lich bong da u23

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 24/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich bong da u23

kết quả bong da hom nay

Tóm tắt: Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và khoa học công nghệ, nông nghiệp, nền tảng của sự phát triển kinh tế quốc dân của Trung Quốc, đang không ngừng chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, công tác bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại cũng ngày càng được quan tâm, và công tác bảo vệ thực vật hiệu quả có thể tiếp tục Cải thiện chất lượng và sản lượng cây trồng, nâng cao lợi ích kinh tế của các sản phẩm nông nghiệp, từ đó thúc đẩy hơn nữa sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thực tế công tác vẫn còn nhiều bất cập, cần đề xuất và triển khai các biện pháp, phương pháp tương ứng để không ngừng tăng cường công tác bảo vệ các cây nông nghiệp hiện đại. Bài báo này bắt đầu với tầm quan trọng của việc phát triển bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại, tập trung vào các phương pháp cụ thể để tăng cường bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại.


Từ khóa: nông nghiệp hiện đại; bảo vệ thực vật; ý nghĩa; phương pháp


Nông nghiệp là nền tảng của sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, để chuyển đổi tốt từ nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại, về cơ bản phải bảo đảm cho cây nông nghiệp sinh trưởng bình thường và sản xuất nông sản bình thường. Cây trồng, nông sản là những gì con người cần trong cuộc sống hàng ngày, muốn bảo vệ tốt cây trồng nông nghiệp cần phải chăm chỉ từ môi trường sống, phòng chống thiên tai, trồng trọt, công nghệ sản xuất, ... để tạo môi trường thuận lợi cho cây phát triển cây nông nghiệp và phòng trừ hiệu quả Sâu bệnh có thể nâng cao cơ bản chất lượng và năng suất cây trồng, cải tiến kỹ thuật trồng trọt và sản xuất có thể nâng cao hiệu quả kinh tế của sản phẩm nông nghiệp.


1. Tầm quan trọng của bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại


Công tác bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại là một bộ phận quan trọng của phát triển nông nghiệp, bao gồm toàn bộ quá trình xử lý đất, chọn cây trồng khoa học, luân canh hợp lý, tăng trưởng và bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Công tác bảo vệ được thực hiện tốt và có thể nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Đối với thực trạng công tác bảo vệ thực vật ở Trung Quốc hiện nay, việc chú trọng, phòng trừ sâu bệnh kém, hiệu quả phòng trừ kém vẫn còn phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của nông dân và sự phát triển nông nghiệp. công tác phòng hộ; thứ hai, bảo vệ cây trồng Trong quá trình canh tác, để cải tạo độ phì nhiêu của đất, đáp ứng tác động của cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, việc sử dụng liên tục phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân hóa học khác đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường sinh thái nông nghiệp. Sự phát triển hiệu quả của bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại có thể hình thành dịch bệnh. phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ hiệu quả môi trường sinh thái nông nghiệp khỏi tác động và thiệt hại của các tác nhân hóa học.Vì vậy, bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại là biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái nông nghiệp.


2. Các phương pháp tăng cường bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại


1. Thay đổi các quan niệm truyền thống và nâng cao nhận thức bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại


Bảo vệ thực vật nông nghiệp truyền thống, dù là hình thành khái niệm bảo vệ hay thực hiện công tác bảo vệ, đều có những mức độ hạn chế khác nhau. phải được thành lập. Định hướng thị trường, kết hợp với thực tế phát triển nông nghiệp địa phương, tuân thủ nguyên tắc lấy người dân làm trọng, kết hợp hữu cơ giữa phòng trừ với chính sách bảo vệ thực vật trong bảo vệ thực vật nông nghiệp, lấy cơ sở xây dựng công trình bảo vệ thực vật và bảo vệ thực vật xanh. khái niệm về bảo vệ thực vật nông nghiệp; thứ hai, truyền thống Việc thay đổi khái niệm đòi hỏi sự nỗ lực từ ba khía cạnh bản chất của chi cục bảo vệ thực vật, mục tiêu dịch vụ bảo vệ thực vật và phương pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ thực vật cần phản ánh chức năng công vụ. Cần làm tốt công tác chuyển đổi từ BVTV chi cục sang BVTV công lập Mục đích của công tác BVTV là đồng thời Để nâng cao số lượng và chất lượng cây trồng nông nghiệp, công tác phòng, chống sâu, bệnh hại được phân cấp rộng rãi. Cần phải chuyển sang thống nhất phòng và chống Chỉ bằng cách thay đổi nhuần nhuyễn các quan niệm truyền thống, chúng ta mới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại; thứ ba, bảo vệ thực vật bao gồm nhiều khía cạnh nội Tính chuyên nghiệp và trình độ kỹ thuật cao cũng ngày càng được nâng cao, trong bối cảnh số lượng đội bảo vệ thực vật ở Trung Quốc còn thiếu và chất lượng chuyên môn thấp, cần phải liên tục nâng cao chất lượng đội ngũ, chủ yếu từ trách nhiệm nhân sự và đào tạo chuyên môn được thực hiện trên hai phương diện.


2. Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo vệ thực vật nông nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ


Sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và tiến bộ của nền kinh tế quốc dân Trung Quốc. Trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của chính sách. Tiến hành đổi mới và phát triển công tác bảo vệ thực vật trong nông nghiệp; thứ hai, nâng cao có hiệu quả trình độ tư tưởng của người trồng, không ngừng nâng cao nhận thức về bảo vệ thực vật trên cơ sở hiểu biết đầy đủ các chính sách và quy định quốc gia có liên quan. ; thứ ba, quy hoạch khoa học và xây dựng hợp lý các tổ chức và thiết bị bảo vệ thực vật Các chuyên gia, căn cứ vào nhu cầu phát triển nông nghiệp của địa phương, xây dựng một số điểm theo dõi sâu bệnh và dịch hại tương ứng, với không ít hơn hai chuyên gia trên địa bàn; cuối cùng, thiết lập và cải tiến hệ thống bảo vệ thực vật hiện đại, sử dụng công nghệ mới để liên tục tối ưu hóa việc phát hiện sâu bệnh. Quy trình phòng và tránh có hiệu quả làm giảm việc sử dụng thuốc một cách mù quáng của người trồng, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng, chống và nông dân. ' thu nhập.


3. Cải thiện kỹ thuật trồng trọt, canh tác và bón phân


Với sự phát triển không ngừng và phổ cập kiến ​​thức nông nghiệp, kỹ thuật trồng trọt của người nông dân cũng đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên quan niệm trồng trọt truyền thống đã ăn sâu cũng khiến cho quá trình trồng trọt còn nhiều bất cập, ví dụ như trồng các loại cây giống nhau trên cùng. đất để lâu ngày sẽ xấu đi, sâu bệnh, côn trùng gây hại nên phải cải tạo hoàn toàn hệ thống canh tác lạc hậu, sau khi hiểu rõ về tập quán và sự khác biệt của các loại cây trồng, cần bố trí khoa học và luân canh hợp lý các loại cây trồng. Thứ hai, trước khi trồng phải xới xáo và cải tạo đất kỹ lưỡng, phơi ải trên cơ sở giảm bớt không gian ký sinh của sâu bệnh, tăng độ thoáng và độ thoáng khí của đất, tạo nền cho cây khỏe mạnh. sinh trưởng của cây trồng; thứ ba, để đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng, cần bón phân hợp lý để tăng độ phì nhiêu của đất và giảm thiểu việc sử dụng các tác nhân hóa học và cải thiện môi trường sinh thái đất canh tác có thể nâng cao hiệu quả khả năng chống hạn và bệnh và khả năng chống côn trùng của cây trồng.


4. Cải tiến công nghệ kiểm soát dịch hại và cải thiện hệ thống kiểm soát


Thiên tai dịch hại là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây nông nghiệp, vì vậy việc thiết lập và hoàn thiện hệ thống phòng trừ sâu bệnh là vô cùng quan trọng. Thứ nhất, việc sử dụng công nghệ thông tin mạng để thiết lập hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch hại nhằm tăng cường trao đổi và chia sẻ thông tin liên quan. và thông tin phòng chống và kiểm soát; thứ hai, nó sử dụng các chính sách quốc gia và các nguồn lực hỗ trợ. Để liên tục đổi mới các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và luôn thực hiện khái niệm bảo vệ thực vật xanh, nhà nước Các cơ quan liên quan cần thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt với các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp có liên quan để liên tục giải quyết các vấn đề kỹ thuật của hệ thống phòng trừ sâu bệnh, đổi mới và cập nhật các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ; Cuối cùng, nâng cao tốc độ ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, kịp thời phổ biến kiến ​​thức mới, công nghệ mới về phòng trừ sâu bệnh hại cho đông đảo nông dân. .


3. Kết luận


Sự phát triển của nền nông nghiệp là một sự kiện trọng đại liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, với sự phát triển không ngừng của kinh tế và công nghệ, kỹ thuật canh tác và sản xuất nông nghiệp cũng đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế ở mức độ khác nhau. các khía cạnh, và các nhà máy nông nghiệp hiện đại cần được cải tiến liên tục. Bảo vệ hiệu quả và chất lượng công việc để đạt được. Bảo vệ thực vật nông nghiệp có hiệu quả nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, không ngừng nâng cao lợi ích kinh tế của nông sản. Chỉ bằng cách đảm bảo chất lượng cao và hiệu quả cao của bảo vệ thực vật, chúng ta mới có thể thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nền nông nghiệp nước ta và từ đó thúc đẩy sự tiến bộ của nền kinh tế quốc dân.


người giới thiệu:

  [1] Zheng Xia. Khám phá cách thực hiện tốt công việc bảo vệ thực vật nông nghiệp hiện đại[J]. Modern Horticulture, 2017 (4): 49-49.

  [2] Geng Xiezhou, Liu Min. Đề xuất để làm tốt công tác bảo vệ thực vật trong thời kỳ mới[J]Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Hiện đại, 2015 (20): 108-109.

  [3] Ma Chengcheng, Dai Weicheng, Gaoxing Wen, ... Thảo luận về vai trò của bảo vệ thực vật đối với sự phát triển của nông nghiệp hiện đại[J]Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Hiện đại, 2017 (6): 148-149.

Tác giả: Xu RuminChúc các bạn đọc tin lich bong da u23 vui vẻ!

Original text