ti so bong da truc tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 30/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ti so bong da truc tuyen

bong da tbn

Tóm tắt: Trong thời kỳ mới, nền kinh tế xã hội Trung Quốc đang phát triển như vũ bão, sự phát triển của các doanh nghiệp cũng đứng trước những thách thức to lớn, muốn phát triển trong thời kỳ cạnh tranh gay gắt thì phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, so với các doanh nghiệp lớn, trình độ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là tương đối thấp. quản lý nguồn nhân lực bằng cách tăng cường quản lý nguồn nhân lực và đổi mới mô hình, thúc đẩy doanh nghiệp Phát triển bền vững.


Từ khóa: nguồn nhân lực; mô hình quản lý; doanh nghiệp vừa và nhỏ


Số phân loại thư viện Trung Quốc: F270 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1001-828X (2019) 012-0138-01


Giới thiệu


Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp dựa trên công nghệ, dựa trên tri thức và bán hàng, cạnh tranh nhân tài ngày càng trở nên quan trọng, do đó, quản trị nhân lực đã trở thành nội dung cốt lõi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh. Trong thời kỳ mới, các doanh nghiệp phải hết sức coi trọng công tác quản trị nguồn nhân lực, không ngừng hoàn thiện mô hình quản trị nguồn nhân lực, tăng cường đổi mới quản lý, nhằm thích ứng với yêu cầu phát triển mới của xã hội. Quản lý tốt nguồn nhân lực có thể giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi ích kinh tế. Quan trọng hơn, thông qua quản trị nguồn nhân lực có thể khơi dậy lòng nhiệt huyết và sức sáng tạo của người lao động trong doanh nghiệp, thể hiện đầy đủ giá trị cá nhân của người lao động, tạo điều kiện cơ bản cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, việc coi trọng vấn đề quản trị nguồn nhân lực và điều chỉnh chiến lược quản trị nguồn nhân lực có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp.


1. Những vấn đề trong quản lý nguồn nhân lực của các DNVVN


1. Thiếu các khái niệm quản lý nguồn nhân lực tiên tiến


Hiện nay, nhân tài là nguồn lực cốt lõi của một doanh nghiệp và là nội dung cốt lõi của doanh nghiệp để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường, tuy nhiên, hầu hết các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay chỉ tập trung vào lợi ích và lợi ích ngắn hạn. Khái niệm quản lý nguồn lực bỏ qua tầm quan trọng của nhân tài đối với công ty, và chỉ tiếp tục thu xếp công việc cho nhân viên, thậm chí làm việc quá sức và muốn thu được nhiều lợi nhuận nhất mà ít tốn công sức nhất. Đó là do sự đầu tư của người lao động không được đáp lại, trực tiếp làm mất hứng thú làm việc, giảm hiệu quả công việc, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.


2. Thiếu cán bộ quản lý nhân sự chuyên nghiệp


Ở giai đoạn này, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có bộ phận quản lý nhân sự chuyên trách, thiếu cán bộ quản lý nhân sự chuyên nghiệp, chỉ thống kê chấm công và trả lương đơn giản. Vì vậy, trong việc tuyển dụng nhân tài, không có tiêu chí lựa chọn tương ứng được quy định, và một vài câu hỏi được sử dụng để xác định xem họ có phù hợp với công việc hay không. Về đào tạo nhân tài, việc không có kế hoạch đào tạo hợp lý, không đào tạo trước khi làm, không đào tạo kỹ năng sau khi làm việc không có lợi cho sự phát triển của nhân viên, không có lợi cho sự thăng tiến của công ty.


3. Thiếu một hệ thống đánh giá hiệu suất lý tưởng


Một số lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có hệ thống đánh giá hiệu quả công việc tiêu chuẩn, nội dung đánh giá đối với người lao động chỉ được xác định theo mức độ đi làm hàng ngày và mức độ hoàn thành công việc, chưa phản ánh được hiệu quả công việc của nhân viên, và không phản ánh sự khác biệt của công việc hoàn thành vượt mức hoặc hoàn thành dưới mức. Giữ cho mức lương của tất cả nhân viên được nhất quán và không hình thành khoảng cách, nhân viên dễ hình thành thói quen lười lao động, vì làm nhiều mà làm ít sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. Làm ít việc là một chuyện khiến hiệu quả công việc chung của công ty thấp, nhân viên không có động lực làm việc.


