xem bong da tieng viet

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về xem bong da tieng viet

sem bong da

Wang Hongyu

(Cục Lâm nghiệp Đan Đông tỉnh Liêu Ninh, Đan Đông, Liêu Ninh 118000)

Tóm tắt: Tài nguyên lâm nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của các hệ sinh thái. Đối với toàn bộ hệ sinh thái, lâm nghiệp không chỉ có tác dụng điều hòa khí hậu địa phương, tạo môi trường sinh thái tốt mà còn có lợi cho việc nâng cao thu nhập của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống của cư dân, chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, xây dựng phong tục nông thôn địa phương, phát huy văn minh tinh thần ở nông thôn. Có thể thấy, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và bền vững của lâm nghiệp có ý nghĩa thực tiễn vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng hệ sinh thái và là thành phần chủ yếu của sự phát triển lành mạnh và bền vững của xã hội loài người. Theo đó, cần phân tích vấn đề phát triển lâm nghiệp bền vững, tăng cường tuyên truyền dịch vụ lâm nghiệp để làm phong phú thêm nội dung dịch vụ rừng; hoàn thiện cơ chế bù trừ sinh thái rừng để thực hiện phát triển lâm nghiệp bền vững; thực hiện chiến lược tiếp thêm sinh lực. rừng với khoa học và công nghệ để nâng cao tỷ lệ sử dụng tài nguyên lâm nghiệp; cải thiện lâm nghiệp Hệ thống pháp luật bảo đảm cho sự phát triển bền vững của lâm nghiệp và các đề xuất phát triển khác để đồng nghiệp tham khảo và tham khảo.

Từ khóa: lâm nghiệp; sinh thái; xây dựng

1. Giới thiệu

Tài nguyên lâm nghiệp là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái và đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hệ sinh thái. Tuy nhiên, do xu hướng vụ lợi nên vấn đề chặt phá bừa bãi cây xanh, lợi ích kinh tế mang lại càng nổi bật. Xét về lâu dài, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Về vấn đề này, việc coi trọng bảo vệ tài nguyên sinh thái càng có ý nghĩa thực tiễn quan trọng.

2 Thực trạng nghiên cứu về phát triển lâm nghiệp bền vững

2.1 Tỷ lệ che phủ rừng thấp và tài nguyên đất lâm nghiệp thiếu hụt

Đất nước này có lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên rừng phong phú. Tuy nhiên, dân số cũng đông và tỷ trọng bình quân đầu người còn thấp hơn, là quốc gia có độ che phủ rừng thấp. Trong những năm gần đây, việc con người theo đuổi lợi ích kinh tế và phát triển tài nguyên rừng một cách mù quáng đã khiến tài nguyên rừng bị giảm sút nghiêm trọng, thiệt hại nghiêm trọng đối với một số hệ sinh thái và thậm chí là vấn đề sa mạc hóa, bão cát nghiêm trọng và thời tiết khắc nghiệt ở khu vực biên giới.

2.2 Tài chính lâm nghiệp là đơn lẻ, hạn chế phát triển lâm nghiệp

Để đưa lâm nghiệp Trung Quốc đi theo con đường phát triển bền vững, cần phải trồng cây trong khi khai thác tài nguyên lâm nghiệp. Trong bối cảnh phát triển tài nguyên lâm nghiệp hiện nay, các phương thức tài trợ và đầu tư cho quỹ lâm nghiệp của Trung Quốc còn quá đơn giản. Hầu hết vốn đầu tư vào lâm nghiệp phụ thuộc vào đầu tư của chính phủ và sở lâm nghiệp các cấp. Tuy nhiên, chưa có cơ chế đầu tư tập thể và xã hội hóa. Xây dựng nó lên. Do việc phát triển lâm nghiệp chủ yếu dựa vào đầu tư của Chính phủ nên nhiều công ty đã mất ý thức bảo vệ tài nguyên lâm nghiệp, đầu tư vào lâm nghiệp lại càng hiếm. Việc đơn giản hóa tài trợ và đầu tư cho lâm nghiệp đã dẫn đến việc thiếu đảm bảo tài chính tốt hơn cho các nguồn lâm nghiệp của Trung Quốc và thiếu hỗ trợ tài chính cơ bản khi bảo vệ và canh tác tài nguyên lâm nghiệp, khiến cho sự phát triển bền vững của lâm nghiệp Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng.

2.3 Cơ chế bảo vệ lâm nghiệp còn kém và tài nguyên lâm nghiệp thường xuyên bị xâm hại

Trong hệ thống rừng của Trung Quốc, hầu hết các nguồn tài nguyên lâm nghiệp đều thuộc sở hữu của nhà nước và không được thực hiện cụ thể trong một doanh nghiệp nhất định. chú ý đầy đủ. Ngoài ra, Trung Quốc không quy định rõ ràng về hệ thống bồi thường liên quan trong khai thác tài nguyên lâm nghiệp, vì tài nguyên lâm nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước và các doanh nghiệp có liên quan phải bồi thường cho các hoạt động kinh tế của họ trong quá trình khai thác tài nguyên lâm nghiệp. bảo vệ và tái tạo tài nguyên rừng. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống đền bù hợp lý ở nước ta, hoặc không làm tốt công tác giám sát trong quá trình thực hiện hệ thống, tài nguyên lâm nghiệp bị thiệt hại nặng nề, nhưng ít người phải trả giá.

