lich dau bong da asiad 2018

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich dau bong da asiad 2018

7m cn bong da

I. Giới thiệu


Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, kinh tế và công nghệ hiện đại, thông tin xã hội được cập nhật ngày càng nhanh đã làm tăng khó khăn cho công tác quản lý lưu trữ, tăng tính phức tạp và tầm quan trọng của công tác lưu trữ, nhất là trong xã hội hiện đại, đó là thông tin- xã hội dẫn dắt., Tầm quan trọng của thông tin đối với sự phát triển của các đối tượng trong xã hội ngày càng cao Khả năng tiếp nhận thông tin xã hội mới nhất, đầy đủ nhất, kịp thời và thuận tiện hơn đã trở thành điều kiện cần thiết để con người phát triển nghề nghiệp của họ và công tác lưu trữ là một bộ phận quan trọng để xử lý thông tin xã hội, việc bảo quản và sửa chữa thông tin kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Công tác quản lý kho lưu trữ truyền thống chủ yếu dựa vào nhân lực, hệ thống quản lý còn bảo thủ, khép kín, hiệu quả công việc rất thấp, những năm gần đây, công nghệ thông tin mạng phát triển nhảy vọt đã làm thay đổi đời sống và phương thức làm việc của con người. Vì vậy, phương thức làm công tác lưu trữ truyền thống đã được thay đổi. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo công tác lưu trữ phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và thực hiện đổi mới công nghệ mạng vẫn là trọng tâm của phát triển công tác lưu trữ hiện nay.


2. Tầm quan trọng của đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại Internet


(1) Nhân viên hồ sơ thiếu ý thức đổi mới


Hiện nay, hầu hết những người làm công tác lưu trữ ở nước ta tương đối già, quen với các phương pháp quản lý tài liệu lưu trữ truyền thống, chưa có đủ kiến ​​thức về hệ thống công nghệ thông tin mới, công tác quản lý tài liệu lưu trữ còn rất cồng kềnh nhưng tư duy và quan niệm của họ còn tương đối lạc hậu. họ không có đủ kiến ​​thức, ý thức đổi mới và công nghệ không thể sử dụng Internet để nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ, điều này cản trở sự phát triển của công tác lưu trữ.


(2) Sự phát triển của xã hội đòi hỏi sự đổi mới trong công tác lưu trữ


Trong thời đại phát triển như vũ bão hiện nay, tốc độ cập nhật thông tin đạt đến mức cao chưa từng có, một lượng lớn các nguồn thông tin cần được tổ chức thành các trường hợp. thời gian nhanh nhất. Tuy nhiên, quy trình công tác lưu trữ truyền thống rất cồng kềnh, phức tạp, hiệu quả thấp, một lượng lớn công nghệ thông tin khó được xử lý hợp lý trong một thời gian ngắn để tạo thành tích lũy thông tin, doanh nghiệp gặp khó khăn. cá nhân và chính phủ để kịp thời có được những thông tin mới nhất, đầy đủ nhất để đối phó với những thay đổi không ngừng. Vì vậy, dưới nền tảng của thời đại Internet, cần phải cải cách sâu rộng công tác lưu trữ, bổ sung công nghệ số và công nghệ Internet vào công tác lưu trữ, tăng tốc độ cập nhật thông tin, hỗ trợ thông tin cần thiết về lâu dài. hạn phát triển của xã hội.Chỉ phát huy được hết tác dụng của đổi mới công nghệ như vậy mới có tác dụng lớn nhất.


