bong da trực tuyen

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 26/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da trực tuyen

bong da luu

Tóm tắt: Điểm khởi đầu hợp lý của quảng cáo thương mại "nói về định hướng" nằm ở bản chất tội lỗi ban đầu của tư bản, tức là tư bản theo đuổi lợi nhuận vô tận. Trên thực tế, các quảng cáo thương mại đã làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng của cấu trúc tình cảm xã hội hiện nay. Muốn vậy, quảng cáo thương mại phải xuất phát từ yêu cầu cung cấp thông tin chân thực, đáng tin cậy, truyền tải năng lượng tích cực, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức được xã hội thừa nhận chung và phù hợp với yêu cầu của giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiêu chí giá trị “định hướng nói ", và thúc đẩy tính bền vững của quảng cáo thương mại. tăng trưởng lành mạnh.

Từ khóa: quảng cáo thương mại "nói về định hướng" tiêu chí giá trị xuất phát điểm logic

Ngày 19 tháng 2 năm 2016, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ rõ tại hội nghị chuyên đề về công tác thời sự và dư luận của đảng: “Tất cả các khía cạnh và mắt xích của công tác tin tức và dư luận xã hội đều phải tuân thủ sự chỉ đạo đúng đắn của định hướng trên báo chí và các phương tiện truyền thông mới; Định hướng trong các bản tin, cũng như định hướng trong các phụ bản, các chương trình đặc biệt và quảng cáo; Định hướng trong các bản tin thời sự, Định hướng trong các bản tin giải trí và xã hội, và Định hướng trong các bản tin trong nước. Định hướng, các bản tin quốc tế cũng nên được hướng dẫn. "

“Nói định hướng” là yêu cầu quan trọng của công tác thông tin, truyền thông của Đảng ta và luôn được coi trọng. Tuy nhiên, lâu nay vẫn có hiện tượng như vậy: một phần của không gian giao tiếp có định hướng, còn phần khác của không gian giao tiếp thì không có định hướng. Ví dụ, kể từ khi cải cách và mở cửa, quảng cáo thương mại đã đóng vai trò tích cực trong việc phát hành thông tin sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng cũng có những vấn đề truyền bá những giá trị sai trái như chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa tiêu dùng và gia trưởng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã xem xét tình hình hiện tại và bao quát toàn diện các loại hình không gian truyền thông, trong đó có lĩnh vực quảng cáo. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng đưa ra mệnh đề quan trọng “quảng cáo và tuyên truyền cũng cần được hướng dẫn”, nó không chỉ chỉ ra phương hướng phát triển của ngành quảng cáo Trung Quốc mà còn có ý nghĩa định hướng cho việc giải quyết những vấn đề thực tế trong quảng cáo thương mại.

1. Điểm xuất phát hợp lý của quảng cáo thương mại "nói lên định hướng"

Quảng cáo thương mại là sản phẩm của nền kinh tế hàng hoá và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá. Trong một chừng mực nào đó, nền kinh tế thị trường càng phát triển thì quảng cáo thương mại càng phát triển thịnh vượng, đóng vai trò không thể thay thế đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, quảng cáo thương mại không chỉ truyền tải thông tin sản phẩm, hình ảnh thương hiệu mà còn có nhiều nội dung đa cấp như tình cảm đạo đức, quan niệm xã hội và hệ tư tưởng, có thể thúc đẩy việc xây dựng nền văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, quảng cáo thương mại cần phải có tính “định hướng”, nếu không có “định hướng” đúng đắn thì sẽ có tác động tiêu cực đến xã hội. Trong bài phát biểu "ngày 19 tháng 2", Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra luận điểm rằng "quảng cáo cũng cần được hướng dẫn." "Quảng cáo" trong luận văn này không chỉ đề cập đến các quảng cáo dịch vụ công cộng mà còn đề cập đến các quảng cáo thương mại.

