nhan dinh bong da dem nay

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 03/11/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về nhan dinh bong da dem nay

ty le keo bong da toi nay

 Tóm lược:Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ nước tôi ngày càng nhiều ngành công nghệ cao ra đời, kỷ nguyên dữ liệu lớn ra đời đã mang đến sự tiện lợi cho công việc và cuộc sống của con người, chính vì vậy dữ liệu lớn đã được sử dụng rộng rãi. Kỷ nguyên dữ liệu lớn ra đời đã thúc đẩy ngành báo chí và truyền thông nghiên cứu Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên dữ liệu lớn có nhiều chỗ cho sự tiến bộ Có thể nói, kỷ nguyên dữ liệu lớn đã khiến báo chí và truyền thông có nhiều thời gian- có hiệu lực. Bài viết này thảo luận về việc tái thiết và cách tiếp cận của báo chí và truyền thông trong bối cảnh của kỷ nguyên dữ liệu lớn.

 

 Từ khóa:Kỷ nguyên dữ liệu lớn; báo chí và truyền thông; tái thiết; cách tiếp cận

 

Với sự phát triển của xã hội và sự tiến bộ không ngừng của khoa học, sự ra đời của kỷ nguyên dữ liệu lớn đã mang đến cho chúng ta nhiều thách thức và cơ hội, đồng thời cũng có những đóng góp to lớn cho sự đổi mới và phát triển của nhiều lĩnh vực, thổi hồn mới vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội đã đóng một vai trò rất quan trọng. Nhiều lĩnh vực sử dụng dữ liệu lớn, một sản phẩm của thời đại mới, để tích cực cải thiện các đối tượng già hóa, và tình hình phát triển tốt cũng đã xuất hiện. Trong bối cảnh đó, các bộ môn báo chí và truyền thông cũng đang thích ứng với những thay đổi của sự phát triển của thời đại, sử dụng chính xác lợi thế của dữ liệu lớn, liên tục giao tiếp và kết hợp với các bộ môn khác, đồng thời mở rộng chiều rộng và chiều dài của riêng mình. Sau đây là khám phá về cách tái tạo và mở rộng tốt hơn con đường của báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên dữ liệu lớn.

 

1. Tái thiết của Big Data đối với báo chí và truyền thông trong và ngoài nước

 

(1) Dữ liệu lớn thúc đẩy sự tích hợp của báo chí và truyền thông với các lĩnh vực khác từ bên ngoài

 

Với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, sự phát triển của ngành báo chí và truyền thông ngày càng trở nên nhanh chóng, nhưng hiện nay sự phát triển của ngành báo chí và truyền thông còn chậm so với các ngành khác. Do sự phát triển của báo chí và truyền thông tương đối chậm, so với các ngành khác đã trở nên bão hòa, báo chí và truyền thông có nhiều dư địa để cải thiện hơn. Trong thời đại dữ liệu lớn, các ngành khác đều lấy báo chí và truyền thông làm tài liệu tham khảo khi đang đổi mới và phát triển, tiếp thu những tinh hoa của báo chí và truyền thông. Cũng chính vì sự dung hợp lẫn nhau giữa các bộ môn để hấp thụ chất bổ dưỡng của nhau, nên sự liên kết giữa các bộ môn cũng lớn hơn, điều này cũng có ý nghĩa to lớn đối với việc tái thiết nền báo chí và truyền thông. Trong thời đại của dữ liệu lớn, chúng ta có thể thấy rằng khoa học xã hội đã phản ứng nhanh chóng với dữ liệu lớn Thứ nhất, dữ liệu lớn cung cấp nền tảng dữ liệu phong phú hơn cho khoa học xã hội. Thứ hai, dữ liệu lớn mang đến cho tất cả các lĩnh vực khoa học xã hội những phương pháp nghiên cứu mới và các quan điểm. Khi đó, báo chí và truyền thông cũng có thể kết hợp thông tin do khoa học xã hội mang lại để phân tích nội dung thực tế cần phổ biến. Ngoài ra, các ngành khoa học xã hội cũng có thể học hỏi từ kết quả xuất sắc của các nghiên cứu về truyền thông, và tăng cường kết nối giữa hai lĩnh vực này, để các nghiên cứu về truyền thông có thể phát triển tốt hơn và nhanh hơn. Từ việc khám phá dữ liệu lớn, không khó để nhận thấy rằng có những mối liên hệ rất chặt chẽ giữa các lĩnh vực khác nhau và số lượng trao đổi cũng rất thường xuyên. Tất cả các ngành học đều tô thêm màu sắc cho những kỹ năng ban đầu, nhưng ranh giới của một số ngành ngày càng trở nên mờ nhạt, báo chí và truyền thông phải có sự nắm bắt chính xác. Thứ hai, khi báo chí và khoa học xã hội hợp nhất, nhiều học giả đã đào sâu nó. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển các ngành báo chí và truyền thông, chúng ta phải quan tâm đến các quy luật của truyền thông, đồng thời phải xem xét các vấn đề và hiện tượng xã hội xuất hiện trong nghiên cứu. Trong quá trình tích hợp liên tục các lĩnh vực khác nhau, chúng ta cũng phải chú ý đến việc duy trì tính hợp lý và chính xác trong khi phát triển, để tạo nền tảng cho việc truyền tải dữ liệu lớn tiếp theo. Hơn nữa, trong quá trình giao lưu giữa các ngành chúng ta cũng có thể thấy rằng công nghệ mạng đóng vai trò vô cùng quan trọng, muốn phát triển tốt hơn, nhanh hơn thì phải sử dụng tiện ích của Internet để đem lại lợi ích cho chính mình. Ví dụ, trên Internet, có rất nhiều sự kiện nóng hổi theo thời gian thực, những nội dung này sẽ lan truyền nhanh chóng, sau đó sự chú ý của mọi người sẽ chuyển sang phổ biến tin tức.

