truc tiep bong da vtv3

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 26/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da vtv3

ca cuoc bong da hom nay

【Tóm tắt】 Tích hợp sản xuất và giáo dục là một nội dung và con đường hiện thực hóa quan trọng cho việc chuyển đổi các trường cao đẳng và đại học bậc đại học sang định hướng ứng dụng, và đó cũng là hướng phát triển mà giáo dục đại học Trung Quốc phải tuân thủ trong một thời gian dài. Dựa trên cơ sở nhóm doanh nghiệp, chúng tôi đã thành lập cơ sở đào tạo những nhân tài chuyên nghiệp trong ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ, đồng thời tạo ra mô hình giảng dạy thực tế “thực tập dự án kỹ thuật” để thực sự ươm mầm những tài năng có định hướng ứng dụng cho tuyến đầu của ngành sản xuất đo đạc và bản đồ.


[Từ khóa]nhóm doanh nghiệp; chuyên nghiệp về kỹ thuật đo đạc và bản đồ; tích hợp sản xuất và giáo dục; xây dựng cơ sở


Học viện Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh được nâng cấp thành cơ sở đào tạo đại học vào năm 2004. Vào tháng 12 năm 2015, chúng tôi đã xây dựng “Kế hoạch thực hiện cho việc chuyển đổi và phát triển của Học viện Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh” dựa trên hướng dẫn của Bộ Giáo dục và việc các trường đại học ở tỉnh Liêu Ninh chuyển đổi sang thăm dò và thực hành cấp chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục kỹ thuật. Bài viết này trình bày chi tiết về việc xây dựng cơ sở đào tạo nhân tài cho các chuyên gia kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại Viện Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh dựa trên cụm doanh nghiệp, có thể cung cấp tài liệu tham khảo cho việc chuyển đổi theo hướng ứng dụng của kỹ thuật đo đạc và bản đồ.


1. Định hướng việc làm, hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp để thiết lập các tiêu chuẩn cho việc xây dựng cơ sở đào tạo nhân tài


(1) Thành lập ban xây dựng cơ sở hành nghề


Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở hành nghề đo đạc và bản đồ gồm 3 chuyên gia nhà trường và 6 chuyên gia doanh nghiệp để thành lập cơ sở hành nghề phù hợp với tiêu chuẩn ngành đo đạc và bản đồ để hướng dẫn việc xây dựng và phát triển cơ sở hành nghề đo đạc và bản đồ .


(2) Nghiên cứu sâu rộng và xác định nhóm đăng tuyển việc làm cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ trong trường


Sau khi điều tra và phân tích, trong những năm gần đây, nhóm công việc chính của sinh viên tốt nghiệp ra trường là các công ty đo đạc và bản đồ, các phòng kỹ thuật thuộc mọi tầng lớp xã hội, các công ty khai thác mỏ, các phòng kỹ thuật của Bộ Đường sắt, các công ty xây dựng và các công ty cầu đường. . Việc làm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp ở nhiều vị trí, chủ yếu ở các đơn vị kỹ thuật, và hầu hết họ làm công việc xác nhận và đăng ký quyền sử dụng đất tập thể ở nông thôn, xác nhận và đăng ký đất kinh tế nông nghiệp và điều tra đất đai.


(3) Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong ngành, tổng hợp và xác định khả năng thực hành cơ bản của sinh viên ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ của trường.


Hướng đến nhóm nghề là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ trong trường, dưới sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo chuyên môn, xác định nhóm nghề cần có năng lực thực hành sau: (1) Có thiết kế đồ án ngành trắc địa và các dự án đo đạc bản đồ (bao gồm thiết kế dự án khảo sát địa hình, thiết kế dự án khảo sát kiểm soát, thiết kế dự án khảo sát kỹ thuật, v.v.) Khả năng sơ bộ; (2) Khả năng cơ bản về đo đạc và loft, vẽ, tính toán, v.v.; (3) Khả năng tổ chức và quản lý mạnh mẽ xây dựng kỹ thuật đo đạc và bản đồ; (4) Có năng lực đo đạc và bản đồ nâng cao, khả năng vẽ nâng cao, khả năng tính toán nâng cao; (5) Có khả năng ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin địa lý; (6) Có khả năng ứng dụng mạnh mẽ về đo đạc và bản đồ phần mềm kỹ thuật; (7) Có khả năng sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng các công cụ đo đạc và bản đồ hiện đại; (8) Có năng lực đo đạc và bản đồ Có khả năng giao tiếp, thích ứng với môi trường và làm việc theo nhóm trong tuyến sản xuất; (9 ) Có năng lực tóm tắt công nghệ kỹ thuật lập dự án đo đạc và bản đồ.