Điều này là do quảng cáo thương mại về bản chất là một công cụ để vốn kiếm tiền và tuân theo logic của vốn. Vì vậy, để phân tích quảng cáo thương mại, cần phải phân tích sức mạnh “vốn” đằng sau quảng cáo thương mại. Cái gọi là "tư bản" là giá trị có thể mang lại giá trị thặng dư, tức là giá trị có thể tăng lên được gọi là tư bản, đây là quy luật vốn có của tư bản. Về vấn đề này, Marx đã mô tả nó theo cách này: "Tư bản chỉ có một bản năng sống, đó là tự sinh sôi nảy nở, thu được giá trị thặng dư và hút càng nhiều lao động thặng dư càng tốt với phần không đổi của nó là tư liệu sản xuất."

Là một yếu tố vô cùng quan trọng của sản xuất, tư bản được đầu tư cho quá trình vận động sản xuất, nhiệm vụ của nó là đem lại sự sinh sôi nảy nở hoặc thu nhập cho các nhà đầu tư, ngược lại chính tiền hoặc tư liệu sản xuất quyết định bản chất của tư bản là phải tham lam và tham lam. Mở rộng và di động. Với tư cách là người phát ngôn của vốn, quảng cáo thương mại đương nhiên phải phục vụ sứ mệnh kiếm tiền của thủ đô, nếu không, tính hợp pháp của bản thân quảng cáo sẽ bị đặt câu hỏi.

Vì vậy, xuất phát điểm hợp lý của quảng cáo thương mại “nói đến định hướng” chính là “nguyên tội tư bản”, tức là không ngừng theo đuổi lợi nhuận. Ở cấp độ chức năng xã hội của quảng cáo thương mại, “nguyên tội của tư bản” này được biểu hiện như sự mất cân bằng trong cấu trúc tình cảm xã hội, từ đó tạo điều kiện cho sự hình thành và bùng phát xung đột xã hội.

2. Ghi nhận thực tế của "định hướng nói" trong quảng cáo thương mại

Là một biến số có ảnh hưởng, quảng cáo thương mại, gắn liền với cấu trúc xã hội, đôi khi thúc đẩy sự hài hòa xã hội, và đôi khi gây ra xung đột xã hội. Cho dù đó là để thúc đẩy sự hòa hợp xã hội hay kích hoạt xung đột xã hội, quảng cáo thương mại đạt được bằng cách tác động đến cấu trúc của cảm xúc xã hội (Cấu trúc của cảm giác).

Cấu trúc tình cảm xã hội, còn được gọi là "cấu trúc cảm giác xã hội", đề cập đến bản chất độc đáo của một kinh nghiệm và mối quan hệ xã hội, khác biệt về mặt lịch sử với các đặc điểm độc đáo khác, và do đó mang lại ý nghĩa cho một thế hệ hoặc thời đại. Khi nhà xã hội học nổi tiếng Lewis Coser giải thích xung đột xã hội, mặc dù ông không nhấn mạnh rõ ràng cấu trúc của cảm xúc xã hội, nhưng ông đã tiết lộ mối quan hệ nhân quả giữa cảm xúc xã hội và xung đột xã hội. Ông cho rằng gốc rễ của xung đột xã hội nằm ở sự phân phối không đồng đều về thù lao xã hội và sự thất vọng của người dân với sự phân bổ không đồng đều này. Do đó, theo nghĩa này, khái niệm cấu trúc cảm xúc xã hội có thể tiết lộ một cách chính xác tính chất thực tế của "định hướng nói" trong quảng cáo thương mại.

Cấu trúc tình cảm xã hội được kết nối chặt chẽ với những thay đổi xã hội. Kể từ sau 30 năm cải cách và mở cửa, xã hội Trung Quốc đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ, với sự phân chia xã hội nghiêm trọng, ý thức gia tăng về sự thiếu thốn và bất công tương đối trong toàn xã hội, lòng căm thù quan chức và của cải, và sự mất cân bằng nghiêm trọng của cấu trúc tình cảm xã hội. Đặc biệt, số lượng lớn "quảng cáo có vấn đề" đã làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng của cấu trúc tình cảm xã hội và là nguyên nhân dẫn đến phát sinh và bùng phát các xung đột xã hội, mà chủ yếu biểu hiện ở các khía cạnh sau.