4. Thiếu một hệ thống lương hoàn chỉnh và các biện pháp khuyến khích hiệu quả


Nhiều công ty có mức lương thấp và hệ thống phân phối không hoàn hảo, tiền lương như nhau bất kể công việc tốt hay xấu, điều này làm cho người lao động mất động lực làm việc. Nếu một doanh nghiệp không có một hệ thống thưởng phạt hiệu quả, nhân viên sẽ không dồn hết tâm sức vào công việc, thậm chí có thể làm được việc thì họ sẽ không khám phá được tiềm năng bên trong và hiệu quả hoạt động của công ty sẽ không đạt được hiệu quả tối đa. .Để đạt được. Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa minh bạch trong các tiêu chuẩn chính sách khuyến khích, có ý thức chủ quan, thiếu công bằng như vậy khó thuyết phục được công chúng, nhưng sẽ phản tác dụng, khơi dậy cảm xúc tiêu cực trong nhân viên, ảnh hưởng đến công việc. hiệu quả.


Thứ hai, cải tiến mô hình quản lý con người của các doanh nghiệp nhỏ và vừa


1. Thay đổi quan niệm về quản trị nguồn nhân lực


Người quản lý phải quan tâm đến công tác quản lý nguồn nhân lực, kết hợp hiệu quả giữa quản lý nguồn nhân lực với định hướng phát triển của công ty, tuân thủ nguyên tắc quản lý hướng vào con người. nhân viên và khai thác sâu sắc tiềm năng bên trong và công việc của nhân viên. Nhiệt tình và chủ động. Tạo ra lợi ích cao hơn cho doanh nghiệp. Thuê nhân sự quản lý nhân sự chuyên nghiệp, chuẩn hóa công việc của từng phân hệ, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển ổn định và nhanh chóng của doanh nghiệp. Làm tốt công tác đào tạo các chuyên gia này và nhân viên của họ, xây dựng các kế hoạch đào tạo khác nhau theo các vị trí khác nhau để nhân viên có thể liên tục học hỏi kiến ​​thức mới nhằm nâng cao năng lực, thúc đẩy sự phát triển chung của nhân viên và không bị đào thải bởi luôn có những điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp để thúc đẩy sự phát triển hiện đại của doanh nghiệp.


2. Thiết lập mô hình quản lý nguồn nhân lực khoa học


Theo những vấn đề mà quản trị nhân lực của các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải, việc đầu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải làm là tạo ra một mô hình quản trị nhân lực khoa học và hợp lý. Ví dụ, mô hình quản lý 3P, tức là quản lý công việc, quản lý hiệu suất và quản lý tiền lương. Quản lý công việc là phân tích vị trí của các nhân viên và phân chia trách nhiệm công việc tương ứng của từng nhân viên. Quản lý hiệu suất là tạo động lực cho nhân viên thông qua đánh giá hiệu suất, phát huy hết tiềm năng của họ để nâng cao hiệu quả công việc, xây dựng các chỉ số và nội dung đánh giá tương ứng theo các trách nhiệm công việc khác nhau. Quản lý tiền lương dựa trên kết quả đánh giá hiệu quả công việc để hình thành lương và phúc lợi cho nhân viên. Ba hình thức quản lý này tạo thành một mô hình quản lý nguồn nhân lực, có thể thực hiện hiệu quả việc quản lý nhóm và phát triển cùng với doanh nghiệp.


3. Thiết lập một hệ thống quản lý nguồn nhân lực hợp lý


Hệ thống quản lý thể hiện các tiêu chuẩn và hướng dẫn của doanh nghiệp, trong các giai đoạn phát triển khác nhau, doanh nghiệp thực hiện các thay đổi tương ứng đối với hệ thống quản lý nguồn nhân lực theo định hướng phát triển và bố cục chiến lược tương ứng. Tuân theo tốc độ phát triển và đáp ứng các yêu cầu của sự tiến bộ. Về hệ thống việc làm của doanh nghiệp, chúng ta phải luôn tuân thủ các nguyên tắc cạnh tranh nhân tài và công nghệ, bởi vì mỗi vị trí trong công ty là cố định và có giới hạn. Tuyển chọn nhân tài chất lượng cao phù hợp nhất với yêu cầu công việc. Mặt khác, đó là công nghệ, doanh nghiệp phải tiếp tục giới thiệu đội ngũ cán bộ kỹ thuật và tăng cường đào tạo nhằm thích ứng với yêu cầu xã hội hóa ngày càng phát triển, thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của doanh nghiệp.


3. Kết luận


Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã từng bước gia tăng áp lực sống còn của mình, muốn bất khả chiến bại trong cạnh tranh thì doanh nghiệp cần không ngừng củng cố lợi thế cạnh tranh về quản trị nguồn nhân lực. của doanh nghiệp.Đẩy mạnh sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp Vì vậy, sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ gắn liền với quản lý nguồn nhân lực Trình độ quản lý nguồn nhân lực ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp trong tương lai Quản lý doanh nghiệp khoa học. hệ thống và mô hình quản lý nguồn nhân lực phù hợp sẽ là sự phát triển lành mạnh, bền vững và ổn định của doanh nghiệp.


Chúc các bạn đọc tin ti so bong da truc tuyen vui vẻ!

Original text