 

(2) Dữ liệu lớn làm sâu sắc thêm những thay đổi tò mò trong báo chí và truyền thông từ bên trong

 

Báo chí và truyền thông thực chất bao gồm hai mặt: tin tức và truyền thông, báo chí chủ yếu dựa trên những hiện tượng tồn tại khách quan của xã hội loài người làm đối tượng nghiên cứu. của con người.Kỉ luật về hành vi giao tiếp và mối quan hệ giữa con người với xã hội. Khi tích hợp báo chí và truyền thông, hầu hết mọi người đều cho rằng đây là một bộ môn của văn học và lịch sử, vì vậy, khi chuyên ngành này được mở ra ở nhiều trường, báo chí và truyền thông đã được xếp vào Khoa tiếng Trung. Tuy nhiên, thời điểm đó ít giáo viên theo học, dẫn đến việc môn báo chí và truyền thông chịu ảnh hưởng nhiều hơn của văn học và lịch sử trong nghiên cứu lúc bấy giờ, tạo tiền đề cho ngành báo chí nhân văn. và chủ thể giao tiếp trong tương lai. Cùng với sự phát triển của thời đại, nền kinh tế nước ta cũng có những bước phát triển vượt bậc, giáo dục cũng được chú trọng hơn, tin tức và truyền thông cũng từng bước phát triển theo hướng truyền thông, trong quá trình nghiên cứu, hầu hết các nhân sự cũng đều sử dụng các phương pháp thực nghiệm để tiến hành điều tra và sử dụng các phương pháp dựa trên bằng chứng để tiến hành điều tra. Đến nay, dưới tác động của dữ liệu lớn, báo chí và truyền thông cũng đã phát triển ở một mức độ nhất định. Đối với nghiên cứu báo chí và truyền thông, so với các phương pháp nghiên cứu truyền thống, dữ liệu do big data mang lại phong phú và chính xác hơn. Những lợi thế do dữ liệu lớn mang lại đã khiến báo chí và truyền thông có nhiều cơ hội phát triển hơn. Bằng cách sử dụng dữ liệu lớn để phân tích dữ liệu, nhân viên có thể phân tích và nắm vững luật pháp tốt hơn, đồng thời có thể phổ biến tin tức và phản ánh xã hội hiệu quả hơn. Lúc này, báo chí và truyền thông được mở rộng từ chuyên ngành văn học và lịch sử sang chuyên ngành khoa học xã hội.

 

2. Cách tiếp cận của báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên dữ liệu lớn

 

(1) Sự khoan dung của các ý tưởng và các ranh giới vô hình

 

Trong bối cảnh dữ liệu lớn, các bộ môn khác nhau có sự trao đổi mạnh mẽ với nhau để phát triển và cải thiện bản thân tốt hơn. Ngành báo chí và truyền thông cũng cần gắn bó hữu cơ với các lĩnh vực khác, liên thông với các lĩnh vực, tích cực tiếp thu một số nội hàm và thành tựu tri thức trong từng lĩnh vực để không ngừng làm phong phú thêm lĩnh vực của mình và tăng nguồn tri thức cho tương lai. khó khăn. Và sự ra đời của dữ liệu lớn cũng đã phá vỡ các phương pháp nghiên cứu ban đầu về truyền thông tin tức, mở rộng con đường truyền thông và tận dụng cơ hội này để hợp tác với các lĩnh vực khác nhằm đưa lĩnh vực truyền thông tin tức đến với công chúng tốt hơn. Trong quá trình xây dựng truyền thông tin tức, chúng ta cũng có thể hiểu rõ ràng rằng các học giả khác nhau có lập trường khác nhau về ranh giới của các bộ môn và có thái độ khác nhau đối với ranh giới giữa các bộ môn. Nhưng vị trí giữa các bộ môn có cần được phân chia rạch ròi như vậy không? Chúng ta có thể tiến hành các minh chứng thực tế. Trong trao đổi học thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mọi người đều động não và động não. người riêng. Từ điều này, chúng ta cũng có thể biết rằng chỉ khi phá bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực mà chúng ta đã định vị ban đầu thì mới có kết quả tốt hơn.