(3) Có lợi cho sự phát triển lâu dài của công tác lưu trữ


Trách nhiệm chính của công tác lưu trữ truyền thống là bảo quản các tập tin văn bản. Phương pháp làm việc này có thể bảo tồn đến mức độ lớn nhất hình dáng nguyên bản nhất của lịch sử văn bản. Nó tôn trọng và bảo vệ các tập tin. Tuy nhiên, nó có những vấn đề như chiếm không gian rất lớn và tìm kiếm bất tiện., Đặc biệt với sự phát triển của xã hội, thông tin tư liệu dữ liệu liên tục tăng lên và việc tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn, trong xã hội cạnh tranh cao như hiện nay, con người không có đủ thời gian để duyệt qua một số lượng lớn các tài liệu lưu trữ để Trong tương lai, công tác lưu trữ không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân, vị thế của nó trong tâm lý người dân tiếp tục giảm sút sẽ ảnh hưởng đến sự kế thừa và phát triển hơn nữa của công tác lưu trữ. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục đổi mới để thích ứng với môi trường xã hội hiện đại ngày càng phát triển và đáp ứng nhu cầu của con người nhằm đạt được sự phát triển lâu dài.


3. Các cách thức để đổi mới công việc lưu trữ trong thời đại Internet


(1) Nâng cao chất lượng tổng thể và nhận thức đổi mới của đội ngũ cán bộ lưu trữ


Đội ngũ làm công tác lưu trữ trong xã hội hiện đại đang rất cần một số lượng lớn nhân tài chất lượng cao để tạo nền tảng tài năng cho việc phổ biến công nghệ mạng. Để mở rộng lực lượng làm công tác lưu trữ, trước hết phải nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ Việc đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại cách mạng đòi hỏi tài năng sáng tạo chất lượng cao là động lực duy nhất bằng cách không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện của công tác lưu trữ có thể đặt nền móng cho sự đổi mới trong công tác lưu trữ; Thứ hai, cần nâng cao ý thức đổi mới của đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ. Công việc lưu trữ truyền thống rất phức tạp và cồng kềnh. tư duy đổi mới trong thời đại thông tin mạng, tức là đáp ứng với những ý tưởng và quan niệm đổi mới. Công tác lưu trữ hiện nay là phẩm chất và quan niệm cơ bản mà cán bộ lưu trữ hiện nay cần phải có; cuối cùng, ngưỡng đầu vào của cán bộ lưu trữ cần được nâng lên, và một số tài năng xuất sắc đam mê công việc lưu trữ và quen thuộc với các quy tắc kinh doanh của thời đại Internet được sử dụng như công việc lưu trữ hiện nay. Nhân sự chính và thường xuyên đào tạo kiến ​​thức mạng cho cán bộ lưu trữ truyền thống, trau dồi kiến ​​thức mạng cơ bản, và thực hiện những đóng góp cho sự đổi mới và phát triển của công tác lưu trữ trong thời đại mạng trong tương lai.


(3) Tiêu chuẩn hóa quản lý đổi mới và thúc đẩy đổi mới cơ chế


Nội quy, quy chế chặt chẽ là bảo đảm cho tiến độ công việc trôi chảy, công tác lưu trữ phát triển cũng cần có những quy định, quy chế chặt chẽ để điều chỉnh, hướng dẫn. Đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại Internet phải đối mặt với những thực tế phức tạp và dễ thay đổi hơn và cần hiểu sâu hơn về đổi mới. Nó cũng đòi hỏi các quy tắc và quy định rõ ràng và chặt chẽ để giám sát chặt chẽ và hướng dẫn các hành vi khác nhau của nhân viên và thực hiện những đổi mới cần thiết trong cách làm việc truyền thống cơ chế, cải tiến hệ thống trách nhiệm bưu chính, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, hình thành hệ thống trách nhiệm bưu điện, hệ thống quản lý nội bộ rõ ràng và hoàn chỉnh. Đổi mới nội quy, quy chế công tác lưu trữ nhằm đảm bảo việc đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại Internet không phải là mù quáng và ngẫu nhiên, và các hoạt động đổi mới phải được thực hiện theo quy cách của hệ thống đổi mới nghiêm ngặt. Thứ hai, cần hoàn thiện các quy tắc, luật lệ truyền thống, để các hoạt động đổi mới trong thời đại Internet phải tuân theo pháp luật, phải tuân theo pháp luật, thực thi pháp luật phải nghiêm minh, vi phạm phải được điều tra, để thúc đẩy tiến trình có trật tự của đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại Internet và đảm bảo rằng điều đó là đúng. Các khái niệm đổi mới và các hoạt động đổi mới của công ty cung cấp sự đảm bảo về thể chế và thúc đẩy sự phát triển của công ty.


