tv 101.com.vn bong da

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về tv 101.com.vn bong da

truc tuyen bong da k+1

Giới thiệu


Lưu trữ dự án xây dựng là nguồn thông tin đặc biệt không chỉ phản ánh sự thay đổi và phát triển của các dự án xây dựng mà còn cung cấp cơ sở và bằng chứng cho việc nghiệm thu hoàn thành dự án, kiểm toán dự án, hoàn thành dự án và đánh giá tiêu chuẩn; nó còn cung cấp bằng chứng cho quá trình sản xuất sau dự án đi vào sản xuất. Tạo cơ sở cho việc vận hành, bảo trì thiết bị, cải tạo (mở rộng) kỹ thuật, tra cứu lịch sử, xác minh quyền tài sản, giải quyết các tranh chấp kinh tế có ý nghĩa to lớn đối với việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Sau đó, làm thế nào để làm tốt công tác quản lý lưu trữ công trình xây dựng, đảm bảo công tác lưu trữ công trình xây dựng phát huy vai trò tốt hơn nữa đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời nói về những khó khăn, vướng mắc mà tôi gặp phải trong công tác quản lý lưu trữ công trình xây dựng. bốn năm qua.


1Khái niệm và đặc điểm của tài liệu lưu trữ dự án xây dựng


“Kho lưu trữ dự án xây dựng” bắt nguồn từ việc không ngừng đào sâu hiểu biết về “kho lưu trữ khoa học và công nghệ”. định nghĩa tài liệu lưu trữ dự án là: "Đề cập đến các tài liệu dự án đã được thẩm định, sắp xếp và lưu trữ". Nội dung chính của "Hồ sơ dự án" bao gồm: hồ sơ phê duyệt dự án, tài liệu cơ bản thiết kế, tài liệu thiết kế, tài liệu quản lý dự án, tài liệu xây dựng, tài liệu giám sát, tài liệu hợp đồng, chuẩn bị kỹ thuật sản xuất, tài liệu thiết bị, tài liệu tài chính, bản vẽ hoàn công, như - tài liệu nghiệm thu xây dựng, vv 12 Phần.


2 Các vấn đề tồn tại trong quản lý hồ sơ của các dự án xây dựng ở giai đoạn này


2.1 Cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ thiếu lành mạnh, thành lập không kịp thời, trách nhiệm không rõ ràng


Cơ quan chủ yếu của việc hình thành kho lưu trữ dự án xây dựng rất đa dạng, trình độ quản lý hồ sơ của từng đơn vị không đồng đều, mỗi đơn vị tham gia không có hệ thống và tổ chức quản lý lưu trữ mà chỉ cử một cán bộ dữ liệu thực hiện công việc quản lý lưu trữ hàng ngày của bộ phận dự án; trách nhiệm không rõ ràng dẫn đến việc quản lý toàn bộ kho lưu trữ xây dựng dự án hỗn loạn, quá trình xây dựng dự án không được phản ánh kịp thời và chính xác; có những tài liệu dự án không được lưu trữ kịp thời, thậm chí mất.


2.2 Đội ngũ quản lý lưu trữ có trình độ chuyên môn kém, biên chế ít, thường xuyên luân chuyển


Trong công việc thực tế, chúng ta thường thấy rằng mỗi đơn vị tham gia nói chung chỉ có một cán bộ văn thư, thậm chí có người kiêm nhiệm. - được gọi là "cán bộ tài liệu" ", coi công việc quản lý hồ sơ như một" trạm trung chuyển "cho công việc thay thế. Khi dự án tiến triển, những nhân viên này sẽ được chuyển sang chuyên ngành khác và không còn tham gia vào công việc quản lý hồ sơ nữa. Điều này hình thành nên một vòng luẩn quẩn, trong sự thay đổi thường xuyên của đội ngũ “cán bộ văn thư”, việc luân chuyển hồ sơ dự án không rõ ràng, không thể kết nối thành một vòng khép kín, dẫn đến thất lạc hồ sơ quy trình, không đầy đủ dữ liệu, không thể khắc phục được, ảnh hưởng trực tiếp đến việc chuyển giao và nghiệm thu tài liệu lưu trữ công trình xây dựng.


