lich bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 12/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về lich bong da hom nay

lich thy dau bong da hom nay

Với sự phát triển không ngừng của xã hội, vai trò của tài liệu lưu trữ trong công việc quản lý hàng ngày của con người ngày càng trở nên nổi bật. Đặc biệt về tính xác thực của toàn bộ công tác lưu trữ, nó lại càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã hội săn đón. Vì vậy, tài liệu lưu trữ ở giai đoạn này rất chân thực và đầy đủ. Vì vậy, việc theo đuổi tính xác thực của nội dung tài liệu lưu trữ và tính toàn vẹn của nội dung thông tin tổng thể của tài liệu lưu trữ cũng là nội dung chính của toàn bộ công tác lưu trữ. Bởi vì tính xác thực của thông tin lưu trữ có thể thực sự khôi phục lại diện mạo thực của toàn bộ lịch sử và có thể đảm bảo rằng kho lưu trữ có thể phát huy tốt hơn vai trò của nó. Vì vậy, trước tình hình phát triển mới của xã hội, “nguyên tắc toàn vẹn và bảo mật” của tài liệu lưu trữ là một nguyên tắc then chốt cần phải dựa vào để hoàn thiện công tác lưu trữ. Đồng thời, sự phát triển không ngừng của Internet cũng đặt ra những yêu cầu mới về tính bảo mật và tính toàn vẹn của tài liệu điện tử.


1 Các vấn đề trong quản lý tệp trong tình hình mới


Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, những vấn đề khác nhau mà công tác quản lý lưu trữ của nước ta phải đối mặt ngày càng trở nên nổi cộm, đặc biệt là toàn bộ mạng lưới thông tin hiện đại phức tạp và hỗn loạn. Sự xuất hiện của nhiều tệp và kho lưu trữ kỹ thuật số đã mang lại một cách thức thuận tiện hơn cho việc quản lý tệp truyền thống và phức tạp. Đồng thời, có nhiều khó khăn không thể không kể đến trên cơ sở này mang đến những thách thức mới cho toàn bộ công tác quản lý hồ sơ.


1.1 Môi trường mà tài liệu điện tử phải đối mặt là rất phức tạp


Bởi vì môi trường thông tin Internet rất lộn xộn và trách nhiệm, và thế hệ tài liệu điện tử hiện nay thiếu các tiêu chuẩn quản lý thống nhất và các yêu cầu hệ thống. Đồng thời, hệ thống mạng hiện đại đã mang lại sự thuận tiện lớn cho công việc hàng ngày của con người, điều này đã làm cho toàn bộ các cơ quan ban ngành của nước ta hướng tới một văn phòng thông tin không giấy tờ. hiện tượng các bộ phận làm việc hiện đại độc lập.


1.2 Có những vấn đề còn tồn tại trong quản lý tệp điện tử


Hình thức văn phòng không giấy tờ ở hầu hết các sở được hình thành một cách tự phát, không có tiêu chuẩn, quy chuẩn chặt chẽ, không có bộ phận quản lý hồ sơ chuyên trách để theo dõi và phát triển, điều này làm cho hầu hết những người làm công tác quản lý hồ sơ thiếu nội dung cụ thể của quản lý hồ sơ điện tử. Do đó, thiếu khả năng cụ thể để tham gia vào toàn bộ công việc quản lý tài liệu lưu trữ, để tài liệu lưu trữ thiếu nhiều nội dung cần thiết.


1.3 Có những vấn đề trong việc bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử


Tài liệu lưu trữ được thông tin hóa phải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thông tin quản lý kho lưu trữ chuyên dụng. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ở nước tôi vẫn chưa hoàn hảo ở giai đoạn này, và môi trường Internet có cấu trúc lưu trữ vô cùng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường lưu trữ của toàn bộ điện tử. kho lưu trữ.


