web xem bong da truc tiep nhanh nhat

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về web xem bong da truc tiep nhanh nhat

tin bong da viet nam

Tóm tắt: Hiện nay, phương thức làm việc của hệ thống quản lý sách ở tỉnh ta vẫn là phương thức quản lý thủ công phân loại thẻ mượn giấy và phân chia thông tin sách. Hình thức quản lý này có những khuyết điểm như tỷ lệ lỗi cao và truy vấn thông tin không thuận tiện. Việc nâng cao hiệu quả quản lý sách đã được đề cập trong lịch trình làm việc, Thay đổi cách quản lý vận hành thủ công ban đầu này là phương pháp quản lý cơ bản để sách đóng góp vào hiệu quả luân chuyển sách. Bài viết này tập trung vào việc phân tích và thiết kế khái niệm hệ thống quản lý thư viện thông qua việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý thông tin thư viện và các chức năng chính của hệ thống quản lý thư viện, hy vọng sẽ nhận được sự phản biện và phê bình của đông đảo những người làm công tác quản lý thư viện ngành công nghiệp.


Từ khóa: phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện


Phương thức quản lý chính của ngành quản lý thư viện chủ yếu là quản lý thủ công và thống kê thông tin, bộ phận quản lý thư viện tổng hợp được trang bị nhân lực quản lý tương đối ít. Hệ thống quản lý thư viện là yêu cầu của công tác quản lý thư viện, đồng thời là biện pháp cần thiết để nâng cao tỷ lệ sử dụng sách và hiệu quả của dịch vụ luân chuyển sách. Trên cơ sở nền tảng quản lý mạng, việc quản lý được chuẩn hóa có thể cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích hơn cho người mượn sách. Bài viết này chủ yếu phân tích các chức năng của phần mềm quản lý thư viện, đồng thời đề xuất các lĩnh vực phát triển và ứng dụng của phần mềm quản lý thư viện và các hạng mục ứng dụng chính của quản lý thư viện.


1 Phân tích thực trạng quản lý thông tin thư viện


Công việc của hệ thống quản lý sổ sách theo phương thức quản lý thủ công ban đầu chủ yếu có những đặc điểm sau: Thứ nhất, cường độ công việc cao. Ít cán bộ quản lý thư viện là hiện tượng phổ biến trong hệ thống quản lý thư viện của tỉnh ta. Đội ngũ cán bộ còn hạn chế sử dụng các phương pháp thủ công, thô sơ để quản lý sách hiện có và thống kê thông tin mượn, cường độ công việc tương đối cao. Thứ hai là sự lạc hậu của phương pháp làm việc. Hầu hết các cán bộ quản lý thư viện hiện có đều sử dụng phương pháp thống kê thủ công cho các công việc liên quan đến quản lý thư viện. Một số ít đơn vị quản lý thư viện cũng sử dụng máy tính điện tử, chỉ phục vụ công việc sắp xếp và chuẩn hóa dữ liệu đơn giản. Phương thức làm việc tương đối lạc hậu. Thứ ba là hiệu quả công việc không cao. Do công tác quản lý sổ sách sử dụng thao tác thủ công để quản lý sổ sách nên công tác đối chiếu thông tin tương đối lạc hậu, hiệu quả công việc chưa cao. Thứ tư, việc mượn sách cần hỏi thủ công. Việc mượn sách nói chung chỉ đơn giản là dựa vào truy vấn danh mục giấy để xác nhận thông tin sách, hiệu quả công việc cực kỳ thấp. Giới hạn tốc độ truy vấn sách của người mượn.


