truc tiep bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da hom nay

ty le bong da truc tiep ma cao

Tóm tắt: Trong phát triển tài nguyên văn hóa đỏ của Hồ Nam, chúng ta phải chú ý đến chức năng giáo dục giá trị của văn hóa đỏ, phá vỡ nút thắt của giáo dục giá trị thụ động, rỗng tuếch và manh mún, phục vụ cho việc tu dưỡng và thực hành các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa; văn hóa đỏ; kế thừa và đổi mới
Số phân loại thư viện Trung Quốc: G122 Mã đánh dấu tài liệu: A Số bài viết: 1003-949X (2016) -02-0017-03
Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Cần tận dụng tốt nguồn tài nguyên đỏ, tiếp nối truyền thống đỏ, mang gen đỏ.” Trong những năm gần đây, sự phát triển của tài nguyên văn hóa đỏ ở Hồ Nam đang diễn ra sôi nổi đã có bước đột phá trong việc bảo vệ tài nguyên văn hóa đỏ, du lịch đỏ trở thành mũi nhọn mới, mũi nhọn tăng trưởng kinh tế của đất nước cũng là một bộ phận quan trọng trong chiến lược “tỉnh văn hóa”. Phù hợp với yêu cầu "xây dựng văn hóa" của Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa mười tám, với việc trồng các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi làm kim chỉ nam, "Chương Hồ Nam" của Giấc mơ Trung Quốc là mục tiêu, và dựa vào tài nguyên văn hóa đỏ, tài nguyên văn hóa đỏ của Hồ Nam sẽ được phát triển hơn nữa để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh Hệ thống văn hóa đỏ hỗ trợ chính xác cho việc xây dựng một xã hội khá giả một cách toàn diện.
1. Thực trạng cơ bản của giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa và văn hóa đỏ
Trong những năm gần đây, dựa vào lợi thế về nguồn lực văn hóa đỏ của địa phương, mọi miền đất nước đã đào sâu tinh hoa của văn hóa đỏ, cam kết tạo dựng một vùng cao mới về văn hóa, giáo dục đỏ, xây dựng một mô hình mới về nuôi dưỡng cốt lõi xã hội chủ nghĩa. các giá trị.
(1) Các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội chứa đựng gen văn hóa đỏ
Các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội dựa trên văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa đỏ và văn hóa xuất sắc của nước ngoài. Gien văn hóa đỏ đã sinh ra tinh thần Hành hiệp trượng nghĩa không ngại gian khổ, khó khăn, tinh thần phản kháng không ngại hy sinh, tinh thần Lôi Phong sáng mãi ... Đó là tinh thần cốt lõi của những người Cộng sản Trung Quốc và là sợi dây quan trọng của tinh thần văn hóa đỏ, cùng đường hướng với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là sự thăng hoa của gen văn hóa đỏ.
(2) Văn hóa đỏ là động lực ban đầu của các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội
Những yếu tố giá trị cốt lõi trong văn hóa đỏ là bản chất của sự phát triển văn hóa trong thời kỳ cách mạng dân chủ mới, thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa và thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sự hình thành các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi là kết quả tất yếu của quá trình phát triển văn hoá đỏ. Không có văn hóa đỏ thì khó hình thành và phát triển các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Cụ thể: Thứ nhất, văn hóa đỏ là hình thái ban đầu của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa và là biểu hiện ban đầu của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa; thứ hai, sự phát triển và lớn mạnh của văn hóa đỏ đã thúc đẩy sự hình thành các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa và văn hóa đỏ rất giàu nội hàm , Là sự bổ sung hữu ích cho những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội; thứ ba, kế thừa văn hóa đỏ đòi hỏi phải đổi mới và tiến lên cùng thời đại, nếu không văn hóa đỏ sẽ dễ rơi vào vũng lầy. Những giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa chính là kết quả của sự đổi mới liên tục của nền văn hóa đỏ.
2. Tỉnh Hồ Nam hồi sinh tài nguyên văn hóa đỏ một cách toàn diện
Trong những năm gần đây, Hồ Nam đã rất nỗ lực để biến tỉnh tài nguyên đỏ của Hồ Nam thành một tỉnh mạnh về tài nguyên đỏ, hồi sinh tài nguyên đỏ một cách toàn diện và đã đạt được những kết quả tốt đẹp, làm cho văn hoá đỏ của Hồ Nam bừng lên một sức sống mới.