2.3 Dữ liệu dự án không được đồng bộ với quá trình xây dựng dự án


Trong quá trình xây dựng dự án, tất cả các đơn vị tham gia đều khẩn trương gấp rút thời gian thi công, cố gắng bằng mọi cách để rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí xây dựng, bảo đảm tối đa hóa lợi ích. Bỏ qua khâu quản lý dữ liệu dự án, nhân lực, vật lực, tài chính đầu tư vào quản lý hồ sơ còn thiếu nghiêm trọng khiến cho việc thu thập, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu dự án không phù hợp với thực tế thi công dự án.


2.4 Các phương tiện quản lý tệp chưa được trang bị đầy đủ, phương pháp quản lý lạc hậu và không thể chia sẻ tệp


Để tiết kiệm vốn đầu tư, các đơn vị tham gia dự án ít đầu tư xây dựng tạm, tuy đã có phòng hồ sơ nhưng cơ sở vật chất chưa đầy đủ, phương thức quản lý đơn giản, cấu hình phòng hồ sơ đa số là nhà ở, máy vi tính, ít tủ.Ngay cả khi phòng lưu trữ và kho được sử dụng chung với nhau thì cũng không thấy đề cập đến việc quản lý kho lưu trữ theo tiêu chuẩn nào cả. Một số môi trường trang còn thô sơ, không kết nối được cáp mạng, không thể tiến hành xây dựng thông tin tệp, khó chia sẻ thông tin tệp và phương pháp quản lý tổng thể còn lạc hậu.


3 Các biện pháp đối phó và kết quả đạt được đối với công tác quản lý hồ sơ dự án xây dựng


Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp sau trong việc quản lý hồ sơ của dự án nhà máy điện tận dụng toàn diện tài nguyên nhiệt lượng thấp Huangling Mining 2 × 300MW, tránh một cách hiệu quả các vấn đề khác nhau trong quản lý hồ sơ xây dựng dự án và công việc quản lý hồ sơ dự án xây dựng đang được thực hiện có trật tự, lành mạnh và suôn sẻ Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho việc hoàn thành và nghiệm thu các công trình lưu trữ công trình xây dựng sau này.


3.1 Thiết lập một tổ chức, thực hiện các trách nhiệm và cung cấp các đảm bảo về mặt tổ chức để quản lý tệp


Thành lập phòng lưu trữ đặc biệt, thành lập tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ, thành lập nhóm chủ trì quản lý tài liệu lưu trữ. Hình thành mạng quản lý lưu trữ ba cấp với đơn vị thi công, đơn vị giám sát và các đơn vị tham gia khác là đầu mối. Mạng quản lý lưu trữ ba cấp của từng đơn vị tham gia: gồm chủ nhiệm đề tài, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý lưu trữ của đơn vị tham gia, chịu trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ của đơn vị, do đó thiết lập hệ thống mạng quản lý tài liệu lưu trữ. bao quát toàn bộ quá trình xây dựng của dự án.


3.2 Cải thiện chất lượng, các yêu cầu nghiêm ngặt và cung cấp sự đảm bảo về tài năng cho việc quản lý tệp


3.2.1 Lựa chọn người phụ trách công tác văn thư lưu trữ cơ quan


Người phụ trách công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp là người lãnh đạo công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp, ngoài việc thành thạo nghiệp vụ còn phải có trình độ lý luận, trình độ chính sách cao, giàu kinh nghiệm quản lý hồ sơ, có kỹ năng tổ chức, và một thái độ thực dụng. Tinh thần tiên phong và phong cách làm việc nghiêm túc. Người phụ trách là người quyết định trong việc quản lý hồ sơ.