2Thiết kế mô hình hệ thống quản lý thông tin sách


Công việc chuẩn bị cho sự phát triển của hệ thống quản lý thông tin thư viện chủ yếu là phân tích hệ thống, mục đích chính của phân tích hệ thống là để chứng minh sự tiện lợi và sử dụng các nhiệm vụ chính của hệ thống và việc thực hiện các nội dung. Nó chủ yếu bao gồm phân tích quản lý thông tin, thống kê tất cả dữ liệu và phân tích mô-đun cụ thể. Thông tin sách chủ yếu là thông tin dữ liệu nhằm đáp ứng tốc độ làm việc của cán bộ thư viện và nhu cầu mượn sách của người mượn sách. Thông tin công việc của cán bộ thư viện chủ yếu bao gồm dữ liệu tổng hợp tài liệu sách, dữ liệu cập nhật sách, dữ liệu sách mượn, dữ liệu tổng hợp phân tích sử dụng sách. Dữ liệu yêu cầu của người mượn sách đơn giản hơn so với người quản lý sách, chủ yếu để truy vấn nhanh dữ liệu sách. Nó chủ yếu bao gồm dữ liệu phân loại của hệ thống sách và dữ liệu của kho sách. Các phân hệ chính của hệ thống quản lý thông tin sách bao gồm: phân hệ mượn sách và phân hệ người quản lý. Phân hệ đăng nhập là phân hệ chức năng dựa trên phân quyền đăng nhập của người mượn sách và chức năng xác thực việc mượn sách. Mô-đun đăng nhập là mô-đun cơ bản phân biệt thông tin và điểm của người vay, sau khi đăng nhập, tên người dùng và lệnh đăng nhập được xác nhận và thực hiện các thao tác tương ứng. Mô-đun đăng nhập phải được sử dụng sau khi lệnh đăng nhập được xác nhận. Mô-đun đăng nhập được chia thành hai thư mục chọn lọc cho người vay và người quản lý. Phân hệ quản trị Các phân hệ chính của hệ thống quản lý bao gồm: phân hệ quản lý và phân hệ sửa đổi dữ liệu. Người quản trị có thể sửa đổi dữ liệu của hệ thống quản lý thông qua các nghiệp vụ liên quan, đồng thời cập nhật kịp thời các thông tin mới nhất của quản lý sổ để thuận tiện cho việc truy vấn và sử dụng dữ liệu của người mượn. Ban quản trị có thể thông báo cho người mượn sách để trả sách đã mượn kịp thời thông qua các phương thức thông báo bằng tin nhắn ngắn quản lý liên quan, đồng thời nắm được nhu cầu sử dụng sách của người dùng sách. Người quản trị có thể cập nhật dữ liệu quản lý sách và thông tin đặt sách kịp thời dựa trên thông tin phản hồi.


3 Phân tích tác dụng thúc đẩy của hệ thống quản lý thư viện đối với ngành quản lý thư viện


1) Hệ thống quản lý thư viện có thể làm giảm cường độ làm việc của người quản lý thư viện. Hệ thống quản lý thư viện có thể làm giảm cường độ làm việc của người quản lý thư viện, điều này chủ yếu thể hiện ở các mặt sau: Thứ nhất, khối lượng công việc phân loại thông tin sách giảm. Việc sắp xếp thông tin sách là nhiệm vụ chính của người quản lý sách, trước khi sử dụng hệ thống quản lý sách thì cần phải thao tác thủ công để sắp xếp thông tin sách một cách sơ khai. Sau khi sử dụng hệ thống quản lý thư viện, công việc phân loại thông tin sách có thể hoàn thành trực tiếp trong thời gian rất ngắn, giúp giảm đáng kể cường độ lao động và khối lượng công việc của cán bộ quản lý thư viện. Thứ hai là tỷ lệ chính xác của thống kê quản lý thư viện cao. Trước khi sử dụng hệ thống quản lý sách, thống kê tỷ lệ sử dụng sách và số lượng mượn sách là thống kê thủ công đơn giản, sau khi thống kê xảy ra lỗi không tìm được nguồn gốc của lỗi số, không xác định được tính chính xác của thông tin sách. Sau khi sử dụng hệ thống quản lý sách, số liệu thống kê về sách có thể được hiển thị theo thời gian thực theo tình hình thực tế, tỷ lệ chính xác cao.


