bong da so com 24h

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 17/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da so com 24h

du đoan bong da

Tỉnh Sơn Tây nằm trên cao nguyên Hoàng thổ, điều kiện tự nhiên nghèo nàn, bảo tồn nước và đất, ngăn gió và cát bay là nhiệm vụ quan trọng của xây dựng lâm nghiệp. Công nghệ lâm nghiệp là nền tảng của xây dựng lâm nghiệp, trình độ phát triển công nghệ lâm nghiệp quyết định trực tiếp đến chất lượng sinh trưởng của cây rừng, vì vậy việc cải tiến liên tục công nghệ lâm nghiệp và tối ưu hóa các phương pháp trồng rừng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ sinh thái lâm nghiệp ở Tỉnh Sơn Tây.

1. Tầm quan trọng của phát triển công nghệ lâm nghiệp đối với xây dựng lâm nghiệp

Công nghệ lâm nghiệp bao gồm sản xuất giống cây lâm nghiệp, trồng rừng, bảo vệ rừng, điều tra rừng, giám sát tài nguyên rừng, đánh giá tài sản rừng, quy hoạch và thiết kế điều tra lâm nghiệp, thiết kế vận hành rừng và quản lý hành chính lâm nghiệp. Xây dựng lâm nghiệp được thực hiện một cách có trật tự Cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ lâm nghiệp, một khi công nghệ lâm nghiệp bị tụt hậu hoặc kém khả thi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của các chủ trương lâm nghiệp. Việc cải tiến công nghệ lâm nghiệp có thể thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp truyền thống theo hướng hợp lý hơn, đồng thời cũng có thể thúc đẩy hoàn thiện hệ thống quản lý lâm nghiệp và mở cửa cơ quan điều hành. Việc phát triển toàn diện công nghệ lâm nghiệp chắc chắn sẽ đẩy nhanh phát triển kinh tế lâm nghiệp cá thể, giúp nông dân trồng rừng tăng thu nhập kinh tế và mở rộng các kênh vay vốn. Với sự hướng dẫn của kỹ thuật lâm nghiệp, việc phát triển kinh tế lâm nghiệp không còn chỉ giới hạn trong khai thác và tận dụng gỗ, đồng thời ngành lâm nghiệp cũng phát triển ổn định, phương thức chăn nuôi và công nghệ trồng rừng đa dạng cũng đã nâng cao tỷ lệ sống của rừng trồng. và thân thiện với môi trường Công cuộc xây dựng xã hội đã đặt nền móng tốt đẹp.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của công nghệ lâm nghiệp, công cuộc xây dựng lâm nghiệp của tỉnh Sơn Tây đã đạt được những kết quả đáng kể, rừng kinh tế quả khô là một trong những loại rừng quan trọng. nâng cao chất lượng và sản lượng thông qua các phương tiện kỹ thuật. Theo kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của tỉnh Sơn Tây, diện tích trồng rừng của tỉnh sẽ tăng từ 18,3% hiện nay lên 26%, doanh thu từ lâm nghiệp tăng từ 40 tỷ nhân dân tệ lên 100 tỷ nhân dân tệ, và rừng kinh tế cây ăn quả khô sẽ tăng 1 triệu mu mỗi năm.

2. Những thách thức đối với sự phát triển của công nghệ lâm nghiệp ở tỉnh Sơn Tây

1.Số lượng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp ở một số lĩnh vực chưa đông và chất lượng chưa cao.

Trong những năm gần đây, khi vai trò của sản xuất và xây dựng lâm nghiệp trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái ngày càng trở nên nổi bật, tỉnh Sơn Tây đã tăng cường chú trọng xây dựng lâm nghiệp và đã đạt được những thành tựu đáng mừng. Về đầu tư vốn, lâm nghiệp có sự phát triển thích hợp đã thúc đẩy phát triển xây dựng sinh thái lâm nghiệp ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, hầu hết các quỹ đặc biệt này được sử dụng cho trồng rừng, quản lý lâm nghiệp, ... và ít có sự đầu tư cho việc đào tạo nhân tài chuyên nghiệp và giới thiệu nhân tài chất lượng cao. Do điều kiện môi trường làm việc lâm nghiệp tương đối khó khăn, hầu hết các diện tích rừng đều ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ lâm nghiệp chưa có động lực làm việc, công tác giám sát, quản lý ở một số nơi chưa thực hiện được, một số cán bộ còn có tư tưởng qua loa. , và việc quản lý và xây dựng lâm nghiệp thông thường không thể hiệu quả. Các nhân sự có liên quan chưa quan tâm đầy đủ đến sự phát triển của công nghệ lâm nghiệp và cần có các phương pháp khuyến khích và quản lý nhân tài hiệu quả. Việc mất đi một số nhân tài toàn diện, có phẩm chất cao, chuyên môn vững vàng không chỉ gây khó khăn nhất định cho xây dựng lâm nghiệp mà còn ảnh hưởng đến việc nghiên cứu và phát triển công nghệ lâm nghiệp ở một mức độ nhất định.