 

(2) Làm rõ danh tính và xác định vị trí trung tâm

 

Trong thời đại dữ liệu lớn, các ngành học trong nhiều lĩnh vực đều liên quan đến dữ liệu lớn, vì vậy, báo chí phải hiểu rõ bản sắc của mình về một số vấn đề quan trọng về bản thân, đồng thời tìm ra những gì mình cần khám phá để đáp ứng nhu cầu phát triển của chính mình. Dữ liệu lớn có các trọng tâm nghiên cứu khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta cần làm rõ danh tính của mình và tập trung vào những điểm khác biệt này. Trong chủ đề chính trị, trọng tâm nghiên cứu rất cổ điển, chẳng hạn như xây dựng hệ thống và lựa chọn, tất cả đều là về hệ thống chính trị. Đối với quản lý kinh tế, cái chính là nghiên cứu thị trường, chẳng hạn như nội dung của cung và cầu, mục đích chính là sử dụng dữ liệu lớn để tìm ra xu hướng thị trường và tìm ra những gì có thể sử dụng để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển hiện đại. Trong các bộ môn văn học và lịch sử, dữ liệu lớn được sử dụng chủ yếu để giải thích sự phát triển của lý thuyết này, trong đó phải kết hợp với thực tế, thường là dưới dạng các câu chuyện, để giải thích lý thuyết được mô tả khi báo chí và truyền thông. được tích hợp với lý thuyết này, Trong quá trình phổ biến, chúng ta không được bịa đặt bừa bãi, chúng ta phải mô tả chính xác và chân thực sự thật của vấn đề, duy trì trọng tâm khác nhau của chúng trong các lĩnh vực khác nhau và sử dụng chúng một cách hợp lý. Duy trì tính đặc thù của báo chí và truyền thông và các ngành khác, đồng thời tạo nền tảng tốt cho sự phát triển và nghiên cứu trong tương lai. Hầu hết các ngành học đều có mối quan hệ nhất định với báo chí và truyền thông, nhưng điểm mấu chốt của sự tích hợp lẫn nhau là khác nhau. Về cách thức thực hiện các nghiên cứu liên quan, chúng tôi sẽ phân tích việc xây dựng và xu hướng của thị trường tại các điểm cần lưu ý và nghi ngờ. Khi thực hiện quản lý kinh tế, dữ liệu lớn cần phân tích sự hỗ trợ của dữ liệu lớn trong lịch sử và sự phát triển lý thuyết trên cơ sở thị trường. Trên cơ sở điều tra, phân tích sự lan truyền của thông tin dẫn đến việc sinh ra các câu hỏi, và các câu hỏi này đều được phát triển trên cơ sở các dữ kiện. Nói cách khác, nếu trọng tâm của vấn đề khác nhau, và trọng tâm của sự chú ý khác nhau, thì điểm cốt lõi của sự dung hợp cũng khác nhau, và sự phát triển trong tương lai cũng khác nhau. Dù bằng cách nào, phần mở rộng đang được thực hiện theo hướng chính xác, tạo nền tảng tốt cho các nghiên cứu trong tương lai.

 

(3) Biện pháp khắc phục khuyết điểm và phương pháp tập luyện

 

