video bong da c1

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về video bong da c1

xem bong da truc tuyen vtv6

nghệ thuật

(Công ty TNHH than đá Tân Cương Yili Lineng, Yining, Tân Cương 835000)

【Tóm tắt】 Từ đầu thế kỷ mới, với sự ra đời của thời đại thông tin, nhiều ngành đã đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực này; trong khi mức độ thông tin hóa của ngành truyền thống khai thác than còn tương đối tụt hậu, nhiều mỏ than chủ yếu dựa vào sự phát triển của phần mềm CAD, Và vẽ tất cả các loại bản đồ. Tuy nhiên, phần mềm CAD không thể xử lý tốt mối quan hệ tôpô giữa thông tin thuộc tính và đồ họa, điều này mang lại nhiều khó khăn cho việc tìm hiểu và xử lý thông tin hàng ngày ở các mỏ than. Thuật toán và công nghệ lập trình mới của phần mềm AUTOCAD đã cải thiện hơn nữa các chức năng của nó và giải quyết nhiều vấn đề trong sản xuất mỏ than.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa mỏ than; khảo sát; hệ thống định vị toàn cầu

Khảo sát khu vực khai thác than là một công việc kỹ thuật vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển mỏ than. Cán bộ đo đạc và bản đồ là tiền thân của kỹ thuật khai thác. Các số liệu đo đạc cơ bản bị sai lệch sẽ xảy ra. Hậu quả của việc này bao gồm nạo vét lòng đường và lãng phí tài nguyên như nhân lực, thiết bị. tài sản, và hậu quả sẽ là thảm khốc. Về vấn đề này, người làm công tác khoa học và công nghệ phải ra sức học hỏi những kiến ​​thức khoa học và công nghệ mới, không ngừng nâng cao trình độ kinh doanh của mình nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng công việc, đồng thời đảm bảo sản xuất an toàn trong các mỏ than. .

1 So sánh giữa phần mềm AUTOCAD và máy toàn đạc trong khảo sát khu vực mỏ

Trước đây, máy toàn đạc DTM-352 chủ yếu được sử dụng trong khảo sát kỹ thuật mỏ than, vì máy toàn đạc có ưu điểm là cả máy kinh vĩ và máy đo khoảng cách, cho kết quả dưới dạng kỹ thuật số nên vận hành đơn giản, hiệu suất ổn định. Dữ liệu của nó có thể được truyền qua một thiết bị đo tay điện tử. Giao tiếp với máy tính khiến nó được sử dụng rộng rãi trong khảo sát khu vực khai thác; máy toàn đạc cũng đã được sử dụng rộng rãi trong giám sát chuyển động bề mặt khu vực khai thác than, các dự án cải tạo đất khu vực khai thác, thực hiện khu vực khai thác, vv, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng tốc độ, đồng thời, độ chính xác của công việc được đảm bảo. Bây giờ so sánh ứng dụng của phần mềm AUTOCAD và máy toàn đạc trong khảo sát khu vực mỏ.

1.1 Phương pháp giao điểm đo góc chuyển tiếp

Nếu chúng ta sử dụng các hàm lượng giác thông thường và máy tính để lấy tọa độ của điểm C, thì quy trình sẽ phức tạp hơn, và quy trình tính toán đại khái như sau:

(1) Biết xác định hai điểm A, B và giá trị góc của chúng, tính giá trị góc của điểm C theo tổng các góc của tam giác;

(2) Theo toạ độ của hai điểm A và B, hãy tính góc phương vị và khoảng cách của AB (tức là đoạn thẳng AB); đồng thời tính phương vị của AC và BC theo phương vị của AB và của ba các góc trong;

(3) Theo công thức lượng giác, Tính độ dài đoạn thẳng AC và BC;

(4) Tính tọa độ điểm C theo tọa độ điểm A, góc phương vị và khoảng cách AC;

(5) Cuối cùng, kiểm tra tọa độ điểm C theo tọa độ điểm B, góc phương vị và khoảng cách BC.