(1) Lễ hội văn hóa đỏ hình thành một bình thường mới
Kể từ năm 2004, Hồ Nam đã tổ chức thành công 11 Lễ hội Du lịch và Văn hóa Đỏ Trung Quốc (Hồ Nam) liên tiếp, và Lễ hội Du lịch Văn hóa Đỏ đã hình thành một bình thường mới. Lấy hai năm gần đây làm ví dụ: Năm 2014 là kỷ niệm 80 năm Hội nghị Kênh dài Tháng Ba của Hồng quân Công nhân và Nông dân Trung Quốc. Ban tổ chức sẽ "kỷ niệm 80 năm sự kiện chủ đề quy mô lớn" Chuyển kênh " , Lễ hội Du lịch và Văn hóa Đỏ Trung Quốc (Hồ Nam), và Lễ hội Du lịch Văn hóa Sangu lần thứ tư được tổ chức trọn gói; Năm 2015 là năm kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược của nhân dân Trung Quốc và thế giới Chiến tranh chống Phát xít. Các hoạt động kỷ niệm lớn đã được tổ chức tại nhiều thành phố và quận khác nhau của thành phố, minh chứng rõ nét cho “Hồ Nam không thể thay thế trong Kháng chiến”, đồng thời truyền bá và quảng bá văn hóa đỏ của Hồ Nam một cách hiệu quả và hiệu quả.
(2) Các địa điểm kỷ niệm màu đỏ nở rộ
Tính đến năm 2011, tỉnh Hồ Nam đã công bố 9 đợt đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh, trong đó có hơn 50 quê quán của các danh nhân và hơn 20 di tích lịch sử vẻ vang của Hồng quân. Trong hai năm qua, tỉnh Hồ Nam đã tăng cường xây dựng các địa điểm tưởng niệm màu đỏ, đồng thời xây dựng và cải tạo một số lượng lớn các địa điểm tưởng niệm, chẳng hạn như Nhà triển lãm lịch sử Đảng Hồ Nam, Khu tưởng niệm và nhà đầu hàng Zhijiang, Nhà tưởng niệm Ren Bishi, và Cai Nhà tưởng niệm Hesen. "Làm tốt một địa điểm đỏ" mở rộng cửa sổ công khai và vị trí giáo dục của văn hóa đỏ Hồ Nam, và là một biện pháp quan trọng cho sự phát triển của tài nguyên văn hóa đỏ.
(3) Sự xuất hiện đột ngột của du lịch đỏ
Hồ Nam không chỉ là tỉnh có tài nguyên du lịch đỏ lớn mà còn là tỉnh đi tiên phong trong việc phát triển du lịch đỏ. Vào năm 2015, Hồ Nam đã thúc đẩy hơn nữa sự phát triển sáng tạo của du lịch đỏ. Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2004 đến năm 2014, du lịch đỏ của Hồ Nam đã đón hơn 400 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đỏ vượt 160 tỷ NDT, riêng năm 2014, tỉnh Hồ Nam đạt doanh thu du lịch đỏ 42 tỷ NDT, chiếm tổng của tỉnh Hồ Nam vào năm 2014. 14% doanh thu du lịch của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Hồ Nam có 23 danh lam thắng cảnh du lịch cổ điển đỏ cấp quốc gia, trong đó Thiều Sơn, Yuelu Mountain-Juzizhou và Huaminglou đã được xếp hạng là khu du lịch cấp 5A. Du lịch văn hóa đỏ của Hồ Nam không ngừng có những bước đột phá và nâng cấp mới, du lịch đỏ đã trở thành một hỗ trợ quan trọng cho nền kinh tế của Hồ Nam.