1. Những quảng cáo thương mại “không ưa người nghèo và yêu người giàu” càng làm trầm trọng thêm sự bất bình của tầng lớp xã hội. Nhìn bề ngoài, quảng cáo thương mại là quảng bá sản phẩm đến mọi người tiêu dùng, nhưng thực chất, quảng cáo thương mại chỉ nhằm thúc đẩy những người tiêu dùng có sức mua, và những người tiêu dùng này được gọi là người tiêu dùng mục tiêu. Mặc dù những người tiêu dùng bị loại trừ này có thể có nhu cầu cấp thiết đối với các sản phẩm trong quảng cáo, nhưng họ chỉ có thể trở thành người xem các quảng cáo thương mại do kinh tế hạn chế của họ. Tuy nhiên, loại người xem thường không phải là “làm cho xong chuyện”, vì họ cũng có cầu, nhưng khó tiêu nên chỉ có thể dần dần gia tăng oán hận giai cấp sâu trong lòng. Theo nghĩa này, tính cách của những mẩu quảng cáo thương mại “không ưa người nghèo, yêu người giàu” sẽ chỉ làm gia tăng sự căm phẫn xã hội của những người ở dưới đáy, đặc biệt là cái gọi là “khoe của cải”. Ví dụ: "được xây dựng cho một vài người", "chỉ dành cho những người xuất sắc trong Thế giới đỉnh cao", "những người không phải là giám đốc đã từ chối ghé thăm", "lãng phí là một đức tính", "một số người chỉ có thể tra cứu suốt đời và một số thiên hạ tìm trong tầm tay ”, vân vân. Những mẩu quảng cáo không chỉ kích thích thần kinh nhạy cảm của những người ở phía dưới, mà còn làm trầm trọng thêm lòng căm thù nhà giàu trong xã hội, gây chia rẽ, chống đối trong các tầng lớp xã hội.

2. Các quảng cáo thương mại “tạo ra ham muốn” làm gia tăng sự lo lắng của công chúng. Quảng cáo thương mại không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mục tiêu mà còn gây cho người tiêu dùng những ham muốn tiêu dùng mới. Đây là đặc điểm tiêu biểu của xã hội hậu công nghiệp và là biểu hiện quan trọng của xã hội tiêu dùng. Khi nền kinh tế thị trường phát triển đến giai đoạn chín muồi, tiến bộ khoa học công nghệ đem lại hiệu quả sản xuất ngày càng cao, sức sản xuất lớn hơn sức tiêu dùng, xuất hiện một lượng lớn hàng hoá dư thừa. Để duy trì vốn tiếp tục sinh sôi nảy nở, nó là cần thiết để kích thích người tiêu dùng có những mong muốn tiêu dùng mới. Rõ ràng, quảng cáo thương mại có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là “tạo ra ham muốn” nhờ khả năng hấp dẫn độc đáo của chúng. Chiến lược tốt nhất của quảng cáo thương mại là cho người tiêu dùng thấy những tiêu chuẩn sống lý tưởng và những tình huống mơ ước, khiến họ sinh ra những khoảng trống tâm lý và cảm xúc lo lắng. Ví dụ, những người mẫu xinh đẹp trong quảng cáo mỹ phẩm luôn đẹp hơn "bản thân" của họ hoặc người tiêu dùng trong thực tế. Vốn dĩ người tiêu dùng nghĩ mình xinh đẹp, nhưng sau khi xem quảng cáo mỹ phẩm, nhiều người trở nên tự ti, lo lắng, để giải tỏa tâm lý lo lắng, họ thường làm theo những lời quảng cáo và “sỗ sàng” mua những sản phẩm được quảng cáo.

Quảng cáo thương mại giỏi “tạo ham muốn” khiến một số người tiêu dùng mạnh mẽ tiêu thụ những mặt hàng không nên tiêu dùng, vấn đề là mọi tầng lớp đều có “ham muốn tiêu dùng”, nhưng không phải người tiêu dùng nào cũng có khả năng thỏa mãn ham muốn này. Trên thực tế, hầu hết mọi người vẫn còn trong tâm lý lo âu xã hội chung.