2. Dựa trên cơ sở thực hành chuyên môn về kỹ thuật đo đạc và bản đồ của tập đoàn doanh nghiệp, xây dựng hệ thống giảng dạy thực hành 5 cấp độ hoàn hảo.


Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, kết hợp với hệ thống chứng chỉ kỹ thuật và dựa trên sự trau dồi năng lực của sinh viên, các cơ sở thực hành trong và ngoài trường được thành lập để đảm bảo xây dựng hiệu quả hệ thống giảng dạy thực hành dựa trên năng lực. Thiết lập hệ thống dạy học thực hành theo 5 cấp độ, liên kết dạy học thực hành ở các cấp độ từ nông hơn đến sâu hơn, các cấp độ tăng dần, đan xen nhau để phát huy hết khả năng thực hành của học sinh. Đặc biệt, đã tạo ra mô hình hậu thực tập “theo dự án”, kết hợp với tài liệu thực tập tại chỗ để làm đồ án tốt nghiệp, làm câu hỏi thực tế.


Cấp độ 1: Khóa học cơ bản đào tạo thí nghiệm bao gồm các khóa học cơ bản chuyên nghiệp khác nhau, khóa học nghiệp vụ thí nghiệm và liên kết thực hành máy tính. phương pháp quan sát, tính toán và phương pháp xử lý số liệu.


Cấp độ 2: Thực hành kỹ năng kỹ thuật cơ bản gồm 6 học phần thực hành chuyên môn cơ bản, bao gồm thực hành bản đồ 1 (thực hành khảo sát địa hình), thực hành bản đồ 2 (thực hành bản đồ số), thực hành bản đồ 3 (thực hành biên soạn bản đồ địa hình), thực hành tính toán khảo sát (khảo sát thực hành ứng dụng phần mềm điều chỉnh), thực hành khảo sát điều khiển 1 (thực hành khảo sát đối chứng) và thực hành khảo sát kiểm soát 2 (thực hành khảo sát GNSS).


Cấp độ 3: Thực hành kỹ năng kỹ thuật chuyên nghiệp bao gồm 4 mô-đun thực hành của khóa học chuyên nghiệp, bao gồm thực hành khảo sát mỏ luyện kim, thực hành khảo sát kỹ thuật, thực hành xây dựng hệ thống thông tin địa lý và thực hành đo đạc địa chính.


Cấp độ 4: Thực hành tại chỗ “dựa trên dự án”. Theo tình hình dự án của doanh nghiệp, hàng năm lựa chọn 10 cơ sở thực tập ngoài trường, bố trí sinh viên ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ đi thực tập tại doanh nghiệp từ tháng 6 đến tháng 11. Qua đợt thực tập, khả năng thực tế của sinh viên , tính chủ động và khả năng đổi mới trong học tập được tăng cường. Sinh viên có thể nhanh chóng thích ứng với công việc đo đạc và bản đồ sau khi tốt nghiệp.


Mức 5: Đồ án tốt nghiệp. Thiết kế tốt nghiệp được thực hiện dựa trên tình hình thực tập tại doanh nghiệp và các tài liệu thu thập được, thiết kế tốt nghiệp có sự đồng ý hướng dẫn của cán bộ doanh nghiệp và giáo viên hướng dẫn trong trường.


3. Thiết lập một cơ chế hợp lý để xây dựng cơ sở thực tập cho các doanh nghiệp ngoài khuôn viên trường


(1) Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của đơn vị thực tập


(1) Quản lý và đánh giá sinh viên thực tập theo nội quy và quy định của công ty.