Trong thời đại dữ liệu lớn, nó có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội, nó không chỉ đặt ra nhu cầu mới cho ngành báo chí và truyền thông mà còn cung cấp cho các nhà nghiên cứu sự tham gia của các cán bộ công nghệ Internet trong các vấn đề nghiên cứu xã hội Cơ hội. Tuy nhiên, dữ liệu lớn tuy mang lại thuận lợi cho việc truyền bá tin tức nhưng cũng mang lại những khó khăn nhất định, không chỉ cần tích lũy kiến ​​thức tương ứng mà còn cần duy trì xây dựng tình huống, mang tính hoạch định mạnh mẽ cho những lần mở rộng tiếp theo. Trong thời đại của dữ liệu lớn, những lợi thế của việc phổ biến tin tức cũng có thể được sử dụng để thúc đẩy sự đổi mới chính thức. Mặc dù dữ liệu lớn là một nhà thực hành của ngành báo chí và truyền thông, nó cũng cần tìm ra những khó khăn mới trên cơ sở thông tin hóa và củng cố con đường xây dựng của biểu mẫu. Nếu truyền thông tin tức muốn chiếm một vị trí lớn hơn trong khoa học xã hội, thì nó cần tập thể dục tích cực để duy trì trạng thái tốt. Sự phát triển của dữ liệu lớn đã làm mờ mối quan hệ và định nghĩa giữa truyền thông tin tức và các lĩnh vực xã hội khác ở một mức độ nhất định. so sánh với các ngành xã hội khác.Thiết lập lại mối quan hệ và chỉ ra những ưu điểm. Dữ liệu lớn ra đời đã mang lại những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Việc phổ biến tin tức cần chú ý đến vấn đề then chốt này. thúc đẩy đột phá trong việc phổ biến tin tức. Định nghĩa về khoa học nhân văn truyền thống sẽ thúc đẩy sự phát triển mở rộng của nó và đảm bảo sự trôi chảy của cách tiếp cận phát triển của nó trong thời đại dữ liệu lớn. Đồng thời, công nghệ phổ biến thông tin đã tạo ra những thay đổi mới trong kỷ nguyên dữ liệu lớn. Các khái niệm như ảo hóa, công nghệ đám mây và "Internet +" chắc chắn sẽ dẫn đến bước ngoặt trong việc phổ biến tin tức và điều này đòi hỏi việc phổ biến tin tức phải tăng cường và cải thiện các phương pháp để rèn luyện bản thân, Để phát huy giá trị của bản thân trong phát triển xã hội, để đảm bảo sự ổn định của địa vị xã hội đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ. Ngoài ra, khi tăng cường đào tạo kỹ thuật của chính mình để bù đắp những thiếu sót, ngành truyền thông tin tức cần lưu ý đến thực trạng, khai thác triệt để lợi thế phát triển của dữ liệu lớn và sử dụng nó trong quá trình phát triển của chính mình, trước tiên sử dụng dữ liệu lớn để cải thiện tiến bộ công nghệ của nó, và thứ hai, sử dụng dữ liệu lớn. Chúc lành để nâng cao tính toàn diện giữa phổ biến tin tức và tiến bộ của thời đại, để đạt được sự mở rộng con đường tiến bộ, cũng như nhận ra thực chất những thiếu sót và lợi thế bổ sung. Trên cơ sở đó, việc tái thiết và tìm tòi của báo chí trong thời đại dữ liệu lớn sẽ đạt được kết quả ở một mức độ nhất định.

 

3. Kết luận

 

Nhìn chung, ứng dụng của dữ liệu lớn đã thâm nhập vào nhiều ngành trong xã hội hiện nay, bài viết này tập trung vào tầm quan trọng của dữ liệu lớn đối với việc nghiên cứu và phát triển báo chí và truyền thông. Đồng thời, dưới sự dẫn dắt của thời đại dữ liệu lớn, sự hội nhập liên tục của báo chí và truyền thông với các lĩnh vực khác nhau cũng đã thúc đẩy sự nâng cấp của báo chí và truyền thông, đồng thời tạo điều kiện cho ngành báo chí nước ta phát triển ngày càng nhanh hơn, và Việc nâng cấp đã làm cho ngành công nghiệp tin tức của nước tôi trở nên thịnh vượng hơn, làm cho ngành công nghiệp tin tức hoạt động hiệu quả hơn và được công chúng đồng tình khen ngợi.

 

người giới thiệu:

 

 [1]Wu Xiaokun. Tái thiết và tiếp cận nghiên cứu báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên dữ liệu lớn[J]Khoa học xã hội Nam Kinh, 2016 (11): 94-102.

 

 [2]Gao Quan. Tái thiết và tiếp cận nghiên cứu báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên dữ liệu lớn[J]. Hướng dẫn Nghiên cứu Tin tức, 2020, 11 (03): 216-217.

 

 [3]Wang Fei. Tái thiết và tiếp cận nghiên cứu báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên dữ liệu lớn[J]Trường học, 2017 (21): 125-126.

 

 [4]Wang Kaijie. Tái thiết và tiếp cận nghiên cứu báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên dữ liệu lớn[J]Nghiên cứu về Sức mạnh Truyền thông, 2019, 3 (09): 40.

 

 [5]Chen Ping. Thảo luận về tác động của kỷ nguyên dữ liệu lớn đối với lĩnh vực truyền thông tin tức[J]Truyền thông Khoa học và Công nghệ, 2019, 11 (14): 21-22.

 

 [6]Feng Weipeng. Tái thiết và tiếp cận nghiên cứu báo chí và truyền thông —— Dựa trên nền tảng của thời đại dữ liệu lớn[J]. Hướng dẫn Nghiên cứu Tin tức, 2020, 11 (23): 142-143.

 

Tác giả: Yu Tao Đơn vị: Trường Nghệ thuật Tự do, Đại học Quốc gia Tứ XuyênChúc các bạn đọc tin nhan dinh bong da dem nay vui vẻ!

Original text