xem bong da truc tuyen tieng viet

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da truc tuyen tieng viet

so keo bong da

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc áp dụng rộng rãi công nghệ khai thác cơ sở dữ liệu đã tối đa hóa giá trị của dữ liệu và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, thương mại, tiếp thị và các lĩnh vực khác của Trung Quốc. Tuy nhiên, công tác quản lý các trường cao đẳng, đại học ở nước ta vẫn chưa được phát huy, để dữ liệu trong hệ thống quản lý trường cao đẳng và đại học phát huy hết giá trị của nó thì việc sử dụng công nghệ khai thác cơ sở dữ liệu trong hệ thống. Bài báo này trước hết giới thiệu quy trình công nghệ khai phá dữ liệu, sau đó áp dụng công nghệ khai thác cơ sở dữ liệu trong đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, điều này hoàn toàn chứng minh rằng công nghệ khai thác cơ sở dữ liệu có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý các trường cao đẳng và đại học.
Từ khóa: công nghệ khai thác dữ liệu cây quyết định quản lý
Thư viện Trung Quốc Số phân loại: TP311 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1007-9416 (2016) 01-0000-00
Hiện nay, hầu hết các trường cao đẳng và đại học đều có một hệ thống quản lý hỗ trợ, có chức năng quản lý và lưu trữ dữ liệu khổng lồ, tạm biệt hoàn toàn thời đại ghi chép thông tin và dữ liệu thủ công. Nó không chỉ tiết kiệm giấy mà còn cải thiện hiệu quả hiệu quả của dữ liệu và thông tin quản lý trường đại học. Tuy nhiên, các trường đại học của Trung Quốc chưa sử dụng hiệu quả công nghệ khai thác dữ liệu đã ứng dụng, do đó cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cơ sở dữ liệu trong quản lý đại học.
1 Quá trình công nghệ khai thác dữ liệu
Công nghệ khai thác dữ liệu có thể phân tích và xử lý dữ liệu lớn, sau đó tích hợp dữ liệu thường xuyên trong cơ sở dữ liệu tổng thể. Việc triển khai công nghệ này chủ yếu bao gồm năm liên kết sau.
Định nghĩa mục tiêu: Liên kết này nên được kết hợp với kiến ​​thức nền tảng của lĩnh vực liên quan để xác định rõ ràng và chính xác mục tiêu khai thác dữ liệu.
Chuẩn bị dữ liệu: Thu thập và chọn dữ liệu từ các nguồn dữ liệu trong liên kết này, xử lý dữ liệu đã chọn và chuyển đổi nó thành một dạng phù hợp để khai thác dữ liệu.
Khai phá dữ liệu: Liên kết này là cốt lõi của công nghệ khai thác dữ liệu, nghĩa là sử dụng các phương pháp khai thác dữ liệu khác nhau như quy tắc kết hợp và phương pháp phân tích phân loại để khai quật kiến ​​thức và luật ẩn trong dữ liệu.
Kết quả cho thấy trong liên kết này, các kiến ​​thức và luật được khai quật có thể được chuyển thành một dạng mà người dùng có thể chấp nhận và hiểu được dựa trên nhu cầu của người dùng.
Hấp thụ kiến ​​thức: Trong liên kết này, mục đích chính là kết hợp các kết quả khai thác với các yêu cầu trong lĩnh vực cụ thể. Áp dụng các kết quả khai thác trong lĩnh vực này để cung cấp cho người ra quyết định kiến ​​thức. Đây là mục tiêu cuối cùng của khai thác dữ liệu.
2 Ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu trong đánh giá chất lượng dạy học
2.1 Sử dụng các quy tắc kết hợp để khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu
Đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên không chỉ là một bộ phận quan trọng để đánh giá hiệu quả dạy học mà còn là căn cứ quan trọng để đánh giá chức danh nghề nghiệp giáo viên, vì vậy nó là một bộ phận không thể thiếu trong công tác quản lý các trường cao đẳng, đại học. Hiện nay, biện pháp chủ yếu để đánh giá chất lượng dạy học là thu, đếm điểm của học sinh và đánh giá của giáo viên, sau đó tính tổng điểm của giáo viên bằng trọng số, được dùng làm chỉ số đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Phương pháp này không những không khoa học mà còn kém thẩm quyền, do đó cần phải đào sâu hơn về mức độ liên quan của dữ liệu. cơ sở để đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.
Sử dụng phương pháp quy tắc kết hợp để khai thác dữ liệu và phương pháp quy tắc của nó là "".
