kèo bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 25/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về kèo bong da hom nay

bong da so mobile

Du Ming

Tóm tắt: Bất động sản là một ngành đang phát triển ở nước ta, thị trường cạnh tranh rất gay gắt, và dịch vụ là đặc trưng cơ bản của quản lý nội bộ bất động sản. Thông qua các phương pháp quản lý tài chính kế toán, chúng tôi tiến hành phân tích sâu và chi tiết các đặc điểm của công tác quản lý tài chính kế toán tài sản, chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý tài chính kế toán của công ty tài sản và đưa ra các biện pháp đối phó cụ thể để củng cố quản lý tài chính và kế toán của công ty tài sản. Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và có trật tự của các công ty tài sản.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: công ty tài sản; quản lý tài chính; kế toán; các vấn đề; biện pháp đối phó

Hiện nay, trong bối cảnh chung tốt đẹp của xã hội, mọi tầng lớp xã hội đều phát triển nhanh chóng, và quản lý tài sản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trong cơ chế cạnh tranh thị trường, quản lý tài sản có những đặc thù riêng của ngành. Đối với công ty BĐS cần không ngừng tăng cường công tác quản lý tài chính kế toán, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính hiện hành nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định của công ty BĐS.

1. Các vấn đề trong quản lý tài chính và kế toán của các công ty tài sản

1. Quản lý tài chính và kế toán vẫn còn sơ khai

Quản lý tài chính và kế toán đều là những bộ phận cốt lõi của doanh nghiệp, và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ quản lý tài chính. Ngành quản lý tài sản là một ngành mới xuất hiện trong những năm gần đây, vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, hầu hết các công ty chưa hiểu rõ về vai trò nổi bật của quản lý tài chính, hệ thống quản lý tài chính hiện nay còn thiếu tính hoàn thiện và hiệu quả thực tế.

2. Các vấn đề về quản lý tài chính và kế toán

Công tác quản lý kế toán cơ bản còn yếu. Việc lập tài khoản chậm, nhiều tài khoản không được phân loại theo đúng chế độ kế toán liên quan. Tính xác thực của số liệu gốc thấp, số liệu cơ bản sử dụng cho kế toán không đầy đủ, thường có khoảng trống, thủ tục số liệu kế toán chưa chặt chẽ, một số doanh nghiệp đầu mối thiếu các hợp đồng cần thiết; việc sử dụng đối tượng kế toán không hợp lý và rõ ràng. khái niệm phân chia chi tiêu vốn và chi thu nhập; thiếu hệ thống kiểm kê hàng tồn kho thường xuyên, hoặc hệ thống thực sự tồn tại nhưng không đủ khả năng thực thi. Tất cả các hiện tượng trên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chính xác và chuẩn mực của kế toán, không thể phản ánh trung thực và toàn diện thông tin kế toán doanh nghiệp, điều này chắc chắn cản trở hoạt động bình thường của người sử dụng báo cáo kế toán.

Cường độ của quỹ quản lý cần được cải thiện. Hiện nay, tình trạng thiếu vốn là một vấn đề phổ biến trong quản lý tài sản, cả nguồn vốn và số vốn đều rất hạn chế, các khoản cụ thể bao gồm: quỹ khởi nghiệp, quỹ bảo trì, thu nhập hoạt động và phí dịch vụ quản lý. Trong trường hợp bình thường, các công ty bất động sản là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn đăng ký không nhiều, sức mạnh vốn yếu, số lượng bất động sản được ngân hàng chấp thuận ít, khó vay vốn từ ngân hàng. .

Phương pháp kế toán chi phí quá đơn lẻ. Về kế toán chi phí, bộ phận tài chính của công ty thường hạch toán tập trung và lập các tài khoản chi tiết cấp 2. Các phòng chức năng, bộ phận quản lý có liên quan không tham gia vào hoạt động hạch toán chi phí mà thường lập sổ cái tổng hợp thu chi. Việc quản lý và dịch vụ của một công ty bất động sản bao gồm nhiều lĩnh vực. Một công ty có thể quản lý hàng chục cộng đồng và có nhiều hạng mục dịch vụ. Do đó, chi phí của các dịch vụ cộng đồng phải được quản lý một cách tinh tế, kết hợp với các hạng mục cụ thể và các danh mục khớp rõ ràng với Sổ cái chi tiết, Kế toán phụ đảm bảo cho việc ra quyết định một cách khoa học của cấp ra quyết định có đủ cơ sở đáp ứng nhu cầu quản lý doanh nghiệp.