(2) Doanh nghiệp nên cung cấp cho sinh viên thực tập giáo dục an toàn ba cấp độ khi vào nhà máy và sinh viên thực tập chỉ được vào khu vực quy định để thực tập sau khi họ đã vượt qua kỳ kiểm tra giáo dục an toàn. Doanh nghiệp phải nghiêm túc thực hiện pháp luật lao động để đảm bảo an toàn cá nhân của sinh viên thực tập, tai nạn lao động trong thời gian thực tập do ba bên cùng tham gia giải quyết.


(3) Doanh nghiệp nên cung cấp cho sinh viên thực tập một giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy nội dung học tập trong quá trình thực tập và cung cấp các đồ bảo hộ lao động cần thiết. Công ty chịu trách nhiệm quản lý và thẩm định sinh viên thực tập hàng ngày.


(4) Trong thời gian thực tập, công ty cần tạo điều kiện làm việc và học tập cần thiết cho sinh viên thực tập, có trách nhiệm thu xếp chỗ ở, ăn uống cho sinh viên thực tập, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng và trợ cấp đi lại cho sinh viên thực tập.


(5) Công ty có trách nhiệm hoàn trả chi phí đi lại của sinh viên thực tập khi đến trường. Đơn vị thực tập chịu trách nhiệm về ăn ở trong thời gian thực tập. Đơn vị thực tập chịu trách nhiệm về chi phí bảo hiểm thực tập của sinh viên.


(6) Doanh nghiệp cần tạo điều kiện để sinh viên thực tập hoàn thành việc học còn dang dở, được tham gia học bù và làm đồ án tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định của nhà trường.


(2) Trách nhiệm của người hướng dẫn thực tập


Giáo viên hướng dẫn thực tập tập trung ngoài khuôn viên trường được chia thành giáo viên hướng dẫn trong trường và giáo viên hướng dẫn công ty. của một hoặc một số doanh nghiệp. Giáo viên hướng dẫn doanh nghiệp do công ty thực tập thống nhất bố trí và chịu trách nhiệm quản lý tại chỗ và hướng dẫn kỹ thuật cho sinh viên thực tập.


1. Trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn trong trường


(1) Phù hợp với kế hoạch giảng dạy, đề cương thực tập và bố trí thực tập, chuẩn bị nhiều cách khác nhau cho việc giảng dạy thực tập.


(2) Phối hợp với đơn vị thực tập làm tốt công tác huấn luyện kỹ năng, giáo dục an toàn sản xuất cho sinh viên trước khi thực tập để không xảy ra tai nạn về an toàn thiết bị cá nhân.


(3) Quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng thực hành của sinh viên và tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp yêu nghề, tận tụy.


(4) Người hướng dẫn cần theo sự bố trí thống nhất của bộ phận giảng dạy và nghiên cứu để đến địa điểm sản xuất của doanh nghiệp mỗi tháng một lần để kiểm tra và hướng dẫn sinh viên thực tập, điền vào “Phiếu đánh giá sinh viên thực tập tại chỗ”. .


(5) Chịu trách nhiệm truyền đạt các quy định có liên quan và tinh thần của nhà trường, quan tâm theo dõi xu hướng của sinh viên, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm kỷ luật và quy định của sinh viên và báo cáo kết quả cho phòng giảng dạy và nghiên cứu.


(6) Điều phối mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, bố trí nơi thực tập và cuộc sống của sinh viên. Đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực tập cần trao đổi và xử lý kịp thời với đơn vị thực tập, đồng thời báo cáo bộ phận giảng dạy và nghiên cứu kịp thời.


(7) Giám sát và đôn đốc sinh viên thực tập chuyên sâu ngoài trường nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ trong “Sổ tay hướng dẫn thực tập ngoài trường của sinh viên”, và làm tốt công tác đánh giá kết quả thực tập của sinh viên sau kỳ thực tập. Phân tích và tổng hợp tình hình thực tập ngoài trường, đưa ra các đề xuất cải tiến, thu thập và nộp kịp thời các tài liệu thực tập có liên quan.


(8) Giảng viên cần tích cực tham gia xây dựng cơ sở đào tạo ngoài trường, sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ mới nhất vào thực tế giảng dạy, đổi mới kỹ năng nghề nghiệp và phương pháp đánh giá, phấn đấu nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành.


