nhan dinh bong da moi nhat

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về nhan dinh bong da moi nhat

ty so va ty le bong da

Yang Xiaodong

(Đơn vị các vấn đề nông nghiệp, Cục kiểm tra và phê duyệt hành chính của thành phố Beipiao, Triều Dương 122100, Liêu Ninh)

Tóm tắt: Việc thúc đẩy công nghệ lâm nghiệp có tác dụng tích cực trong việc cải thiện hiện trạng phát triển kinh tế lâm nghiệp của Trung Quốc, nhưng trong quá trình xúc tiến thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Chiến lược đổi mới khuyến khích công nghệ lâm nghiệp được phân tích.

Từ khóa: công nghệ lâm nghiệp, khuyến khích, đổi mới sáng tạo

Chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ lâm nghiệp thành công nghệ khuyến khích và ứng dụng thực tế sẽ giúp tăng năng suất thực tế của nông dân trồng rừng, tăng lợi ích trong quản lý lâm nghiệp, cải thiện điều kiện phát triển lâm nghiệp và xây dựng lâm nghiệp phát triển bền vững.

1 Những vấn đề gặp phải trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ lâm nghiệp

1.1 Việc thúc đẩy công nghệ lâm nghiệp trong nước không được thực hiện một cách hiệu quả

Người dân cơ sở chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động khuyến lâm, nên trong thời gian khuyến lâm, hiện tượng “cán bộ khuyến lâm làm khó, người dân cơ sở bỏ tai” khiến công tác khuyến lâm của Trung Quốc không thể thực hiện được. tiếp tục một cách hiệu quả.

1.2 Thiếu hỗ trợ tài chính cho khuyến khích công nghệ lâm nghiệp

Việc thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ và kỹ thuật lâm nghiệp cần đầu tư nhiều kinh phí, cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. Khi nhà nước đẩy mạnh công nghệ lâm nghiệp đến cơ sở, nhà nước không đầu tư kinh phí lớn khiến cho việc quảng bá kỹ thuật lâm nghiệp không đủ kinh phí để bổ sung.Điều nghiêm trọng hơn là các nhân viên cấp cơ sở đã không cống hiến hết mình cho công việc tương ứng với thái độ tích cực, họ tỏ ra rất thụ động và không nhận ra tầm quan trọng của công nghệ lâm nghiệp.[1]. Thực tiễn cho thấy, trách nhiệm công việc của nhiều tổ chức lâm nghiệp chưa rõ ràng, chưa có cơ chế đánh giá nên nhiều cán bộ chuyên môn kỹ thuật không làm rõ được chức năng công việc và phân công lao động trong công việc, viện cớ gây ra tình trạng kém hiệu quả.

1.3 Tốc độ nghiên cứu lâm nghiệp quá chậm

Một số cán bộ khuyến lâm trình độ tổng hợp còn thấp nên không thể tiếp thu, hiểu biết hiệu quả các công nghệ mới và kết quả nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trình độ kỹ thuật toàn diện của cán bộ khuyến nông còn kém, trình độ thăng tiến thấp. Ngoài ra, một số kết quả nghiên cứu khoa học chưa phù hợp với thực trạng phát triển của sản xuất lâm nghiệp, chu kỳ xúc tiến kéo dài, tốn nhiều thời gian và công sức nên chưa được thị trường lâm nghiệp công nhận.

2 Chiến lược thúc đẩy và đổi mới công nghệ lâm nghiệp

2.1 Giúp công chúng làm rõ tầm quan trọng của việc khuyến khích công nghệ lâm nghiệp

Các cơ quan nhà nước, các sở lâm nghiệp có liên quan và nông dân trồng rừng phải hiểu và nắm được những ưu điểm của khuyến lâm, chỉ khi họ có cùng tư tưởng mới có thể giúp thúc đẩy và phát triển công nghệ lâm nghiệp. Vì vậy, các cơ quan chính quyền cấp trên cần thực hiện các hoạt động xúc tiến công nghệ hiệu quả dựa trên điều kiện thực tế của từng thị trấn để giúp các học viên hiểu đầy đủ và chính xác về kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp. Đồng thời, cần cải thiện việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch xúc tiến công nghệ, tăng cường phối hợp, liên lạc và hợp tác giữa các ban ngành, khơi dậy sự nhiệt tình của người dân đối với nghiên cứu và ứng dụng công nghệ lâm nghiệp. Mặt khác, các ban, ngành phải làm tốt công tác quảng bá kỹ thuật lâm nghiệp, giúp người dân trồng rừng hiểu đúng, hiểu sâu về công nghệ lâm nghiệp, từ đó khuyến khích họ sử dụng công nghệ mới vào thực tế sản xuất để tăng hiệu quả kinh tế.