2 Có vấn đề trong công việc toàn vẹn tệp trong tình hình mới


Trong môi trường công nghệ mạng thông tin mới, các yêu cầu về tính toàn vẹn của toàn bộ tài liệu lưu trữ điện tử và tính bảo mật của toàn bộ tài liệu lưu trữ đã có những thay đổi to lớn. Bảo mật đặt ra các yêu cầu cao hơn, điều này cũng đặt ra một chủ đề mới cho tính bảo mật và tính toàn vẹn của toàn bộ công việc quản lý kho lưu trữ.


2.1 Thiếu sự đầy đủ


Trong môi trường thông tin hiện đại, nhiều nội dung thông tin trong công tác quản lý và thu thập tài liệu lưu trữ ở nước ta có đặc điểm lưu lượng cực lớn, dễ gây ra tình trạng thiếu nội dung thông tin bắt buộc. Đồng thời, do bản thân các cấu trúc khác nhau của tài liệu lưu trữ có cấu trúc rất phức tạp, có nhiều phương pháp lưu trữ nên các phương pháp lưu trữ khác nhau cũng được đề xuất cho các nội dung tài liệu lưu trữ khác nhau. Ngoài ra, do toàn bộ tài liệu lưu trữ đang được xử lý, chịu tác động của nền công nghệ thông tin nên có nhiều nội dung phân tán, việc lựa chọn phương pháp lưu trữ của quân đội dễ gây thất thoát thông tin, từ đó ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của toàn bộ tài liệu lưu trữ điện tử.


2.2 Bảo mật tệp bị đe dọa trong tình hình mới


Tài liệu lưu trữ số dựa trên Internet và dựa vào toàn bộ hệ thống mạng máy tính. Đồng thời, các nội dung thông tin khác nhau được lưu trữ trong toàn bộ máy tính rất dễ bị thay đổi, điều này làm cho các đặc tính ban đầu của toàn bộ thông tin lưu trữ bị đe dọa và thách thức nghiêm trọng, và thiếu sự bảo vệ cần thiết, do đó, nó không thể được bảo toàn hoàn toàn dưới toàn bộ môi trường Internet hỗn loạn trong thị trường việc làm. Ngoài ra, do toàn bộ kho lưu trữ được số hóa thiếu các thông tin cần thiết và các đặc tính vật lý, nên việc bảo quản nguyên vẹn toàn bộ tài liệu này trở nên khó khăn hơn. tính toàn vẹn của toàn bộ thông tin lưu trữ. Tình dục đặt ra một thách thức nghiêm trọng hơn.


3 Hiểu lại "Nguyên tắc An toàn Liêm chính"


Trong tình hình mới, nội hàm của tính toàn vẹn và bảo mật của kho lưu trữ và các yêu cầu cụ thể đối với việc bảo quản nó đều đã thay đổi. “Nguyên tắc toàn vẹn và bảo mật” ban đầu của công tác lưu trữ cần được xây dựng theo một quan điểm mới. Tác giả cho rằng biểu hiện của “nguyên tắc an toàn toàn vẹn” chủ yếu bao gồm hai khía cạnh. Một mặt, duy trì tính toàn vẹn của tài liệu lưu trữ điện tử. Do các quy tắc hình thành đặc biệt của nó và dạng hoạt động của vòng đời tài liệu, tài liệu điện tử tiến từ "quá trình hậu kỳ" trước đó sang giai đoạn hình thành tài liệu, cùng với các đặc tính kỹ thuật của phần thân tài liệu điện tử, sự đa dạng của các hình thức vận chuyển, và các yêu cầu đặc biệt của quản lý máy tính, Làm cho việc thu thập, xác định, lưu trữ và phân loại các tài liệu điện tử trở nên phong phú hơn. Mặt khác, duy trì tính bảo mật của tài liệu lưu trữ điện tử. Trọng tâm của công tác bảo vệ tài liệu lưu trữ đã chuyển từ bảo mật của các chủ thể lưu trữ sang bảo mật thông tin tài liệu lưu trữ. Yếu tố chính ảnh hưởng đến an ninh của tài liệu lưu trữ truyền thống là tác động của tự nhiên, và các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh của tài liệu lưu trữ điện tử không chỉ là các mối đe dọa tự nhiên, mà còn có nhiều yếu tố kỹ thuật và quản lý.