3. Việc "cố định vai trò" của các quảng cáo thương mại làm trầm trọng thêm sự phân biệt đối xử về giới đối với phụ nữ. Các vai nữ trong các quảng cáo thương mại chủ yếu tập trung ở một số dạng như người mẫu, thư ký, nội trợ, ... trong khi nam chủ yếu là những người thành đạt như quản lý, sếp, học giả, ... Điều này phản ánh phần lớn định kiến ​​của xã hội gia trưởng. vai trò của phụ nữ. Nhận thức và định kiến. Mặc dù xã hội đã tiến bộ và địa vị xã hội của phụ nữ cũng được nâng cao chưa từng có, nhưng thực tế xã hội xem xét, dò xét và đánh giá phụ nữ bằng con mắt trọng nam về cơ bản không thay đổi, và chúng không thể thay đổi trong một thời gian ngắn. sự bất bình đẳng trong xã hội hiện thực. Được xác định bởi mối quan hệ quyền lực giữa các giới. Có thể nói, việc củng cố vai trò nữ trong các quảng cáo thương mại không chỉ là vấn đề trong quá trình sáng tạo quảng cáo, mà còn là biểu hiện của mối quan hệ quyền lực mất cân bằng giữa các giới trong xã hội.

Cần phải thừa nhận rằng quảng cáo thương mại có những khía cạnh đặc biệt của chúng, đó là, chúng không chỉ có thể phản ánh sự thật xã hội mà còn củng cố sự thật xã hội. Nói cách khác, nó có thể biến sự kiện truyền thông thành sự thật xã hội thực sự, điều này được xác định bởi cơ chế môi trường của môi trường truyền thông. Mặc dù môi trường thông tin được tạo ra bởi các quảng cáo thương mại là "môi trường kịch câm", nhưng nó đã trở thành hướng dẫn cuộc sống hàng ngày của mọi người. trực tiếp Diễn trên môi trường thực hoặc sự thật xã hội, theo thời gian, môi trường thực càng có nhiều đặc điểm của “môi trường kịch câm”. Theo quan điểm này, "môi trường kịch câm" được hình thành bởi sự "củng cố vai trò" của các quảng cáo thương mại sẽ củng cố sự bất bình đẳng trong mối quan hệ giữa các giới ở cấp độ nhận thức xã hội, và cuối cùng sẽ củng cố hơn nữa mối quan hệ bất bình đẳng giữa các giới trong xã hội thực.

4. Quảng cáo thương mại "tiêu dùng trên hết" thúc đẩy niềm tin của quốc gia vào chủ nghĩa tôn sùng hàng hóa. Chủ nghĩa tôn sùng hàng hóa có nghĩa là mối quan hệ xã hội giữa con người với nhau bị che đậy và thay thế bằng mối quan hệ giữa vật và vật. Quảng cáo thương mại giống như một tấm gương, có thể phản chiếu cuộc sống hàng ngày của con người, nhưng nó không chính xác là một tấm gương, bởi vì nó luôn đổ lỗi cho tất cả những lo lắng và đau đớn trong cuộc sống hàng ngày là “thiếu tiêu thụ”, và sau đó coi “tiêu thụ” là chìa khóa để giải quyết tất cả các vấn đề. Nó thúc đẩy "tiêu dùng trước tiên", đơn giản hóa cuộc sống phức tạp hàng ngày thành "tiêu dùng" và "không tiêu dùng", và liên kết chặt chẽ nó với ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày, chắc chắn sẽ thúc đẩy niềm tin vào chủ nghĩa tôn giáo hàng hóa của toàn dân. Đồng thời, nó không chỉ có thể thấm vào đời sống hàng ngày của người tiêu dùng như không khí, mà còn có thể lây nhiễm và gây ấn tượng với người tiêu dùng như thơ trữ tình.

Quảng cáo thương mại truyền tải đến người tiêu dùng những giá trị không chính xác, chẳng hạn như chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa khoái lạc và chế độ gia trưởng, đồng thời làm suy yếu tình cảm xã hội, thông qua các phương pháp như "không thích người nghèo và yêu người giàu", "tạo ra ham muốn", "cố định vai trò" và "người tiêu dùng đầu tiên ". Sự ổn định của cấu trúc tạo điều kiện kích hoạt cho sự phát sinh và bùng phát các xung đột xã hội. Đây cũng là phân bổ thực tế mà các quảng cáo thương mại nên được "định hướng".