3. Vấn đề giá trị trong phát triển tài nguyên văn hóa đỏ ở tỉnh Hồ Nam
Hiện tại, tài nguyên văn hóa đỏ của Hồ Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển sâu rộng, một số tài nguyên văn hóa đỏ chưa được phát triển, phân bố vùng không đồng đều, hiện tượng đồng nhất về sản phẩm du lịch đỏ còn nghiêm trọng, phương thức trưng bày các địa điểm lưu niệm. còn đơn lẻ, việc sử dụng các phương tiện khoa học và công nghệ hiện đại còn thiếu, chưa khai thác hết tiềm năng của văn hóa trong giáo dục giá trị. Chủ yếu có ba vấn đề sau:
(1) Giá trị thụ động
Mô hình tu luyện giá trị đề cập đến sự tu dưỡng và thực hành các giá trị, đòi hỏi phải chủ động tiếp thu từ bản thân đối tượng tu luyện hoặc tiếp nhận một cách thụ động từ các điều kiện bên ngoài. Truyền đạt các giá trị một cách thụ động là một phương tiện quan trọng để nuôi dưỡng các giá trị, nhưng “truyền đạt” phải tuân thủ nguyên tắc hữu hạn. Việc truyền bá các giá trị bỏ qua quyền tự chủ, tính chọn lọc và cảm giác chủ quan của đối tượng tu dưỡng. Hiện tại, nền văn hóa đỏ của Hồ Nam thường áp dụng cách “khắc sâu” thụ động trong việc phổ biến các giá trị. Ví dụ, tại các địa điểm kỷ niệm màu đỏ, việc quảng bá văn hóa màu đỏ chủ yếu dựa vào một lời giải thích duy nhất của người hướng dẫn, với các liên kết tương tác yếu và ít cài đặt trải nghiệm.
(2) Làm rỗng các giá trị
Sự rỗng tuếch của các giá trị có nghĩa là danh tính và nhận thức của các đối tượng sùng bái không phù hợp với mức độ phổ biến của chúng. Hồ Nam là một tỉnh có nguồn tài nguyên văn hóa đỏ lớn. Chất lượng dịch vụ cần được cải thiện, dẫn đến giá trị nội tại của văn hóa đỏ Hồ Nam là một thương hiệu giá trị Không thể hiện đầy đủ, bản sắc giá trị của khách du lịch không phù hợp với sự phổ biến của văn hóa đỏ Hồ Nam, và hiện tượng rỗng các giá trị của văn hóa đỏ Hồ Nam dễ xuất hiện.
(3) Phân mảnh các giá trị
Với sự phát triển của Internet và thời đại thông tin, các đặc điểm mới của “phân mảnh” đã xuất hiện trong việc phổ biến thông tin. Tính “phân mảnh” chủ yếu biểu hiện ở sự đa dạng và phân mảnh của chủ thể giao tiếp, phương tiện giao tiếp, phương thức giao tiếp. Sự phân tán của việc phổ biến có lợi cho việc quảng bá văn hóa đỏ ở một mức độ nhất định, nhưng sự phân tán của việc phổ biến các nguồn văn hóa đỏ không có nghĩa là sự manh mún của các giá trị nuôi dưỡng. Các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi chứa đựng trong nền văn hóa đỏ là một tổng thể hoàn chỉnh và tổng hợp hữu cơ, và sự phân tán trong giao tiếp không thể gây ra sự phân mảnh, thậm chí bóp méo các giá trị, nếu không sẽ dẫn đến sự gia tăng của chủ nghĩa hư vô lịch sử và phá hủy nền văn hóa đỏ. tiềm năng.4. Kế thừa và đổi mới văn hóa đỏ trên quan điểm xây dựng các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa
Làm thế nào để nắm được quy luật phát triển văn hóa đỏ, lãnh đạo và thực hành các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội; đổi mới tư tưởng, phương pháp, xây dựng cơ chế lâu dài cho các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là vấn đề cần phải được khắc phục trong sự phát triển của văn hóa đỏ ở Hồ Nam. Tích cực ứng phó với những thách thức thực tế, chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, chú trọng kế thừa và đổi mới văn hóa đỏ, nắm vững sáu điều cốt lõi trong tu dưỡng và rèn luyện các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội:
(1) Đặt con người lên hàng đầu và đi theo con đường phát triển "đại chúng hóa"