2. Trách nhiệm của giảng viên công ty


(1) Làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ công việc và phối hợp với giáo viên, đơn vị thực tập trong trường làm tốt công tác hướng dẫn, giám sát tư tưởng, công việc và cuộc sống của sinh viên thực tập tập trung ngoài nhà trường.


(2) Nắm được thông tin chi tiết về nhân sự cụ thể, địa điểm cư trú, trưởng bộ phận (nhóm) sinh viên, liên hệ với giáo viên trong trường, v.v. của các sinh viên thực tập tập trung ngoài trường mà tôi chịu trách nhiệm, nghiên cứu và hướng dẫn kế hoạch làm việc, và vạch ra kế hoạch làm việc để được hướng dẫn.


(3) Cần duy trì trao đổi thông tin với giáo viên trong trường, hợp tác với nhau để đưa ra hướng dẫn cho sinh viên thực tập. Báo cáo thường xuyên, toàn diện, kịp thời tình hình thực tập của sinh viên thực tập cho nhà trường. Trong trường hợp có sự cố lớn cần báo cho nhà trường trong thời gian sớm nhất.


(4) Chuyên sâu về công việc và thực tiễn cuộc sống của sinh viên thực tập, và hiểu biết toàn diện về tâm lý thực tập, động lực làm việc và điều kiện sống của sinh viên thực tập.


(5) Làm tốt công tác liên lạc, phối hợp giữa đơn vị thực tập tập trung ngoài trường với đơn vị thực tập, quan tâm đến các ý kiến, đề xuất của đơn vị thực tập về tình hình công việc của đơn vị thực tập, làm tốt công việc một cách kịp thời cho người thực tập trong việc chấp hành kỷ luật nhà máy, trung thực và đáng tin cậy, tận tâm và an toàn.


(6) Chịu trách nhiệm hướng dẫn và đôn đốc sinh viên thực tập tập trung ngoài trường nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ được quy định trong “Sổ tay hướng dẫn thực tập cho sinh viên ngoài trường” và hỗ trợ đơn vị thực tập hoàn thành việc đánh giá kết quả thực tập của sinh viên thực tập tập trung ngoài trường. .


(3) Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của sinh viên đi thực tập


(1) Sinh viên thực tập phải tuân thủ pháp luật quốc gia và nội quy công ty, kỷ luật thực tập, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, khảo sát thực tế và công việc nội bộ phù hợp với yêu cầu của đơn vị, không được làm những việc gây tổn hại đến hình ảnh của sinh viên đại học và nhà trường. Trong trường hợp vi phạm kỷ luật và các sự cố khác sẽ bị xử lý nghiêm túc. Sinh viên thực tập hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi và hậu quả của mình trong quá trình thực tập ngoài trường.


(2) Sinh viên thực tập cần có ý thức chấp hành luật pháp, quy định của đất nước và nội quy, quy chế của đơn vị thực tập, tuân thủ sự quản lý và sắp xếp công việc của đơn vị thực tập.


(3) Trong quá trình thực tập của đơn vị thực tập, sinh viên thực tập phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế và hệ thống bảo đảm an toàn của đơn vị thực tập, chấp hành sự bố trí công việc của đơn vị thực tập, chấp nhận đánh giá của đơn vị thực tập, tôn trọng. các đồng chí lãnh đạo, thạc sĩ và nhân viên của đơn vị thực tập.


(4) Sinh viên thực tập chuyên sâu ngoài trường bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn cá nhân, về nguyên tắc chi phí bảo hiểm do đơn vị thực tập hoặc sinh viên tự chịu.


(5) Sinh viên phải xin nghỉ vì ốm đau hoặc các lý do khác thì thực hiện nghiêm túc chế độ nghỉ đối với sinh viên đơn vị thực tập. Đối với những sinh viên nghỉ phép mà không có lý do chính đáng và không đi thực tập, điểm của họ sẽ bị coi là không đạt và họ sẽ bị báo cáo với trường để xử lý kỷ luật.