2.Trong một số lĩnh vực, quan niệm truyền thống đã ăn sâu, nhận thức về phát triển công nghệ chưa mạnh

Quản lý sản xuất và xây dựng lâm nghiệp truyền thống hầu hết dựa vào sức người, không chỉ lãng phí nhiều nhân lực, vật lực, thời gian mà hiệu quả của xây dựng lâm nghiệp cũng không rõ rệt. Với sự phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, xây dựng lâm nghiệp đã được cơ giới hóa, hiện đại hóa, giải phóng được lực lượng lao động quản lý lâm nghiệp, chất lượng xây dựng lâm nghiệp cũng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ quản lý rừng chưa hình thành được mô hình quản lý và tư duy quản lý vững chắc trong công tác lâm nghiệp lâu dài, mức độ chấp nhận một số công nghệ mới, khái niệm mới còn thấp, thậm chí còn có tâm lý phản kháng. chính phủ và các sở lâm nghiệp giữ Họ không chủ động học sau các khóa đào tạo kỹ năng miễn phí. Với tư cách là những người trực tiếp tham gia xây dựng lâm nghiệp, các nhà quản lý rừng khó có thể định hướng sự phát triển của công nghệ lâm nghiệp từ công việc thực tế nếu các quan điểm quản lý của họ không theo kịp thời đại.

3.Nhận thức về đổi mới công nghệ chưa mạnh mẽ, còn một chặng đường dài phía trước để đẩy nhanh việc chuyển đổi các thành tựu công nghệ

Hiện nay, trong quá trình phát triển công nghệ lâm nghiệp, người làm nghề rừng còn yếu kém về ý thức độc lập đổi mới. Một bộ phận cán bộ lâm nghiệp đã đạt được sự phát triển của công nghệ lâm nghiệp thông qua đổi mới độc lập. Tuy nhiên, một số cán bộ quản lý rừng học hỏi một cách mù quáng từ công nghệ tiên tiến của các vùng khác, sao chép chúng một cách máy móc và bỏ qua sự khác biệt giữa các vùng rừng. Việc không áp dụng các biện pháp phù hợp với điều kiện địa phương đã dẫn đến những khó khăn trong việc áp dụng công nghệ lâm nghiệp. Trong tương lai, cần nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy phổ biến các thành tựu khoa học công nghệ và công nghệ thực tiễn, đặc biệt là thúc đẩy khoa học và công nghệ lâm nghiệp cơ sở.

3. Thảo luận về con đường thúc đẩy sự phát triển của công nghệ lâm nghiệp

1.Nâng cao nhận thức về quảng bá lâm nghiệp thông qua khoa học và công nghệ, và tăng cường quảng bá và quảng bá kỹ thuật

(1) Thực hiện đào tạo công nghệ thực hành lâm nghiệp ở nông thôn

Bằng các hình thức tập huấn kỹ thuật thực hành ngắn hạn như tham gia các bài giảng khoa học công nghệ, tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật và các hoạt động khác để đưa khoa học công nghệ về nông thôn, nông dân được tập huấn để họ hiểu biết về khoa học công nghệ lâm nghiệp. Chỉ khi nắm vững kiến ​​thức về công nghệ lâm nghiệp, chúng ta mới có thể coi trọng việc phát triển công nghệ lâm nghiệp về mặt tư tưởng. Hiện tại, nội dung trọng tâm của khuyến lâm tỉnh Sơn Tây bao gồm: công nghệ tổng hợp trồng rừng chịu hạn, công nghệ sàng lọc giống cây ăn quả khô mới, công nghệ ứng dụng các loài cây bản địa, cập nhật công nghệ ghép gốc cây dương mới , công nghệ mới để phòng trừ sâu bệnh, công nghệ trồng và chế biến rừng cây bụi, thức ăn gia súc, chuyển đổi rừng kinh tế năng suất thấp và công nghệ xây dựng công viên đạt tiêu chuẩn, v.v.