Hệ thống kế toán thiếu tính thống nhất. Do thời gian phát triển của công ty BĐS ở nước ta tương đối ngắn nên chế độ kế toán được thực hiện thiếu đồng bộ, công ty chưa nắm bắt được đầy đủ các yêu cầu quy định của chế độ kế toán trong quá trình hạch toán. Ngoài ra, hệ thống quản lý kế toán hiện tại của công ty chưa đủ chặt chẽ, để phát triển tốt hơn trên thị trường, công ty cần tăng cường công tác kế toán và xây dựng một hệ thống kế toán hiệu quả để đảm bảo trình độ và hiệu quả của công tác quản lý tài chính.

Các phương pháp quản lý chi phí đang bị tụt hậu. Trọng tâm của quản lý chi phí truyền thống chủ yếu là đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô; tăng cường khả năng đàm phán với các nhà cung cấp và tiết kiệm chi phí của công ty; bộ phận tài chính kiểm soát hiệu quả chi phí và giảm ngân sách và chi tiêu. Có thể thấy ở trên chưa xem xét sâu đến các yếu tố chi phí, việc giảm chi phí không liên quan đến nguyên nhân gốc rễ và nó vẫn còn sơ khai. điều khoản cung cấp và dịch vụ hiếm khi được xem xét. Hình ảnh thị trường và hiệu ứng thương hiệu của công ty ít được chú ý đến, thiếu các cách thức có lợi cho sự phát triển chung của công ty và không có hệ thống quản lý chi phí.

2. Các biện pháp để tăng cường quản lý tài chính và kế toán của các công ty tài sản

1. Cải thiện quản lý cơ bản của kế toán

Các công ty tài sản cần tuân thủ nghiêm túc các văn bản liên quan do nhà nước ban hành và thực hiện để lập tài khoản kịp thời và hiệu quả, không ngừng tăng cường đào tạo nhân lực kế toán để đảm bảo những người hành nghề kế toán có chất lượng chuyên môn cao; xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý kế toán lành mạnh. ; xây dựng trong công ty Hệ thống giám sát kế toán phù hợp sẽ phát huy hết chức năng giám sát của kế toán, xem xét và kiểm toán cẩn thận các chứng từ gốc, do đó nâng cao chất lượng tổng thể của thông tin kế toán.

2. Tăng cường phân tích tài chính

Nguồn thu kinh tế của công ty kinh doanh bất động sản bao gồm: các khoản phí tương ứng mà công ty thu được sau khi cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu cho khách hàng; công ty thực hiện đầu tư đa dạng thông qua các phương thức kinh doanh đa dạng để thu được một số lợi ích kinh tế. Nếu một công ty bất động sản muốn mở rộng hơn nữa quy mô của mình và thúc đẩy quản lý tài chính suôn sẻ và có trật tự, thì công ty đó phải cung cấp thông tin thực và đáng tin cậy cho khách hàng một cách kịp thời. một giai đoạn cụ thể. Nợ và tài sản, đánh giá một cách khoa học và hợp lý các rủi ro hoạt động hiện có. Ngoài ra, các công ty bất động sản cũng có thể hiểu được thành phần vốn tự có của mình trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi vào nơi khác để sử dụng, kiểm soát hiệu quả hoạt động chi phí, cải tiến hệ thống quản lý tài chính hiện hành và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của công tác quản lý tài chính.

3. Triển khai hệ thống đánh giá hiệu suất

Để một công ty bất động sản có sức mạnh cạnh tranh cao, điều cốt yếu là phải có một nhóm tài năng quản lý chuyên nghiệp và xuất sắc, tài năng dịch vụ và tài năng kỹ thuật, đồng thời tăng cường đánh giá hiệu quả hoạt động để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của công ty và cải thiện công ty. năng lực cạnh tranh. Thực tiễn cho thấy chi phí nhân công chiếm từ 70% đến 80% chi phí quản lý, do đó, để đảm bảo mức độ dịch vụ tài sản cao và tiết kiệm chi phí lao động, điều quan trọng là phải tăng cường đánh giá hiệu quả hoạt động.