Một là hiện thực hóa sự “đại chúng hóa bản sắc” của nền văn hóa đỏ. Nền văn hóa đỏ là nền văn hóa do vô số liệt sĩ cách mạng sáng tạo ra, nền văn hóa do quần chúng cách mạng lãnh đạo bởi những người Cộng sản, và có những đặc điểm quần chúng riêng biệt. Vì vậy, việc kế thừa văn hóa đỏ trước hết cần xác định rõ bản sắc văn hóa đỏ. Trong quá trình truyền bá văn hóa đỏ, trên cơ sở nêu bật những cá nhân xuất sắc, cần khai thác tiềm năng của các nhóm bình thường và quần chúng vào việc xây dựng nền văn hóa đỏ. Có rất nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Đảng ở Hồ Nam, bao gồm cả những liệt sĩ và tập thể vô danh, những việc làm cảm động của họ cũng rất đa dạng. tài nguyên văn hóa trong các thời kỳ, nhất là từ khi đổi mới và mở cửa. Thứ hai là hiện thực hóa “đại chúng hóa” văn hóa đỏ. Trong quá trình truyền bá văn hóa đỏ lâu dài, chính phủ chiếm vị trí thống trị, và các doanh nghiệp văn hóa dễ bị ảnh hưởng bởi chính quyền khi phổ biến văn hóa đỏ. Trước tình hình đó, một số người coi văn hóa đỏ là văn hóa chính thống và không tin tưởng nó, do đó, người dân thường tham gia một cách thụ động vào việc truyền bá văn hóa đỏ do chính phủ lãnh đạo. Truyền bá văn hóa đỏ thực hiện một chiến lược quần chúng, đòi hỏi nhiều “bàn tay vô hình” hơn nữa để tăng cường sự tham gia của quần chúng. Chỗ đứng của việc “đại chúng hóa” văn hóa đỏ của Hồ Nam nên nằm trong việc phổ biến các làng và cộng đồng, để các trưởng thôn và cộng đồng có thể trở thành những người phổ biến văn hóa đỏ, và việc phổ biến văn hóa đỏ nên được đưa vào đời sống hàng ngày như một nội dung quan trọng. của các hoạt động của tổ chức đảng ở thôn và cộng đồng. Quản lý và làm rõ bên chịu trách nhiệm. Thứ ba là thực hiện “đại chúng hóa sự phát triển” của văn hóa đỏ. Văn hóa đỏ là nền văn hóa phát triển năng động, cần thích ứng với yêu cầu của thời đại và bắt nhịp với thời đại. Quần chúng nhân dân là người sáng tạo và truyền bá văn hoá, việc đại chúng hoá văn hoá đỏ là yêu cầu cần thiết cho sự phát triển của văn hoá đỏ. Để thực hiện đại chúng hóa sự phát triển của văn hóa đỏ, một mặt, chúng ta phải làm phong phú và phát triển nội hàm của văn hóa đỏ địa phương; mặt khác, bắt đầu từ mục tiêu xây dựng một xã hội khá giả ở Hồ Nam. đường tròn, chúng ta nên hòa nhập với quần chúng trong phát triển, kế thừa và đổi mới nền văn hóa đỏ mang tính đặc trưng của địa phương.
(2) Dựa vào "Internet +" và đi theo con đường phát triển "thông tin hóa"
Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đề xuất kế hoạch hành động "Internet +" trong báo cáo công tác chính phủ năm 2015 của ông. Việc phát triển các nguồn tài nguyên văn hóa đỏ và nuôi dưỡng các giá trị có thể học hỏi từ mô hình phát triển của “Internet +”. Một là Internet phải vượt ra khỏi hàng rào của một chức năng tuyên truyền văn hóa đỏ duy nhất. Sự lan truyền nhanh chóng của Internet, một lượng lớn thông tin và lượng độc giả rộng rãi là một cách quan trọng để phổ biến thông tin trong xã hội hiện đại, đồng thời cũng là một phương tiện quan trọng để phổ biến văn hóa đỏ và vun đắp các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chức năng của Internet còn hơn thế nữa, cần phải thoát ra khỏi sự hiểu lầm về chức năng đơn lẻ là công khai, sử dụng Internet để phát triển thêm nhiều sản phẩm, nâng cao mức độ chính xác và thông minh. Thứ hai, Internet phải được tích hợp vào việc phát triển các nguồn tài nguyên văn hóa đỏ. Việc xây dựng nền tảng "Internet +" đầy sáng tạo của Hồ Nam đã tạo ra một bước đột phá. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 10 năm 2015, Hội chợ Du lịch và Giải trí Hồ Nam (lần thứ 6) năm 2015 ("Hunan Tourism Expo") đã được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Sao Đỏ Trường Sa. Trở thành một trong những phương tiện quan trọng để phát triển tài nguyên văn hóa đỏ. Cuộc khảo sát cho thấy Internet có những hạn chế tương đối lớn trong sự phát triển của văn hóa đỏ ở giai đoạn này, chủ yếu là do thiếu sự hỗ trợ của các trang web đặc biệt quy mô lớn và không đủ lượt xem trang. Ngoài ra, trong các cuộc triển lãm với chủ đề văn hóa đỏ, do thiết bị dễ hỏng và chi phí bảo trì cao nên Internet ít được sử dụng, tại một số gian hàng văn hóa đỏ đã được sử dụng, thiết bị Internet chủ yếu ở trạng thái nửa bảo vệ. trạng thái và tương đối mở. ít. Tận dụng tốt nền tảng Internet và hợp tác với các trang web lớn như Sohu, Sina, Hongwang để thiết lập các liên kết đến "Hồ Nam Văn hóa Đỏ". Mấu chốt của mô hình này là sử dụng "Biểu trưng Văn hóa Đỏ Hồ Nam" là quan trọng một phần của trang web quy mô lớn. Nó không chỉ là hỗ trợ kỹ thuật của các trang web quy mô lớn. Thứ ba là thúc đẩy thể hiện sự đa dạng văn hóa đỏ trên cơ sở "Internet +". Sự đa dạng là sự sống của nền văn hóa đỏ, và sự phát triển bền vững của nền văn hóa đỏ phải dựa vào cách trưng bày sống động của nền văn hóa đỏ. Năm 2014, tỉnh Hồ Nam đã ra mắt "Mạng lưới du lịch đỏ Hồ Nam Trung Quốc", mạng này cũng có thể thể hiện văn hóa đỏ thông qua các bài giảng, hình ảnh động, tin nhắn văn bản và quảng cáo dịch vụ công cộng, đồng thời tạo ra bầu không khí hiểu biết và học hỏi về văn hóa đỏ trong toàn xã hội. Đồng thời, các hình thức này cần chú ý đến tính hợp thời và phổ biến, ngăn chặn việc theo đuổi quá nhiều hình thức mà bỏ qua nội dung thực chất.
(3) Lấy “công nghiệp hóa” làm trung tâm và lấy con đường phát triển “toàn dân đổi mới”
Thứ nhất, phát triển tài nguyên văn hóa đỏ của Hồ Nam phải sử dụng lợi thế tài nguyên để xây dựng “thương hiệu” công nghiệp và đi con đường công nghiệp hóa. Chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh của văn hóa đỏ cần bao gồm quảng bá du lịch đỏ, âm thanh và video màu đỏ, xuất bản và phát hành sách, ca múa nhạc đỏ, dàn dựng và quảng bá kịch, và các hình thức sản phẩm văn hóa khác. Thứ hai, đổi mới Wanzhong không chỉ là đổi mới công nghệ, mà còn đổi mới thể chế, đổi mới quản lý và đổi mới mô hình. Wanzhong Innovation được coi là một trong những “động cơ kép” của sự phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới của Trung Quốc. Chìa khóa của đổi mới thể chế là khuyến khích mọi người tham gia phát triển các nguồn lực văn hóa đỏ; đổi mới quản lý là thiết lập một hệ thống quản lý khuyến khích sự phát triển tư nhân của các nguồn tài nguyên văn hóa đỏ và khuyến khích sự phát triển của văn hóa đỏ với văn hóa thể chế; trung tâm đổi mới mô hình là thay đổi mô hình phát triển nhằm mục tiêu phát triển quy mô lớn và sử dụng Internet Khuyến khích công chúng tham gia. Bất kỳ ai cũng có thể mô tả các tác phẩm kinh điển màu đỏ, kể những câu chuyện màu đỏ và phát triển các sản phẩm văn hóa màu đỏ trên một APP đặc biệt, chẳng hạn như: dành cho trẻ em đồ chơi xếp hình màu đỏ; tranh thêu Xiang kết hợp các cảnh chống Nhật Bản và những câu chuyện màu đỏ. Thứ ba, "Đổi mới bởi tất cả mọi người" yêu cầu chính phủ cung cấp một nền tảng mạnh mẽ và sử dụng "bàn tay hữu hình" để thực hiện tốt công việc phục vụ. Loại nền tảng này phải là mô hình hoạt động doanh nghiệp trực tuyến “Taobao” và “JD”. Người dân “vận hành và đổi mới” trên nền tảng và chính phủ chịu trách nhiệm giám sát. Để đạt được "Du lịch Khoa học và Công nghệ" và "Du lịch Tài chính", Cục Du lịch tỉnh Hồ Nam đã ra mắt Nền tảng điện tử giám sát toàn vẹn du lịch Hồ Nam. Nền tảng giám sát du lịch Hồ Nam được ra mắt vào năm 2012 và ra mắt Nền tảng thương mại điện tử du lịch Hồ Nam vào tháng 2 năm 2015. Vào tháng 8 năm 2015, Du lịch Hồ Nam lần đầu tiên giành được Giải thưởng Đổi mới Phát triển và Cải cách Du lịch Quốc gia. Hồ Nam cần hiện thực hóa mô hình hoạt động công ty "kiểu Taobao" trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, khuyến khích sự tham gia của từng cá nhân, đạt được "sự đổi mới của quần chúng", và nhận ra sự phát triển hiệu quả của các nguồn tài nguyên văn hóa đỏ và phổ biến các giá trị Trong hoạt động thương mại.