4 Các biện pháp đối phó để duy trì tính toàn vẹn và an toàn của tệp


4.1 Mở rộng công chúng và nâng cao nhận thức về an toàn


Để thiết lập và cải thiện hệ thống bảo mật tài liệu lưu trữ, cần mở rộng công khai và giáo dục bảo mật tài liệu lưu trữ, lồng ghép nâng cao nhận thức về bảo vệ tài liệu lưu trữ (bao gồm ý thức trách nhiệm, ý thức về nguy hiểm, ý thức phòng ngừa và nhận thức về hệ thống pháp luật) vào lý luận giá trị của tài liệu lưu trữ, nâng cao ý thức bảo vệ tài liệu lưu trữ trong toàn xã hội, tạo khoa học Xây dựng bảo mật tài liệu lưu trữ để bảo vệ môi trường; sử dụng Internet, báo, tạp chí, bảng tin, ngày tuyên truyền pháp luật, gửi hồ sơ về nông thôn, v.v. ., và công khai an toàn tệp tin là một công việc quan trọng đối với công chúng để cung cấp dịch vụ thông tin tệp và mở rộng tác động xã hội của công việc lưu trữ. Nắm bắt và không ngừng mở rộng ảnh hưởng và hiệu quả của việc công khai tài liệu lưu trữ.


4.2 Nỗ lực hỗ trợ lãnh đạo và cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị


Chúng ta phải tích cực phấn đấu, được sự quan tâm, ủng hộ cao của các cấp lãnh đạo, luôn lấy công tác bảo mật tài liệu lưu trữ làm trọng tâm. kế hoạch phát triển tài liệu lưu trữ và đưa ra các mục tiêu, mục tiêu thực hiện cụ thể. Biện pháp; phấn đấu đưa việc xây dựng hệ thống an toàn tài liệu lưu trữ vào hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban sản xuất an toàn cùng cấp và trở thành một mục đánh giá quan trọng trong " Lưu trữ Văn thư trách nhiệm quản lý mục tiêu "đã ký với từng đơn vị, nêu rõ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, và thực hiện Hệ thống" tự kiểm tra hàng quý, kiểm tra ngẫu nhiên giữa năm và đánh giá cuối năm ".


4.3 Đẩy nhanh việc đào tạo nhân tài và nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học


Trong những năm gần đây, nhiệm vụ ứng cứu trọng điểm của kho lưu trữ tổng hợp các cấp là cấp bách, số lượng lớn và hầu hết không có chuyên gia. quá trình thuê ngoài. Để đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động kinh doanh tài liệu lưu trữ, việc thiết lập và làm phong phú thêm đội ngũ chuyên gia bảo mật tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu thông tin tài liệu là hết sức cấp thiết, đây cũng là yêu cầu và nhiệm vụ lâu dài của công tác bảo vệ an ninh tài liệu lưu trữ.


Kết luận


Tóm lại, đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn của tài liệu lưu trữ và duy trì diện mạo chân thực của lịch sử là “ưu tiên hàng đầu” của công tác lưu trữ và là bảo đảm cơ bản cho sự phát triển bền vững của tài liệu lưu trữ. Việc xây dựng hệ thống bảo mật tài liệu lưu trữ tập trung vào vấn đề bảo mật, chủ yếu là phòng ngừa, trọng điểm là các biện pháp.Thực hiện đầy đủ chính sách "phòng ngừa trước, phòng ngừa kết hợp và kiểm soát", thực hiện chiến lược "an toàn trên hết", tối đa hóa tuổi thọ của tệp và đóng góp thích đáng cho bảo mật tệpChúc các bạn đọc tin lich bong da hom nay vui vẻ!

Original text