bong da anh giai ngoai hang

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 25/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da anh giai ngoai hang

bong da.net

【Tóm tắt】 Kỹ thuật đo đạc và lập bản đồ không thể tách rời ở tất cả các giai đoạn xây dựng kỹ thuật và phát triển tài nguyên, và nó bao gồm nhiều nội dung, chẳng hạn như thu thập và xử lý thông tin địa hình và kỹ thuật, xây dựng bản đồ, giám sát và dự báo biến dạng, v.v., tất cả thuộc thể loại kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Việc ứng dụng công nghệ mới trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ ngày càng sâu rộng và kỹ thuật đo đạc và bản đồ thể hiện xu hướng phát triển của tự động hóa, thời gian thực và thông minh, có ý nghĩa to lớn đối với việc thúc đẩy sự phát triển của ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Song đồng thời việc ứng dụng công nghệ mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thiết kế kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện đại, cần làm rõ đặc điểm thiết kế kỹ thuật và ý tưởng cụ thể của kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện đại.


[Từ khóa]kỹ thuật đo đạc và bản đồ; công nghệ mới; ứng dụng; thiết kế kỹ thuật


1. Mô tả ngắn gọn về các loại công nghệ đo đạc và bản đồ đương đại mới


(1) Công nghệ GIS


Hiện nay công nghệ GIS cũng được sử dụng rộng rãi, nội dung chính của công nghệ GIS đang được sử dụng bao gồm xử lý thu nhận thông tin dữ liệu và xử lý dữ liệu phân tán không đồng nhất. Trong đo đạc và bản đồ kỹ thuật, đặc điểm nổi bật của ứng dụng là có khả năng quản lý cơ sở dữ liệu rất rộng, khả năng phân tích dữ liệu và ưu điểm về hiển thị đồ họa; nó liên kết hoàn toàn giữa công nghệ thông tin máy tính, viễn thám, vũ trụ, quản lý và công nghệ môi trường. ; Ngoài ra, khi cơ sở dữ liệu đang lưu trữ thông tin tương ứng, các yêu cầu tổng thể của đo đạc và bản đồ có thể được sử dụng để thu thập dữ liệu tương ứng một cách khoa học và phần mềm có thể được xử lý một cách hiệu quả. Những ưu điểm độc đáo này có thể tăng cường hiệu quả tổng hợp và Công việc đo đạc của khảo sát kỹ thuật và bản đồ. Độ chính xác của thiết kế kỹ thuật, tiến độ tổng thể của thiết kế kỹ thuật, giảm khối lượng công việc khảo sát ngoài trời và thực hiện quản lý tự động dữ liệu đo đạc và bản đồ đều đóng một vai trò rất quan trọng. Ngoài ra, công nghệ này không chỉ có thể phục vụ thi công kỹ thuật mà còn có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng các hệ thống giảm chấn động đất.


(2) Công nghệ RTK


Công nghệ RTK là một phương pháp đo mới và được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng gps, có thể nói nó liên quan mật thiết đến hệ thống định vị toàn cầu và cũng là một bước phát triển mới của công nghệ định vị toàn cầu. Hiện nay, công nghệ RTK được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Ứng dụng của công nghệ RTK có thể có được độ chính xác định vị ở mức centimet trong thời gian thực trong quá trình khảo sát thực địa, phá vỡ phép đo tĩnh và động nhanh, truyền thống, đòi hỏi sau khi tính toán để có được độ chính xác ở mức centimet và tính kịp thời của nó cao hơn. Công nghệ RTK chủ yếu sử dụng phương pháp đo vi phân thời gian thực động pha sóng mang, có ảnh hưởng rất lớn đến việc liên quan đến kỹ thuật, lập bản đồ địa hình và các khảo sát điều khiển khác nhau, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu quả và chất lượng của các hoạt động hiện trường. Ngoài ra, công nghệ RTK chủ yếu được thiết lập trên cơ sở xử lý thời gian thực của các pha sóng mang của hai trạm đo, tọa độ ba chiều của điểm quan sát có thể được đo trong thời gian thực và đảm bảo độ chính xác của phép đo cao.


(3) Công nghệ đo quang


Công nghệ đo ảnh cũng được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Công nghệ đo ảnh chủ yếu dựa vào thiết bị đo ảnh có độ chính xác cao để khảo sát và lập bản đồ kỹ thuật. Kết hợp với công nghệ máy tính, kết quả đo có thể được hiển thị trong không gian ba chiều và cung cấp thời gian thực, thời gian thực, thông tin bản đồ và khảo sát toàn diện. Việc sử dụng công nghệ đo quang không cần tiếp xúc với vật thể, có thể làm giảm khối lượng công việc tại hiện trường một cách hiệu quả, đồng thời có thể đảm bảo độ chính xác và độ chính xác của phép đo đạt mức cao, với nhiều loại kết quả và khả năng ứng dụng mạnh mẽ. Hiện nay, nó được sử dụng rộng rãi trong đo đạc và bản đồ địa hình quy mô lớn, đo đạc và bản đồ trên mặt đất, đo đạc và lập bản đồ kỹ thuật thông tin liên lạc đường dài, v.v. Nó có thể đạt được những hiệu quả mà các công nghệ đo lường khác khó đạt được, và triển vọng phát triển tốt và triển vọng ứng dụng. Sự xuất hiện của các trạm đo quang kỹ thuật số cung cấp các phương tiện kỹ thuật và phương pháp mới để ứng dụng công nghệ đo quang. Việc ứng dụng công nghệ đo quang trong đo đạc và lập bản đồ kỹ thuật có thể cung cấp nhiều dạng kết quả bản đồ khác nhau, bao gồm bản đồ số, bản đồ ảnh hưởng và bản đồ dạng đường. Tỷ lệ lớn nhất được hỗ trợ hiện nay là 1/500. Khi sử dụng, tỷ lệ này thường được kết nối với công cụ lập bản đồ tọa độ ba chiều và máy tính siêu nhỏ để thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu và vẽ tự động.