2.2 Cải thiện hệ thống khuyến lâm công nghệ

Tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống khuyến lâm công nghệ sẽ giúp ngành lâm nghiệp đi sâu đổi mới và phát huy hết vai trò của mình. Vì vậy, cần gắn tình hình công việc thực tế của cán bộ khuyến nông cơ sở với việc đánh giá thăng tiến, đánh giá chức danh, v.v… cũng cần không ngừng nâng cao trách nhiệm và ý thức phục vụ của cán bộ khuyến nông, nâng cao hiệu quả của công nghệ lâm nghiệp trong nước. khuyến mãi.Đồng thời, theo đà phát triển của thị trường, chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa hệ thống khuyến lâm kỹ thuật, tạo ra một hệ thống vận hành nhằm phục vụ các dịch vụ khuyến nông, xây dựng nền tảng dịch vụ kỹ thuật cho nông dân trồng rừng, giúp nông dân lâm nghiệp gặp khó khăn trong quá trình trồng rừng. , và thường xuyên giới thiệu các điều kiện thị trường và Công nghệ lâm nghiệp tiên tiến thúc đẩy nông dân trồng rừng nâng cao nhận thức của họ về trồng rừng khoa học[2]. Ngoài ra, cần tích cực cải tiến công tác xây dựng thông tin của Chi cục Lâm nghiệp, tích cực xây dựng nền tảng trao đổi thông tin, tạo nền tảng để cán bộ khuyến nông trao đổi kinh nghiệm xúc tiến công nghệ, nhằm giúp mọi người học hỏi kinh nghiệm, giải quyết vấn đề. , và nâng cao hiệu quả của việc quảng bá công nghệ.

2.3 Tăng cường khả năng đào tạo kỹ thuật của cán bộ khuyến nông

Muốn nâng cao hiệu quả của công tác khuyến lâm thì phải không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện và năng lực chuyên môn của đội ngũ khuyến lâm. Vì vậy, cục lâm nghiệp cần tạo cơ hội xúc tiến và tập huấn kỹ thuật lâm nghiệp, thông qua các lớp tập huấn nghiệp vụ thường xuyên, giúp cán bộ khuyến nông nâng cao kiến ​​thức và hiểu được công nghệ lâm nghiệp tiên tiến, thông qua đào tạo giúp cán bộ kỹ thuật thiết lập khung hệ thống kiến ​​thức kỹ thuật và hiểu Bản thân trách nhiệm và nghĩa vụ nâng cao sự tuân thủ của người lao động đối với các mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp và nhận thức về trách nhiệm. Ngoài ra, cần tích cực phối hợp với các trường đại học, cao đẳng lâm nghiệp trên địa bàn khuyến khích sinh viên tại trường xuống cơ sở để học tập, khơi dậy ý thức đổi mới của sinh viên, từng bước thay đổi quan niệm truyền thống của người nông dân trồng rừng bằng công nghệ và kiến ​​thức mới. , từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp địa phương.

2.4 Tăng cường đầu tư vào các quỹ khuyến khích công nghệ lâm nghiệp

Trong quá trình khuyến lâm, khuyến lâm phát triển bền vững phải được thực hiện thông qua các phương thức khuyến công đa kênh, đa hình thức, đa dạng. Để đảm bảo việc xúc tiến công nghệ lâm nghiệp có trật tự, một tổ chức quỹ đặc biệt phải được thành lập để thu hút vốn thông qua nhiều kênh nhằm đáp ứng nhu cầu xúc tiến công nghệ lâm nghiệp.Do đó, chính phủ và các ban ngành liên quan phải đảm bảo tính hợp pháp và đa dạng của các kênh tài trợ

Tích cực hướng dẫn các cá nhân, tổ chức xã hội cùng rót vốn tăng quỹ khuyến lâm. Đồng thời, cần làm tốt công tác giám sát, quản lý kinh phí xúc tiến công nghệ để không để xảy ra hiện tượng tư nhân sử dụng, giữ lại.Để đảm bảo tiến độ xúc tiến công nghệ diễn ra suôn sẻ[3].

2.5 Cải thiện cơ cấu ngành lâm nghiệp

Cần bám sát phát triển thị trường làm định hướng xây dựng kinh tế lâm nghiệp, theo nhu cầu phát triển của thị trường, kịp thời hoàn thiện và nâng cấp cơ cấu ngành lâm nghiệp, sản xuất gỗ và lâm sản kinh tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, chính quyền các cấp phải làm tốt công tác chỉ đạo phát triển lâm nghiệp, thực hiện phát triển bền vững ngành lâm nghiệp.

3 nhận xét kết luận

Tích cực cải tiến việc khuyến khích và đổi mới công nghệ lâm nghiệp, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thúc đẩy công nghệ lâm nghiệp, giúp tăng tỷ lệ ứng dụng công nghệ lâm nghiệp trong sản xuất lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển lâm nghiệp để thu được nhiều lợi ích xã hội, kinh tế và sinh thái hơn. cải cách và đổi mới phát triển lâm nghiệp.

người giới thiệu:

[ 1 ] Shang Jianli. Về việc lựa chọn các phương pháp mở rộng công nghệ lâm nghiệp[J]. Ngành Lâm nghiệp Trung Quốc, 2016 (10): 25.

[ 2 ] Wang Xin, Zhang Chunyu. Về các vấn đề và biện pháp đối phó trong việc mở rộng công nghệ lâm nghiệp[J].Seed Technology, 2017 (01): 13, 15.


Chúc các bạn đọc tin nhan dinh bong da moi nhat vui vẻ!

Original text