4. Tiêu chí Giá trị của "Định hướng Nói" trong Quảng cáo Thương mại

Điểm xuất phát hợp lý của quảng cáo thương mại "nói về định hướng" nằm trong bản chất tội lỗi ban đầu của tư bản, tức là tư bản theo đuổi lợi nhuận vô tận, được thể hiện ở mức độ thực tế, dẫn đến sự mất cân bằng của cấu trúc cảm xúc xã hội và cung cấp điều kiện làm phát sinh và bùng phát các xung đột xã hội. Chính xác là dựa trên cơ sở này, quảng cáo thương mại cần phải "nói về định hướng", và "nói về định hướng" cũng có thể phá vỡ những vấn đề nảy sinh trong quảng cáo thương mại. Vậy thì “nói về định hướng” như thế nào? Hay đâu là tiêu chí giá trị của “định hướng nói”? Tác giả tin rằng có những khía cạnh sau đây.

1. Thông tin được phổ biến phải đúng sự thật và đáng tin cậy. Chức năng cơ bản của quảng cáo thương mại là truyền tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu. Nói ngắn gọn là giúp người tiêu dùng tìm thấy sản phẩm, hay giúp sản phẩm tìm đến người tiêu dùng. Còn các chức năng giải trí khác, chức năng văn hóa, chức năng tư tưởng đều dựa trên chức năng này. Nếu thông tin quảng cáo thương mại truyền tải sai sự thật và không đáng tin cậy thì người tiêu dùng không chỉ bị thiệt hại về kinh tế mà còn về mặt xã hội, mất lòng tin vào các công ty và thương hiệu quảng cáo. Đặc biệt là trong tình trạng thiếu liêm chính hiện nay, việc cung cấp thông tin sai lệch trong các quảng cáo thương mại sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng liêm chính xã hội và làm tăng chi phí trao đổi xã hội giữa con người với nhau. Vì vậy, quảng cáo thương mại trước hết phải đảm bảo rằng thông tin sản phẩm và dịch vụ được truyền đi là chân thực và đáng tin cậy.

2. Những cảm xúc tích cực cần được truyền tải đến xã hội. “Cảm xúc” không chỉ là biểu hiện tâm lý của một cá nhân, mà còn là một thực tế xã hội chủ quan liên quan đến cấu trúc xã hội. Để đạt được hiệu quả truyền thông lý tưởng, các quảng cáo thương mại thường áp dụng phương pháp thu hút là “chuyển động theo cảm xúc” để hình thành sự cộng hưởng cảm xúc với người tiêu dùng, đây là hình thức kết hợp trực tiếp nhất giữa quảng cáo thương mại với “cảm xúc”. Tuy nhiên, bất kể hình thức kêu gọi nào được sử dụng trong quảng cáo thương mại, nó sẽ có những tác động cảm xúc khác nhau đối với người tiêu dùng. Ví dụ, những cảm xúc tích cực như ấm áp, khoan dung, cao siêu, khuyến khích và thông cảm, hoặc những cảm xúc tiêu cực như ghen tị, hận thù, lo lắng và thất vọng. Về vấn đề này, các quảng cáo thương mại không được cố ý lan truyền cảm xúc tiêu cực để mở rộng nhận thức về sản phẩm và thương hiệu, gây mất cân bằng cấu trúc cảm xúc xã hội và gây ra xung đột xã hội.

3. Đạo đức được xã hội thừa nhận chung cần được tôn trọng. Chuẩn mực đạo đức được xác định bởi các quan hệ kinh tế xã hội, được đặc trưng bởi sự đánh giá cái thiện và cái ác, và được duy trì bởi niềm tin nội tâm của con người, dư luận xã hội và thói quen truyền thống. Nó không chỉ là cơ chế vô hình để điều chỉnh sự vận hành của xã hội, mà còn là tổng hòa các giá trị duy trì trật tự xã hội. Quảng cáo thương mại đương nhiên cũng được bao gồm trong các tiêu chuẩn đạo đức. Tuy nhiên, do vốn thúc đẩy, để giành chiến thắng trong cuộc chiến giành sự chú ý, các nhà quảng cáo sử dụng "đổi mới" thay vì "sáng tạo" (ví dụ: quảng cáo nhằm làm nổi bật tác động của sản phẩm và khiến trẻ em sử dụng giọng điệu bất lịch sự để nói chuyện với người lớn, vv), kết quả là quy tắc đạo đức được xã hội thừa nhận chung đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các quảng cáo thương mại. Nhìn bề ngoài, sản phẩm hay thương hiệu được quảng cáo thương mại đã “quen mắt”, nhưng lại mất “tiếng tăm” vì vi phạm các chuẩn mực đạo đức chung của xã hội. Do đó, các quảng cáo thương mại đều mang tính “định hướng” và phải tuân theo các chuẩn mực đạo đức được xã hội thừa nhận chung.