(4) Lấy các thành phố lớn và các quận có tài nguyên văn hóa đỏ làm mắt xích, và lấy con đường phát triển "khu vực hóa"
Trước tiên, chúng ta phải phát huy hết vai trò tỏa sáng của trung tâm nguồn tài nguyên văn hóa đỏ chất lượng cao. Cụ thể, nơi ở cũ của Mao Trạch Đông, nơi ở cũ của Lưu Thiếu Kỳ, nơi ở cũ của Ren Bishi, và nơi ở cũ của Bành Đức Hoài ở miền Bắc Hồ Nam tỏa ra toàn bộ khu vực hồ Đông Đình; vùng Hồ Nam phía đông chiếm Bình Giang và Lưu Dương là trung tâm và sử dụng "hiện tượng cụm" của các vị tướng sáng lập để lập kế hoạch phát triển và thành lập. Công viên phát triển văn hóa các vị tướng sáng lập Hồ Nam; khu vực Xiangxi là trung tâm của Zhijiang, tỏa ra các phần của tây Hồ Nam và tây bắc Hồ Nam; khu vực Xiangnan là trung tâm của Guidong Quận phát triển tài nguyên văn hóa di tích đỏ và tài nguyên văn hóa thiết chế đỏ. Thứ hai, con đường phát triển “khu vực hóa” đòi hỏi phải có quy hoạch tổng thể ở cấp tỉnh, đồng thời làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của các chính quyền dưới cấp tỉnh. Với quy hoạch tổng thể ở cấp tỉnh, các thành phố, quận và quận đưa ra các kế hoạch cụ thể để phá vỡ tình trạng mỗi thành phố (bang, quận) độc lập, phá vỡ các ràng buộc của các yếu tố hành chính khu vực, và cố gắng thiết lập một sự phát triển văn hóa đỏ liên minh khu vực ở Bắc Hồ Nam, Đông Hồ Nam, Nam Hồ Nam và Tây Hồ Nam. Đây không chỉ là việc của phòng văn hóa, phòng lịch sử đảng mà cần huy động nhiều lực lượng, phối hợp nhiều nguồn lực trên toàn tỉnh để tạo ra môi trường phát triển tốt, đạt được lợi ích phát triển tốt. Thứ ba, các thành phố và tỉnh thành lập một "chuỗi hoạt động" hoàn chỉnh cho sự phát triển của văn hóa đỏ. Việc xây dựng văn hóa đỏ cần thiết lập mô hình cấp ủy lãnh đạo, chính quyền lãnh đạo, vận hành thị trường và xã hội tham gia, phát huy hết vai trò chủ đạo của chính phủ trong việc định hướng giá trị, hỗ trợ chính sách, đảm bảo vốn, giám sát hoạt động và kích thích hiệu quả thị trường trong phân bổ nguồn lực, hoạt động hàng ngày, và Vai trò quan trọng của việc gây quỹ và các khía cạnh khác đã huy động đầy đủ sự nhiệt tình của các tổ chức xã hội và cá nhân tham gia vào các dịch vụ tự nguyện và các tổ chức phúc lợi xã hội.

Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da hom nay vui vẻ!

Original text