lich bong da anh

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich bong da anh

ty le cuoc bong da

Zhou Yingjun

(Trạm Khuyến nông Công nghệ Lạc Dương, Lạc Dương, Hà Nam 471000)

Tóm tắt: Để so sánh sự khác biệt giữa năng suất lý thuyết và thực tế của lúa mì trong điều kiện thu hoạch của máy gặt đập liên hợp, chúng tôi đã điều tra và thu được năng suất lý thuyết và thực tế của 12 ô, tiến hành phân tích thống kê kết quả cho thấy: điều kiện của máy gặt đập liên hợp, Không có sự khác biệt đáng kể giữa năng suất lúa mì lý thuyết và thực tế. Vì vậy, người ta tin rằng khảo sát đầu ra lý thuyết khoa học có thể được coi là sản lượng thực tế, và không cần thực hiện tổn thất 85%.

Từ khóa: lúa mì; năng suất lý thuyết; năng suất thực tế; thu hoạch cơ học; tỷ lệ hao hụt

Đo lường năng suất lúa mì tại hiện trường là một nhiệm vụ quan trọng mà các kỹ thuật viên nông nghiệp thường thực hiện trong các giai đoạn sau của quá trình sinh trưởng lúa mì. Người ta thường tin rằng sản lượng lý thuyết thu được từ việc đo lường sản lượng được nhân với 0,85, là sản lượng thực tế. Đây cũng là một trong những phương pháp được Bộ Nông nghiệp khuyến cáo chấp nhận sản xuất lúa mì cao sản. Lý do nhân với 0,85 là do xem xét thiệt hại của lúa mì từ thu hoạch thủ công, vận chuyển đến sân phơi và đập trong điều kiện sản xuất trước đây, có một sai số hệ thống nhất định về sản lượng lý thuyết và thực tế. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi về bản chất khoa học của “sản lượng lý thuyết × 0,85 = sản lượng thu hoạch thực tế” Trong thực tế những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy sản lượng thu hoạch thực tế thường cao hơn sản lượng lý thuyết quy đổi 0,85.

1 Vật liệu và phương pháp

1.1 Thiết kế thí nghiệm và quản lý hiện trường

Thí nghiệm được bố trí tại Làng Fan, Thị trấn Baihe, Huyện Mengjin. Địa điểm khảo nghiệm là vùng đất khô cằn, đất làm bằng hoàng thổ, vụ đầu là kê, sau khi thu hoạch kê, người ta nhổ bỏ gốc bằng máy xới gốc.

Bài kiểm tra thiết lập 12 ô, được sắp xếp theo thứ tự. Mỗi ô dài 75m, rộng 10m, diện tích ô là 750m2.

Gieo ngày 13/10 giống Zhongmai số 1. Ô áp dụng các phương pháp gieo sạ khác nhau như sạ hàng rộng đều không xới đất, sạ hàng không xới đất, khoan thông thường và sạ hàng rộng đều, với tỷ lệ gieo bằng nhau là 10kg / 667m2, 12,5kg / 667m2 và 15kg / 667m2. Biện pháp quản lý của các cộng đồng đều giống nhau: ngày 25/2 bón 8kg / 667m2 urê; ngày 5/5 phun “Omethoate + Tebuconazole + Phytostein phân bón lá” 1 lần, 30kg / 667m2.

1.2 Khảo sát và tính toán sản lượng lý thuyết

1.2.1 Khảo sát số tai trên mu. Vào ngày 23 tháng 4, số lượng tai trên mỗi mu đã được điều tra. Chọn ngẫu nhiên 3 điểm mẫu trong mỗi ô và chọn 1m hàng đôi cho mỗi điểm mẫu, điều tra số lượng tai và tính số tai trên mỗi mu:

Cộng số tai trên mỗi mu tại 3 điểm lấy mẫu và tìm giá trị trung bình (xem bảng).