(6) Sinh viên thực tập cần liên hệ với giáo viên hướng dẫn tại trường thực tập tập trung qua điện thoại, tin nhắn, email và QQ mỗi một đến hai tuần để báo cáo về tiến độ thực tập; gửi không dưới 10 ảnh làm việc tại chỗ cho giáo viên hướng dẫn ở trường thực tập tập trung một đến hai tuần một lần; cứ sau một đến hai tuần, nhật ký tuần thực tập viết tay sẽ được chụp ảnh và gửi cho giáo viên hướng dẫn ở trường thực tập tập trung.


(7) Sau khi kết thúc đợt thực tập, sinh viên thực tập phải hoàn thành “Sổ tay hướng dẫn thực tập ngoài trường dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật đo đạc và bản đồ” và bàn giao cho giáo viên hướng dẫn của trường thực tập tập trung.


Thứ tư, hiệu quả của việc xây dựng cơ sở đào tạo chuyên gia kỹ thuật đo đạc và bản đồ dựa trên cụm doanh nghiệp


(1) Dựa vào nhóm doanh nghiệp cơ sở thực hành, 100% sinh viên tham gia thực hành dựa trên công việc theo dự án. Trong 4 năm qua, 262 sinh viên ngành đo đạc và bản đồ BG10, đo đạc và bản đồ BG11, đo đạc và bản đồ BG12, đo đạc và bản đồ BG13 đã đến cơ sở thực tập kỹ thuật đo đạc và bản đồ ngoài trường để thực tập. Các bạn sinh viên không ngại khó, ngại khổ, tham gia các dự án kỹ thuật thực tế trên bài viết gắn lý thuyết với thực hành, thực sự được đào tạo bài bản về nhân tài định hướng ứng dụng.


(2) Sự kết hợp giữa sản xuất và giáo dục mang lại kết quả. Do đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực tập tại chỗ, nhiều học viên được đơn vị coi trọng và khẳng định năng lực. Trong những năm gần đây, 70% đến 80% sinh viên đã đến cơ sở giảng dạy thực hành về kỹ thuật đo đạc và bản đồ của trường để có việc làm. Ngoài ra, trong những năm gần đây, nhà nước đã tiến hành xác minh và đăng ký nhà dân ở nông thôn, liên quan đến việc khảo sát địa chính, đo đạc địa chính, nhập kho địa chính vào đo đạc và bản đồ, nhiều sinh viên tham gia thực tập tại chỗ đã tham gia vào công việc này Hiện nay, nhiều công ty đo đạc và bản đồ đang cần gấp, các nhân tài chuyên nghiệp và sinh viên tham gia thực tập đã mở rộng phạm vi việc làm.


(3) Hiện thực hóa 100% câu hỏi thật cho thiết kế tốt nghiệp. Sinh viên được tham gia thực hành tại chỗ, thu thập tài liệu tại chỗ sau đó làm thiết kế đồ án tốt nghiệp. Nhìn chung, sự kết hợp giữa sản xuất, giáo dục và nghiên cứu này là một cách rất tốt để thực hiện thiết kế tốt nghiệp. Sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng mà còn được kết hợp với lý thuyết về trắc địa và bản đồ để thực hiện gắn lý thuyết với thực hành. .


(4) Đào tạo giáo viên có trình độ kép. Trong quá trình thực hiện dự án, 5 giáo viên trẻ tham gia dự án thực hành tại chỗ được đúc kết kịp thời những vướng mắc trong thực tế, làm quen và nắm vững hơn các kiến ​​thức chuyên môn liên quan, trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học được nâng lên tương ứng, thực sự đạt hiệu quả về lý luận và thực tiễn. nghề kỹ thuật.


người giới thiệu


  [1]Kong Yuxia, Fan Haiying. Nghiên cứu về việc trau dồi khả năng thực tế của sinh viên theo học ngành Kỹ thuật đo đạc và bản đồ dựa trên thành tích năng lực[J]Tài khoản của Viện Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh, 2017 (02): 38.


Về tác giả: Fan Haiying (1976.05—), nam, phó giáo sư, Trường Tài nguyên và Xây dựng, Viện Khoa học và Công nghệ Liêu Ninh.Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da vtv3 vui vẻ!

Original text