4. Tăng cường quản lý quỹ

Các khía cạnh sau đây cần được thực hiện trong quá trình quản lý quỹ: thúc đẩy hoạt động hiệu quả của quỹ và tăng thu nhập chung của công ty; thực hiện quản lý theo dõi quỹ, tăng cường sử dụng quỹ, làm tốt công việc lập kế hoạch quỹ, sử dụng quỹ đặc biệt cho các dự án đặc biệt, và nghiêm cấm các quỹ xảy ra tình trạng biển thủ quỹ và biển thủ quỹ; tăng cường công tác thu các khoản phải thu, giảm tỷ trọng các khoản phải trả một cách hợp lý, cải tiến quản lý hàng tồn kho; tránh rủi ro, thu một lượng tiền điện nước nhất định, xây dựng mối quan hệ tốt với các công ty bảo hiểm và các công ty bảo mật Mối quan hệ hợp tác, để tránh xảy ra rủi ro về vốn và rủi ro yêu cầu bồi thường.

5. Xây dựng hệ thống quản lý và kế toán thứ cấp, đồng thời tồn tại giữa kế toán tập trung và kế toán phi tập trung

Hiện tại, dưới sự phát triển quy mô lớn của bất động sản ở Trung Quốc, nhiều công ty bất động sản khác nhau tập trung vào hạch toán độc lập đã cung cấp dịch vụ và quản lý tương ứng cho hầu hết các cộng đồng và dự án bất động sản độc lập. Trong quá trình quản lý, các cộng đồng và hạng mục dịch vụ này nhấn mạnh rõ ràng đến việc quản lý độc lập về nhân sự, vật tư và dịch vụ, tức là quản lý cấp hai dưới cấp quản lý cấp một. Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ sở hữu tài sản, mỗi cộng đồng nên thành lập một ủy ban chủ sở hữu đặc biệt, có trách nhiệm chính là giám sát tình trạng tài chính của cộng đồng và việc sử dụng tiền lãi quỹ bảo trì theo thời gian thực. Vì vậy, muốn phát huy hết lợi thế của kế toán, đảm bảo chất lượng kế toán, phản ánh và ghi chép chính xác dòng vốn và kết quả hoạt động của công ty, thúc đẩy công ty phát triển bền vững và lành mạnh thì cần phải cải cách chế độ kế toán và trọng tâm về quản lý tài chính kế toán thứ cấp.

3. Kết luận

Kế toán chiếm vị trí cốt lõi trong hạch toán kinh tế tài sản của công ty, thông qua hình thái giá trị, nó phản ánh và giám sát một cách toàn diện tình hình tiêu hao lao động, tiêu hao vật tư, chiếm dụng vốn trong sản xuất và hoạt động của tất cả các bộ phận kế toán của công ty. Kế toán tài chính chủ yếu dựa vào chứng từ gốc sau khi kiểm toán, sử dụng chức danh kế toán để ghi vào chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán, lấy đơn vị tiền tệ làm đơn vị tính, ghi chép đầy đủ, chi tiết toàn bộ hoạt động kinh tế của các đơn vị kế toán. . Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường hiện đại, đòi hỏi các công ty bất động sản phải có sức mạnh cạnh tranh cao hơn, tăng cường phát triển bản thân, phân tích sâu và nghiên cứu những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển của mình, phân chia chính xác trách nhiệm. và quyền của từng bộ phận, lập kế hoạch khoa học và Lập kế hoạch vận hành quỹ, thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý tài chính lành mạnh, thiết lập quan niệm quản lý tài chính đúng đắn, và đẩy nhanh tiến độ vững chắc của công ty trên thị trường hiện đại thông qua một loạt các biện pháp hiệu quả.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu:

[1]Jia Yulian. Suy nghĩ về quản lý tài chính của các công ty tài sản[J]Kinh tế than nội địa Mông Cổ, 2013 (01).

[2]Zhang Jian. Phân tích và đề xuất về hiện trạng quản lý tài chính của các công ty bất động sản[J]Kinh tế đương đại, 2012 (10).

[3]Song Liqun. Nói về các vấn đề và biện pháp đối phó trong quản lý tài chính của các công ty bất động sản[J].Modern Business, 2012 (29).

(Đơn vị của tác giả: Công ty TNHH quản lý tài sản Dalian Tielong Anju)


Chúc các bạn đọc tin kèo bong da hom nay vui vẻ!

Original text