1.2.2 Điều tra số lượng hạt trên cành. Ngày 11 tháng 5, điều tra số hạt trên bông: 20 bông được chọn ngẫu nhiên từ mỗi điểm mẫu và đếm số hạt trên bông. Cộng số hạt trên mỗi cành tại 3 điểm lấy mẫu để tìm giá trị trung bình (xem Bảng 1).

1.2.3 Cân khối lượng nghìn hạt. Vào ngày 20 tháng 6, khoảng 500 g hạt lúa mì được chọn ngẫu nhiên từ lúa mì thu hoạch trong mỗi ô, và khối lượng một nghìn hạt ban đầu được cân. Sử dụng Máy đo độ ẩm hạt PW-8188New để đo độ ẩm của hạt và quy đổi khối lượng 1000 hạt theo độ ẩm tiêu chuẩn là 13% (xem bảng).

1.2.4 Tính toán sản lượng lý thuyết. Năng suất lý thuyết (kg / 667m2) = tai trên mu (10.000) × hạt trên tai (hạt) × trọng lượng nghìn hạt (g) × 0,01.

2 Kết quả và phân tích

2.1 So sánh năng suất lúa mì lý thuyết và thực tế

Liệt kê năng suất lý thuyết và năng suất thực tế của mỗi ô trong bảng và thực hiện kiểm định t trên chúng theo dữ liệu được ghép nối. Kết quả kiểm tra: Sự khác biệt giữa sản lượng lý thuyết và sản lượng thực tế là rất nhỏ.

2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật của máy gặt đập liên hợp

Tham khảo Tiêu chuẩn Công nghiệp Máy móc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa JB / T5117-2006 "Điều kiện kỹ thuật cho máy thu hoạch kết hợp thức ăn đầy đủ": "4.1 Hiệu suất hoạt động. Không có cỏ dại trên tỷ lệ thức ăn tiêu chuẩn, không có cỏ dại phía trên đường cắt, cây trồng thẳng đứng, lúa mì - Tỷ lệ cỏ Trong điều kiện 0,6 ~ 1,2 và 12% ~ 20% độ ẩm của hạt, hiệu suất hoạt động của nó phải đáp ứng các yêu cầu của Bảng 1: Tổng tỷ lệ hao hụt% ≤1,2 (tự hành), 1,5 (bao) “Tức là đủ tiêu chuẩn xuất xưởng Trong điều kiện vận hành tiêu chuẩn của máy gặt đập liên hợp, tỷ lệ hao hụt hạt mì nhỏ hơn 2%, nên suy ra năng suất thực tế nhân với năng suất lý thuyết sẽ hợp lý hơn. bằng 0,98. "Sản lượng thực tế được suy ra bằng cách nhân sản lượng lý thuyết với 0,85" trước đây rõ ràng là quá mức cần thiết.

3 Kết luận và thảo luận

1) Trong trường hợp thu hoạch cơ học, sự khác biệt giữa năng suất lý thuyết và năng suất thực tế là rất không đáng kể. Khảo sát sản lượng lý thuyết khoa học có thể được coi là sản lượng thực tế, và không cần thực hiện 85% hao hụt.

2) Tiêu chuẩn tỷ lệ hao hụt ngũ cốc được cho phép bởi Tiêu chuẩn Công nghiệp Máy móc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa JB / T5117-2006 "Điều kiện kỹ thuật cho máy thu hoạch hỗn hợp thức ăn đầy đủ" hỗ trợ các kết luận trên.

3) Dữ liệu của một năm có những giới hạn, hãy thử tiến hành một thí nghiệm khác, và sử dụng dữ liệu từ 2 đến 3 năm để xác minh kết luận trên.

người giới thiệu

[1]Li Xiangdong, Lu Fengrong, Zhang Deqi, và các cộng sự. Một nghiên cứu thực nghiệm về hệ số chuyển đổi của năng suất ruộng lúa mì và năng suất thực tế[J].Journal of Triticeae Crops, 2016, 36 (1): 69-76.


Chúc các bạn đọc tin lich bong da anh vui vẻ!

Original text