3 Triển vọng phát triển bền vững ngành lâm nghiệp

3.1 Tăng cường quảng bá các dịch vụ lâm nghiệp và làm phong phú thêm nội dung của các dịch vụ rừng

Tài nguyên lâm nghiệp rất phong phú về chức năng, không chỉ cung cấp gỗ cho sản xuất mà còn cung cấp nhiều chức năng phục vụ khác nhau cho sự phát triển của các ngành công nghiệp khác. Để đạt được mục tiêu này, thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững và làm giàu nội dung của các dịch vụ lâm nghiệp là khâu đột phá quan trọng. Trên thực tế, nhiều chức năng của tài nguyên lâm nghiệp có nhiều giá trị phi vật thể như du lịch rừng, ôxy tự nhiên ... vẫn chưa thực sự phát triển. Vì vậy, việc phát triển tài nguyên lâm nghiệp trong tương lai cần phải không ngừng làm phong phú thêm hàm lượng các dịch vụ lâm nghiệp và phát huy giá trị kinh tế của nó.

3.2 Cải thiện cơ chế đền bù sinh thái rừng và thực hiện phát triển lâm nghiệp bền vững

Trong sự điều chỉnh của môi trường sinh thái, tài nguyên rừng đóng một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, người dân hiện nay quá theo đuổi các lợi ích kinh tế của lâm nghiệp và thường bỏ qua các lợi ích sinh thái của lâm nghiệp, điều này khiến tài nguyên lâm nghiệp khó thực hiện được các chức năng của chúng và cũng hạn chế việc sử dụng các lợi ích sinh thái của chúng. Để đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của lâm nghiệp, việc hoàn thiện cơ chế bù trừ sinh thái của lâm nghiệp mới có thể đảm bảo tốt chức năng điều chỉnh sinh thái của lâm nghiệp. Ngoài ra, việc hoàn thiện cơ chế đền bù sinh thái cũng hình thành một hệ thống tài nguyên rừng theo định hướng thị trường, có tác động ràng buộc chặt chẽ đến sự phát triển tài nguyên lâm nghiệp của các doanh nghiệp.

3.3 Thực hiện chiến lược trẻ hóa rừng bằng khoa học và công nghệ, nâng cao tỷ lệ sử dụng tài nguyên rừng

Sự phát triển lành mạnh và bền vững của tài nguyên lâm nghiệp còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ và phát triển của khoa học và công nghệ. Việc phát triển tài nguyên rừng trên cơ sở thoả mãn lợi ích của phát triển kinh tế cũng cần đảm bảo khả năng tái sinh của chúng không bị phá huỷ. Trong số đó, không thể không kể đến sức mạnh của khoa học công nghệ, là bảo chứng quan trọng cho việc tăng cường khả năng tái sinh. Đồng thời, khi lựa chọn loài cây lâm nghiệp cần xem xét kỹ hơn đặc điểm vùng miền, lợi ích sinh thái, ... Đây là mấu chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của lâm nghiệp.

3.4 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lâm nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững của lâm nghiệp

Để phát triển và sử dụng lâm nghiệp, các cơ quan chính phủ phải cung cấp hướng dẫn và canh tác tích cực. Căn cứ vào tình hình thực tế phát triển lâm nghiệp của địa phương, xây dựng các quy định pháp luật có tính thực tiễn cao. Đồng thời, toàn diện về thuế, hành chính và các biện pháp và phương pháp khác có thể bảo vệ tốt hơn các nguồn tài nguyên lâm nghiệp khỏi bị phá hoại độc hại và gây lãng phí không thể tránh khỏi. Thứ hai, các chính sách ưu đãi về thuế, tăng cường trợ cấp của Chính phủ, khuyến khích các doanh nghiệp chế biến lâm sản tinh chế chế biến, cải thiện đáng kể tỷ lệ sử dụng toàn diện tài nguyên lâm nghiệp.

4. Kết luận

Với sự phát triển của kinh tế - xã hội, ý thức bảo vệ rừng của người dân ngày càng nâng cao, việc bảo vệ tài nguyên lâm nghiệp được người dân rất quan tâm. Tuy nhiên, các vấn đề về tài nguyên lâm nghiệp như độ che phủ rừng thấp và thiếu tài nguyên đất lâm nghiệp; tài trợ đơn lẻ cho lâm nghiệp, hạn chế phát triển lâm nghiệp; cơ chế bảo vệ lâm nghiệp kém, tài nguyên lâm nghiệp bị tổn hại thường xuyên, v.v., đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của tài nguyên lâm nghiệp .Sự phát triển không ngừng. Về vấn đề này, chúng ta phải hiểu rõ các vấn đề nảy sinh và thực hiện các biện pháp tự vệ cần thiết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh và bền vững của tài nguyên lâm nghiệp.

người giới thiệu

[1]Qin Shengde. Mô tả ngắn gọn các vấn đề và biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng đang gặp phải[J].Bạn nông dân làm giàu 2017, (5): 87.

[2]Li Chunmei. Lưu thông tài nguyên rừng theo quy định của pháp luật để thúc đẩy cải cách và phát triển lâm nghiệp[J].Modern Horticulture, 2017, (6): 233.


Chúc các bạn đọc tin xem bong da tieng viet vui vẻ!

Original text