Đầu tiên, cải thiện nền tảng mạng chia sẻ tài nguyên thông tin tệp của đơn vị. Điểm quan trọng nhất của đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại mạng là công nghệ phải theo kịp sự phát triển của các khái niệm đổi mới. nền tảng và tích cực Cập nhật và bảo trì, để tối đa hóa thông tin trong ngày có thể được cập nhật kịp thời. Ngoài ra, cần liên tục thực hiện sửa chữa chống vi rút đối với thông tin trên nền tảng mạng để tránh sự xâm phạm của vi rút mạng độc hại vào hệ thống tệp làm việc, tránh thất thoát thông tin tệp với khối lượng lớn gây thất thoát lớn. để tập tin làm việc. Cuối cùng, không ngừng nâng cao trình độ của nền tảng chia sẻ tài nguyên, nâng cao ứng dụng công nghệ mạng trong công tác thông tin lưu trữ, kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề, đủ điều kiện để công tác lưu trữ phát triển thông suốt.


Thứ hai, tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm tiên tiến về đổi mới công tác lưu trữ trong và ngoài nước. Trong thời đại Internet, sự đổi mới của công tác lưu trữ ở nước ta vẫn còn sơ khai, các điều kiện kỹ thuật khác nhau chưa chín muồi, điều này đòi hỏi sự tiếp thu không ngừng kinh nghiệm quản lý tiên tiến của nước ngoài và những vấn đề, giải pháp đặt ra trong công cuộc đổi mới ngoại công tác tài liệu lưu trữ số để tham khảo Cung cấp tài liệu tham khảo cho sự phát triển của công tác lưu trữ ở nước ta.


Cuối cùng, tích hợp lực lượng và thúc đẩy đổi mới. Đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại Internet là một biện pháp quan trọng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại, là khâu then chốt để công tác lưu trữ lên một tầm cao mới.Trong suốt quá trình phát triển của xã hội hiện đại, các doanh nghiệp bắt đầu phát triển từ Cạnh tranh đơn lẻ đi đến đôi bên cùng có lợi thông qua hợp tác Cuộc cạnh tranh toàn diện trên Internet cho thấy tầm quan trọng của việc “tích hợp sức mạnh và thúc đẩy đổi mới” đối với sự đổi mới của công tác lưu trữ trong thời đại mạng. Lực lượng tích hợp yêu cầu mỗi đơn vị chia sẻ thông tin tệp của mình với thông tin tệp của các đơn vị khác trên Internet, tìm kiếm điểm chung trong khi bảo lưu sự khác biệt và tìm chỗ đứng có thể đạt được đôi bên cùng có lợi, để liên tục thúc đẩy tổng thể đổi mới và phát triển.


Bốn, tóm tắt


Đổi mới công tác lưu trữ trong thời đại mạng là sản phẩm của sự phát triển của xã hội kinh tế hiện đại đến một giai đoạn nhất định, đồng thời cũng là một biện pháp quan trọng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội hiện đại. Sự xuất hiện của Internet đã làm thay đổi lối sống và thói quen của con người, đồng thời mang đến những cơ hội mới cho sự phát triển của công tác lưu trữ. mạng lưới hiện nay Trong môi trường phát triển, công tác lưu trữ không ngừng đổi mới là xu thế chung và tất yếu của sự phát triển xã hội, chắc chắn sẽ có đóng góp to lớn cho sự phát triển của công tác lưu trữ.


Chúc các bạn đọc tin lich dau bong da asiad 2018 vui vẻ!

Original text