2) Hệ thống quản lý sách có thể tăng hiệu quả truy vấn của người dùng sách. Hệ thống quản lý thư viện có thể tăng hiệu quả truy vấn của người mượn sách, chủ yếu ở các khía cạnh sau: Thứ nhất, tốc độ truy vấn nhanh hơn. Tốc độ truy vấn sách được cải thiện đáng kể sau khi thông tin của hệ thống quản lý thư viện được sắp xếp. Sau khi đăng nhập qua phân hệ mượn sách, người dùng có thể nhập trực tiếp thông tin sách vào hệ thống quản lý, và việc sử dụng hệ thống để truy vấn thông tin sách có thể hoàn thành trực tiếp trong thời gian ngắn. Tăng tốc độ truy vấn. Thứ hai là đồng bộ hóa trực tiếp các thao tác hướng sách sau khi kết thúc thông tin truy vấn. Khi người mượn sách sử dụng hệ thống quản lý thư viện, kết quả truy vấn trực tiếp đến vị trí đặt sách, người mượn sách có thể trực tiếp vào phòng trưng bày sách để làm thủ tục xác nhận và mượn sách.


3) Những mặt hạn chế chính của hệ thống quản lý thư viện. Hệ thống quản lý thư viện cũng có những mặt hạn chế nhất định, biểu hiện chủ yếu ở các mặt sau: Thứ nhất, hệ thống quản lý thư viện phải có một lượng lớn dữ liệu hỗ trợ để đảm bảo hoạt động của nó. Trong quá trình sử dụng hệ thống quản lý thư viện, cần phải có một lượng lớn dữ liệu để hỗ trợ hoạt động của toàn bộ hệ thống. Chủ yếu là phân loại thông tin và nhập dữ liệu sổ sách hiện có, khối lượng công việc tương đối lớn. Thứ hai là hệ thống quản lý thư viện phải được duy trì bởi các nhân viên kỹ thuật chuyên ngành. Hoạt động của hệ thống quản lý thư viện cũng phải được duy trì hàng ngày, điều này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao đối với đội ngũ cán bộ quản lý hệ thống thư viện.


Dưới tiền đề của việc sử dụng đầy đủ mạng và chia sẻ thông tin tài nguyên, việc sử dụng hệ thống quản lý thư viện là cấp thiết. Hệ thống quản lý thư viện có thể làm giảm đáng kể khối lượng công việc của nhân viên quản lý thư viện; hệ thống quản lý thư viện có thể tăng hiệu quả truy vấn của người sử dụng sách. Hệ thống quản lý thư viện cũng có những hạn chế nhất định, chủ yếu là do cần một lượng lớn dữ liệu để hỗ trợ hoạt động của toàn bộ hệ thống và cần có nhân viên chuyên môn kỹ thuật để bảo trì và quản lý hàng ngày.


người giới thiệu

  [1]Xu Baoqing, Zhang Minggui, Phân tích những hạn chế và vấn đề chính trong hệ thống quản lý thư viện[J]Quản lý Thư viện Sơn Tây, 2018 (01) 244-245.

  [2]Feng Zhengjun, Phân tích tình hình hiện tại của công việc quản lý thư viện và phân tích các cách bất khả kháng để cải thiện hiệu quả công việc[J]. Công việc quản lý sách ở tỉnh Hắc Long Giang, 2016 (02) 116-118.

  [3]Gao Hongyan, Những thách thức trong công việc mà các thủ thư phải đối mặt và việc áp dụng hệ thống quản lý thư viện[J]Quản lý sách Trung Quốc, 2018 (01) 387-388.

  [4]Zhang Yuqing, Yang Guofeng, Phân tích mối quan hệ giữa việc áp dụng hệ thống quản lý thư viện và quản lý thư viện[J]Tạp chí Quản lý Thư viện Đô thị, 2018 (02) 549-550.

Về tác giả: Li Wanlun (1971-), nữ, đến từ Tangyuan, Hắc Long Giang, phó thủ thư nghiên cứu.Chúc các bạn đọc tin web xem bong da truc tiep nhanh nhat vui vẻ!

Original text