4. Nên đáp ứng yêu cầu về giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Quảng cáo thương mại không chỉ là một mặt quan trọng của phát triển kinh tế, mà còn là một lĩnh vực quan trọng của xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nhiều lần đưa ra những chỉ thị quan trọng, thể hiện rõ yêu cầu tu dưỡng và rèn luyện các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Quảng cáo thương mại đã trở thành kim chỉ nam cho đời sống hàng ngày của nhân dân và có tác động to lớn, không thể không được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực thực hiện mọi mặt kế hoạch, sản xuất, truyền bá và thực hiện có hiệu quả các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa "phồn vinh, dân chủ, văn minh, hài hòa; tự do, bình đẳng, công bằng và pháp quyền; yêu nước, tận tụy , chính trực và thân thiện ".

V. Kết luận

“Nói định hướng” là một nội dung, yêu cầu quan trọng của công tác thông tin, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc và luôn được coi trọng. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra luận điểm “quảng cáo cũng nên có hướng dẫn”, bao hàm việc “nói có hướng dẫn” đối với không gian truyền thông quảng cáo, có ý nghĩa to lớn đối với công tác tư tưởng hiện nay và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của quảng cáo Trung Quốc ngành công nghiệp. Với tư cách là người phát ngôn của tư bản, quảng cáo thương mại là đối tượng của việc theo đuổi lợi nhuận không ngừng của tư bản, điều này gây ra sự mất cân bằng trong cấu trúc tình cảm xã hội và tạo điều kiện cho sự phát sinh và bùng phát xung đột xã hội. Do đó, các nhà quảng cáo phải bắt đầu từ các khía cạnh cung cấp thông tin chân thực và đáng tin cậy, truyền tải năng lượng tích cực, tôn trọng đạo đức được công nhận rộng rãi và tuân thủ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, và thực hiện nguyên tắc giá trị “có định hướng” trong quảng cáo thương mại để thúc đẩy tiếp tục phát triển của ngành công nghiệp quảng cáo của Trung Quốc.

Tác giả là phó giáo sư Trường Nhân văn, Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về sinh thái xã hội tại Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, và là học giả thỉnh giảng tại Khoa Truyền thông Phương tiện Mới, Đại học Quốc gia Singapore

Bài viết này là thành tựu theo từng giai đoạn của dự án trọng điểm của Chương trình đào tạo đổi mới sinh viên thực hành trường cao đẳng tỉnh Giang Tô "Định hướng quảng cáo thương mại-Một nghiên cứu dựa trên quan điểm kiểm soát truyền thông" (Dự án số: 201610298034Z), và "Dự án xanh" cho các học giả trẻ và trung niên trong các trường đại học và cao đẳng ở tỉnh Giang Tô Các dự án được cấp vốn bởi các nhà lãnh đạo để nuôi cấy các đối tượng.

người giới thiệu

[1]Ding Baiquan.Đề cương nghiên cứu về Tin tức và Dư luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc[J]. Xuất bản tại Trung Quốc, 2016 (08).

[2](Hoa Kỳ) Lewis Coser.Chức năng của xung đột xã hội[M]. Dịch bởi Sun Liping. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Trung Quốc, 1989.

[3]Chen Xiangyu.Sự thống trị vốn và suy giảm đạo đức trong quảng cáo thương mại[J]. Truyền thông đương đại, 2011 (06).


Chúc các bạn đọc tin bong da trực tuyen vui vẻ!

Original text