Mức độ tin cậy trong luật kết hợp là: trong tập sự kiện tổng thể D, nếu nó có thể đáp ứng các yêu cầu sở hữu trong sự kiện, nó cũng có thể đáp ứng các yêu cầu. Sau đó, độ tin cậy được sử dụng để chỉ ra độ mạnh của quy tắc kết hợp, được ghi lại dưới dạng giá trị độ tin cậy tối thiểu được sử dụng để chỉ ra và thường giá trị độ tin cậy tối thiểu được cung cấp bởi khách hàng.
Mức độ tin cậy trong luật kết hợp là: trong tập sự kiện D tổng thể, nếu nó có thể đáp ứng các yêu cầu trong sự kiện thì nó cũng có thể đáp ứng các yêu cầu. Hỗ trợ được sử dụng để chỉ ra tần suất của các quy tắc kết hợp và số lượng bản ghi hỗ trợ tối thiểu được sử dụng để biểu thị. Thông thường, giá trị hỗ trợ tối thiểu được cung cấp bởi khách hàng.
Nhóm mục thường xuyên: Khi hỗ trợ của nhóm mục lớn hơn hoặc bằng mức hỗ trợ tối thiểu do người dùng đặt, thì nhóm mục thường xuyên là.
Nói chung, các quy tắc kết hợp bao gồm hai liên kết: ①Chọn tất cả các tập phổ biến từ tập sự kiện tổng thể; ②Sử dụng các tập phổ biến để tạo các quy tắc kết hợp. Trong hai liên kết này, hiệu quả và hiệu suất của các quy tắc kết hợp phụ thuộc vào liên kết thứ nhất.
2.2 Ứng dụng Phân tích Quy tắc Hiệp hội trong Đánh giá Chất lượng Giảng dạy
Bước đầu tiên là chuẩn bị chu kỳ dữ liệu Trong hệ thống quản lý giảng dạy của một trường đại học, 500 hồ sơ liên quan đến đánh giá giảng dạy được chọn ngẫu nhiên từ cơ sở dữ liệu, số lượng giáo viên, trình độ học vấn, giới tính, tuổi giảng dạy, điểm đánh giá và chức danh nghề nghiệp. được chọn. Các thuộc tính và trích xuất dữ liệu liên quan từ cơ sở dữ liệu. Ví dụ, nếu các chức danh giảng viên, phó giáo sư, giáo sư được chuyển thành các mã như 11, 01, 00, ... thì sau đây là bảng đánh giá giáo viên giảng dạy được xây dựng.
Trong bước thứ hai, phương pháp phân tích quy tắc kết hợp được sử dụng để lấy điểm đánh giá từ 90 điểm trở lên làm mục tiêu truy xuất và tiêu chuẩn đánh giá, nghĩa là ≥90 điểm được sử dụng để đánh giá đó có phải là ngưỡng chất lượng giảng dạy cao hay không. Thông qua việc truy xuất, có 143 bản ghi đáp ứng các tiêu chí, đó là mức hỗ trợ tối thiểu được đặt là 10%, và độ tin cậy là 15%, và các quy tắc kết hợp trong bảng 2-2 sau đây.
Bước cuối cùng là đánh giá kết quả của thí nghiệm này. Qua bảng trên có thể thấy rằng học sinh thích giáo viên nam và giáo viên nữ ở cùng một trình độ, trình độ học vấn càng cao thì đánh giá về việc giảng dạy đối với họ càng cao, tức là trình độ học vấn tỷ lệ thuận với đánh giá. trong giảng dạy cũng cho thấy giáo viên có trình độ học vấn cao So với giáo viên có trình độ học vấn thấp thì trình độ cơ bản của họ vững vàng hơn, có trình độ nghiên cứu khoa học cao hơn; giáo viên có thời gian giảng dạy lâu hơn và có chức danh nghề nghiệp cao hơn có trình độ giảng dạy cao hơn chất lượng; ngoài ra, có thể thấy mức độ hỗ trợ, càng có nhiều giáo sư đại học và nhân tài có học vấn cao, khả năng điều hành trường của họ càng cao.
3. Kết luận
Là một thước đo quan trọng của việc dạy tin học, hệ thống quản lý trường đại học chỉ đóng vai trò thu thập và lưu trữ một lượng lớn thông tin dạy học, và không tìm ra mối tương quan giữa một lượng lớn dữ liệu. Trong bài viết này, phương pháp quy tắc kết hợp được sử dụng trong đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Khai thác kiến ​​thức và quy luật có giá trị từ dữ liệu làm cho việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên trở nên khoa học hơn.
người giới thiệu
  [1]Jiang Min, Xu Yan. Ứng dụng Công nghệ Khai thác Dữ liệu trong Quản lý Giảng dạy Đại học[J]Kiến thức và Công nghệ Máy tính, 2012, (24): 541-545 + 560.
  [2]Yang Xuexia. Nghiên cứu về việc ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu trong hệ thống quản lý thư viện trường đại học[J]Phần mềm, 2011 (04): 16-18.
Ngày nhận: 2015-11-10
Đôi nét về tác giả: Yang Xin (1982-), nữ, đến từ huyện Qu, Tứ Xuyên, chức danh: giảng viên, trình độ học vấn: đại học, hướng nghiên cứu: phần mềm máy tính.

Chúc các bạn đọc tin xem bong da truc tuyen tieng viet vui vẻ!

Original text