(2) Thực hiện mạnh mẽ việc trình diễn và quảng bá

Thành lập một số điểm trình diễn khoa học kỹ thuật lâm nghiệp và hộ trình diễn, phát huy hàng loạt thành tựu mới, công nghệ mới đầu tư thấp, hiệu quả nhanh, có triển vọng thị trường tốt, có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ, phù hợp với phát triển nông thôn, say mê sử dụng công nghệ. Việc xây dựng đề tài trình diễn khoa học và công nghệ do đơn vị khoa học và công nghệ, cán bộ khoa học tổ chức lập và hướng dẫn thực hiện, thông qua việc tích hợp, lắp ráp công nghệ thực tiễn, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, bổ sung kỹ thuật khoa học và công nghệ. , làm cho nó trở thành một dự án mô hình tiêu chuẩn cao và một nền tảng ứng dụng cho các công nghệ mới và thành tựu mới.

(3) Tặng sách báo khoa học và công nghệ lâm nghiệp cho nông dân

Tổ chức biên soạn nhiều tài liệu giảng dạy địa phương về cây ăn quả, thực phẩm rừng, dược liệu rừng, mây tre, hoa lá ... để tặng miễn phí cho nông dân miền núi. Trình độ hiểu biết của người dân trồng rừng ngày càng được nâng cao, khi họ thấy được lợi ích của khoa học công nghệ lâm nghiệp thì ý thức của họ về thúc đẩy phát triển lâm nghiệp thông qua khoa học công nghệ sẽ tiếp tục tăng lên.

2.Cải thiện cơ chế khuyến khích và tăng cường hỗ trợ công việc

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế khuyến khích tương ứng, đặc biệt ở những vùng lâm nghiệp phát triển tương đối chậm. Chú trọng đào tạo nhân tài chuyên môn, xây dựng chế độ khen thưởng khoa học và công nghệ, nếu có điều kiện có thể bố trí kinh phí đặc biệt để khuyến khích cán bộ kỹ thuật tham gia nghiên cứu công nghệ lâm nghiệp, tăng cường đào tạo nhân tài lâm nghiệp, tạo môi trường việc làm tốt. dành cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng lâm nghiệp. Chú trọng khuyến khích công nghệ lâm nghiệp, tạo cơ hội đào tạo, học tập đầy đủ cho người lao động tại chức để huy động lòng hăng say nghiên cứu khoa học và lòng hăng say lao động của người làm công tác lâm nghiệp. Các chi cục lâm nghiệp cơ sở phải tăng cường đánh giá các cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp.

3.Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để tăng cường quảng bá công nghệ lâm nghiệp

Để tăng cường quảng bá công nghệ lâm nghiệp, nông dân trồng rừng phải thấy được những kết quả đáng kể để củng cố niềm tin của họ trong việc học hỏi công nghệ lâm nghiệp và phản ánh tốt hơn những lợi thế của công nghệ lâm nghiệp. Cần tiếp tục coi trọng việc đổi mới hệ thống quản lý lâm nghiệp, tuyên truyền thông qua nhiều kênh, thúc đẩy tốt hơn việc phát triển xây dựng lâm nghiệp ở các vùng với sự hỗ trợ lớn về kinh phí và cán bộ kỹ thuật. Nghiên cứu về đặc điểm trồng rừng của các vùng khác nhau trên thực tế, gắn lý thuyết với thực hành, hướng dẫn tận tình cho người dân trồng rừng trong sản xuất lâm nghiệp.

4.Coi trọng việc trau dồi khả năng đổi mới và tăng cường hỗ trợ kinh phí cho khoa học và công nghệ lâm nghiệp

Đầu tư là bảo đảm cần thiết cho tiến bộ và đổi mới khoa học và công nghệ, cần từng bước hình thành cơ chế đầu tư và cơ chế tăng trưởng khoa học và công nghệ lâm nghiệp ổn định, đa dạng, khuyến khích cán bộ kỹ thuật tích cực tham gia thực tiễn xã hội, nghiên cứu sâu về một số công nghệ mới và khái niệm mới, cải tiến kịp thời và từng bước hình thành các biện pháp phù hợp với điều kiện địa phương. Khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đổi mới công nghệ lâm nghiệp và cung cấp các biện pháp bảo vệ tương ứng. Tiến trình nghiên cứu và phát triển công nghệ lâm nghiệp có trật tự có thể được đảm bảo thông qua hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp hoặc hỗ trợ của chính phủ.

(Đơn vị tác giả: Viện Điều tra và Quy hoạch rừng thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây)


Chúc các bạn đọc tin bong da so com 24h vui vẻ!

24hbong

Original text