2. Bàn về ý tưởng thiết kế công nghệ kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện đại


(1) Yêu cầu kỹ thuật


Căn cứ vào tình hình thực tế của dự án, tiến hành khảo sát toàn diện các yêu cầu của dự án đo đạc và bản đồ, lấy đây làm cơ sở để hiểu khả năng phân bổ nguồn lực kỹ thuật, bao gồm nhân lực kỹ thuật, thiết bị phần mềm và phần cứng, v.v., để bước đầu đánh giá khả năng khảo sát và lập bản đồ để xem liệu các mục tiêu của dự án có thể đạt được thành công hay không.


(2) Hiểu việc phân bổ các nguồn lực kỹ thuật


Phân tích sâu hơn các yêu cầu kỹ thuật, hiểu sâu về việc phân bổ các nguồn lực kỹ thuật, đánh giá chính xác khả năng đo đạc và bản đồ, để đảm bảo có thể hoàn thành các mục tiêu của kỹ thuật đo đạc và bản đồ.


(3) Xác định mục tiêu thiết kế kỹ thuật


Làm rõ "không gian vấn đề" trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ, tức là hiểu được khoảng cách giữa trạng thái thực tế của nguồn lực kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật, và sử dụng điều này làm mục tiêu thiết kế kỹ thuật của kỹ thuật đo đạc và bản đồ.


(4) Phương án thiết kế kỹ thuật


Mã hóa chương trình thiết kế kỹ thuật đề cập đến việc sắp xếp tư duy thiết kế trừu tượng thành một kế hoạch thiết kế kỹ thuật trực quan, tức là kế hoạch thiết kế kỹ thuật. Trong quá trình này, cần tuân thủ các nguyên tắc sau. Một là tiêu chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật số. Trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện đại, máy tính là công cụ điều hành chính, đòi hỏi phải chuyển đổi các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật truyền thống thành các văn bản tiêu chuẩn số để thích ứng với hoạt động của máy tính. Trong quá trình thiết kế kỹ thuật, cần cung cấp các tệp số chuẩn và tiêu chuẩn hóa, chẳng hạn như tệp hạt giống và lược đồ mã phân loại dữ liệu như thư viện ký hiệu số, đơn vị công tác, bit dữ liệu đáp ứng các yêu cầu của thông số kỹ thuật. Thứ hai là việc vận hành thiết kế kỹ thuật. Đảm bảo thiết kế kỹ thuật đo đạc và bản đồ khả thi, vận hành được, đảm bảo tiêu chuẩn hóa dự phòng thao tác và thống nhất dữ liệu, từ đó nâng cao chất lượng dữ liệu đo đạc và bản đồ.


(5) Thực nghiệm thiết kế và đánh giá


Đánh giá thiết kế là việc đánh giá tính hợp lý và khả năng ứng dụng của thiết kế kỹ thuật đo đạc và bản đồ, chủ yếu đạt được bằng cách kiểm tra tính tuân thủ của dữ liệu. Cụ thể, nó chủ yếu cung cấp dữ liệu bản vẽ mẫu để khách hàng kiểm tra thử để kiểm tra phương án thiết kế kỹ thuật có đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của các hệ thống khác nhau hay không. Nhìn chung, thực nghiệm thẩm định thiết kế là một trong những mắt xích quan trọng của công tác thẩm định thiết kế công nghệ đo đạc và bản đồ hiện đại.


3. Kết luận


Tóm lại, việc ứng dụng công nghệ đo đạc và bản đồ mới đương đại trong kỹ thuật đo đạc và bản đồ là một biểu hiện quan trọng của việc nâng cao công tác đo đạc và bản đồ, đồng thời cũng là xu thế tất yếu của sự phát triển ngành kỹ thuật đo đạc và bản đồ. Thông qua hiểu biết về các loại công nghệ đo đạc và bản đồ mới đương đại, phân tích cụ thể việc ứng dụng công nghệ đo đạc và bản đồ mới trong các dự án đo đạc và bản đồ cụ thể, để cải tiến tốt hơn công nghệ đo đạc và bản đồ mới, xử lý tốt hơn các vấn đề khác nhau trong đo đạc và các dự án bản đồ, và cải tiến công tác đo đạc và bản đồ Hiệu quả và độ chính xác của hệ thống có ý nghĩa to lớn.


Tác giả: Xing YuefeiChúc các bạn đọc tin bong da anh giai ngoai hang vui vẻ!

Original text