Nhưng nếu sử dụng phần mềm hệ thống AUTOCAD để lấy tọa độ điểm C thì quy trình và thủ tục sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Quy trình thực hiện như sau: vẽ hai điểm A và B trên AUTOACD theo tọa độ điểm A và B, nối hai điểm A và B để được đoạn thẳng AB, sau đó lấy điểm A và điểm B làm điểm gốc. và xoay ∠A và ∠B, Sử dụng lệnh truy vấn tọa độ, chọn giao điểm C, và bạn có thể lấy tọa độ của điểm C.

1.2 Phương pháp đo khoảng cách chuyển tiếp và phương pháp giao cắt

Khi A và B là các điểm khống chế với tọa độ đã biết và C là điểm chờ xử lý, và các khoảng cách SA và SB đã được máy toàn đạc đo lần lượt tại A và B, thì hãy sử dụng các hàm lượng giác thông thường và máy tính để tìm Tọa độ điểm C. quy trình tính toán như đã trình bày ở trên).

Tương tự, nếu bạn sử dụng phần mềm AUTOACD, trước hết hãy vẽ hai điểm A và B theo tọa độ của hai điểm A và B, nối hai điểm AB, ta được đoạn thẳng AB, sau đó lấy điểm A và B là tâm, và SA và SB là tâm. Tạo hai cung tròn bán kính để lấy giao điểm C; sau đó sử dụng lệnh truy vấn tọa độ và chọn giao điểm C để lấy tọa độ của điểm C.

Trong thực tế công việc, thông thường có thể giao nhau giữa góc đo phía trước và khoảng cách đo phía trước để ứng dụng kết hợp, hiệu quả công việc sẽ cao hơn.

Qua các ví dụ trên có thể thấy, so với việc đo đạc và tính toán máy toàn đạc thông thường bằng hàm lượng giác và máy tính thì việc sử dụng phần mềm AUTOACD để tính toán theo phương pháp tọa độ có độ chính xác cao hơn, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

2 Thảo luận về ứng dụng công nghệ mới tương tự trong đo đạc và bản đồ

Ứng dụng rộng rãi của hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống định vị toàn cầu (gps) và viễn thám (RS) được gọi chung là công nghệ "3S", và thậm chí cả sự tích hợp lẫn nhau của chúng, là tiền đề cho sự phát triển hiện nay của các ngành đo đạc và bản đồ ; có thể khẳng định rằng các Tài năng đo đạc và bản đồ mỏ trong tương lai phải có nền tảng tốt về lý thuyết và ứng dụng kỹ thuật "3S". Rõ ràng, trong tương lai gần, không thể thiếu những người làm công tác đo đạc và bản đồ mỏ để nắm bắt đầy đủ các khía cạnh kiến ​​thức và kỹ năng ứng dụng này.

3. Kết luận

Công tác khảo sát mỏ có mối quan hệ rất chặt chẽ với công tác quản lý an toàn sản xuất mỏ than, về bản chất nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nghiệp vụ quản lý kỹ thuật và quản lý an toàn mỏ than có mối quan hệ không thể tách rời. Do đó, cán bộ chuyên môn kỹ thuật đo đạc và bản đồ khu vực mỏ không thể không có trách nhiệm đối với việc khai thác an toàn các mỏ than. Về vấn đề này, các nhân viên đo đạc và bản đồ của chúng tôi được yêu cầu phải nắm bắt toàn diện hơn các kiến ​​thức chuyên môn và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn của bản thân. Trong công tác thực tế, công tác đo đạc và bản đồ tỉ mỉ, luôn đặt chất lượng và an toàn trong hoạt động sản xuất hàng ngày của các mỏ than lên vị trí quan trọng, xây dựng trước các quy trình vận hành và quy định an toàn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy định bất cứ lúc nào trong thời gian sự kiện, kịp thời phản hồi vướng mắc, chấn chỉnh, giải quyết; sử dụng các phương pháp khoa học để chỉ đạo sản xuất khai thác than, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn, tạo lợi ích kinh tế, xã hội tốt hơn cho ngành than.

[Phụ trách biên tập: Tang Jing]


Chúc các bạn đọc tin video bong da c1 vui vẻ!

bongvideo

Original text