3.2.2 Duy trì sự ổn định của đội ngũ lưu trữ


Một nhóm làm việc lưu trữ dự án ổn định có lợi cho việc làm quen với tình hình kinh doanh lưu trữ và nâng cao trình độ kinh doanh, do đó đảm bảo sự phát triển liên tục của công tác lưu trữ dự án. Thực tiễn đã chứng minh rằng việc thay thế thường xuyên cán bộ lưu trữ chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến công tác lưu trữ của dự án. Vì vậy, bộ phận quản lý lưu trữ của dự án cần chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự ổn định tương đối của đội ngũ lưu trữ.


3.2.3 Tăng cường giáo dục và đào tạo đội ngũ cán bộ lưu trữ


Là cán bộ quản lý lưu trữ, chúng ta phải sử dụng nhiều kênh, phương pháp để tăng cường toàn diện việc giáo dục, đào tạo kiến ​​thức lưu trữ, kiến ​​thức máy tính, cơ sở hạ tầng, quy trình quản lý sản xuất, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật cấu trúc tri thức để thích ứng với sự phát triển của công việc lưu trữ.


3.3 Phát huy hết lợi thế quản lý và ưu điểm kỹ thuật của hồ sơ giám sát để thúc đẩy công tác quản lý hồ sơ của các dự án xây dựng


Đội ngũ giám sát kỹ thuật hầu hết bao gồm các chuyên gia kỹ thuật từ nhiều chuyên ngành khác nhau, chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra toàn bộ quá trình xây dựng dự án và nắm rất rõ về thiết kế, thi công và các thay đổi của dự án. Do đó, phát huy hết lợi thế quản lý của giám sát dự án và tăng cường giám sát, kiểm tra quản lý tài liệu lưu trữ dự án có thể thúc đẩy tiến độ công việc lưu trữ một cách hiệu quả; đồng thời phát huy hết lợi thế kỹ thuật của giám sát viên là điều quan trọng để đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ và chính xác của tài liệu lưu trữ.


3.4 Tăng cường xây dựng thông tin hóa, thực hiện chia sẻ dữ liệu dự án và cung cấp bảo đảm thông tin cho việc xây dựng dự án


Trong kế hoạch xây dựng thông tin hóa, chúng tôi coi quản lý tài liệu lưu trữ là một phần quan trọng của việc xây dựng thông tin hóa, và phát triển phần mềm quản lý kỹ thuật với các đặc điểm riêng (gọi tắt là hệ thống P3), yêu cầu quản lý lưu trữ của tất cả các đơn vị tham gia. Sử dụng các thiết bị hiện đại (máy tính, máy quét, máy chủ, v.v.) để nhập các danh mục tra cứu khác nhau vào hệ thống máy tính tạo thành các thực thể lưu trữ khác nhau để hoàn thành công việc điện tử. Và thông qua việc truyền tải cơ sở hạ tầng và hệ thống MIS sản xuất, hệ thống tự động hóa văn phòng (OA) và mạng máy tính, việc lưu thông, tiếp nhận, tổ chức lại và quản lý tệp các tệp điện tử được tích hợp, tiêu chuẩn hóa việc quản lý tệp dự án và tạo điều kiện cho việc Truy cập dữ liệu, và tại đồng thời hiện thực hóa việc chia sẻ thông tin.


4. Kết luận


Kho lưu trữ các công trình xây dựng không thể tách rời sự hỗ trợ, hợp tác về mọi mặt, mà với tư cách là cơ quan chủ yếu của kho lưu trữ công trình - đơn vị thi công, trong toàn bộ quy trình quản lý kho lưu trữ dự án, biện pháp duy nhất để cải tiến tổ chức công tác lưu trữ, nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý, và nâng cao nhận thức về quản lý tài liệu lưu trữ. Tiếp tục khám phá mô hình quản lý kho lưu trữ dự án và liên tục cải tiến mô hình này để hình thành một thể chế hóa, có thể thực sự đảm bảo hoàn thành công việc lưu trữ dự án một cách trật tự, lành mạnh và suôn sẻ.


Chúc các bạn đọc tin tv 101.com.vn bong da vui vẻ!

101comvnbong

Original text