link truc tiep bong da hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về link truc tiep bong da hom nay

xem bong da truc tuyen tieng viet

Tóm tắt: Giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa là những đổi mới lý luận chủ yếu do Đảng ta thực hiện trên cơ sở phát huy sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phản ánh nhận thức mới nhất của Đảng ta về giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa và chỉ ra phương hướng xây dựng hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu đã được xác định, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công cuộc đấu tranh chống tham nhũng và chủ trương xây dựng chính quyền trong sạch. Thiết lập một cơ chế chống tham nhũng hiệu quả nhằm đạt được sự trong sáng về chính trị, liêm chính về kinh tế và trong sạch về tinh thần là kết quả tất yếu của việc thực hành các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa; chống tham nhũng và xây dựng chính quyền trong sạch; quan hệ
Số phân loại thư viện Trung Quốc: D616 Mã đánh dấu tài liệu: A Số bài viết: 1002-2589 (2016) 02-0021-02
Với sự cải cách và mở cửa cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Trung Quốc, một số lượng đáng kể các quan chức đã đánh mất bản chất ban đầu của mình trước sự cám dỗ của lợi ích kinh tế và quyền lực. Họ sử dụng quyền lực của mình để thỏa mãn những mong muốn ngày càng tăng của mình và biến việc làm vì lợi ích của người dân thành hoạt động vì lợi ích của người dân. Nếu xu hướng này tiếp tục lan rộng, nó sẽ làm thay đổi màu sắc của đảng và đất nước, và nó có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của đất nước. Vì vậy, chúng ta phải tích cực thực hành các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi, xây dựng bức tường thành tư tưởng chống tham nhũng, tăng cường xây dựng phòng, chống tham nhũng và giữ vững liêm chính, tiếp tục trừng trị tham nhũng.
1. Chống tham nhũng và ủng hộ sự trung thực là những yêu cầu cố hữu của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa
Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 nêu rõ những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với việc xây dựng hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa từ tầm cao chiến lược là hiện thực hóa sự lớn mạnh của dân tộc Trung Quốc, và đưa ra giá trị cốt lõi. Trong "ba chủ trương", đó là: "Cổ vũ thịnh vượng, dân chủ và văn minh. Hài hòa; ủng hộ tự do, bình đẳng, công bằng và pháp quyền; ủng hộ lòng yêu nước, cống hiến, liêm chính và thân thiện." Đây là một đổi mới lý luận lớn. do Đảng ta thực hiện trên cơ sở phát huy sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phản ánh sự cam kết của Đảng ta đối với cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. , đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công cuộc đấu tranh chống tham nhũng và chủ trương xây dựng chính quyền trong sạch. Ba sáng kiến ​​này thực sự đưa ra ba cấp độ của việc xây dựng hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa: xây dựng một đất nước thịnh vượng, dân chủ, văn minh và hài hòa ở cấp độ quốc gia; xây dựng một xã hội tự do, bình đẳng, công bằng và pháp quyền. Cấp độ Trật tự xã hội; các mối quan hệ yêu nước, tận tụy, trung thực và thân thiện giữa các cá nhân phải được thiết lập ở cấp độ cá nhân của công dân.
Phân tích kỹ ba cấp độ này, và mỗi cấp độ đều yêu cầu chống tham nhũng và giữ vững liêm chính.
Trước hết, "Thịnh vượng, Dân chủ, Văn minh và Hài hòa" được đưa ra từ cấp độ quốc gia là các định đề cơ bản của đảng và các mục tiêu phát triển quốc gia, phản ánh khát vọng và tầm nhìn của người dân Trung Quốc đối với việc trẻ hóa đất nước.[1]Đó là giá trị hàng đầu của đất nước và có vị trí quan trọng hàng đầu trong các giá trị cốt lõi. Điều này đòi hỏi sự sáng suốt về chính trị, liêm chính về kinh tế và nhân dân làm chủ đất nước. Nếu tham nhũng thịnh hành thì dân chủ và văn minh sẽ bị tiêu diệt, và thịnh vượng và hòa hợp sẽ là điều không thể bàn cãi.
Hai là, “Tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền” được đưa lên từ cấp độ xã hội, dẫn dắt nền văn minh hiện đại đến các giá trị chung và mục tiêu xã hội lý tưởng của nhân loại, là giá trị cốt lõi mà Đảng và cả nước luôn coi trọng. là cơ quan chính và là xu hướng chủ đạo của xã hội. Giá trị là trụ cột quan trọng của giá trị cốt lõi. Tham nhũng cản trở tự do và phá hoại bình đẳng và công lý, sẽ xảy ra tình trạng quyền lực lớn hơn luật pháp và tình cảm lớn hơn luật pháp, hệ thống luật pháp sẽ bị chà đạp và tàn phá.
Thứ ba, “lòng yêu nước, tận tụy, liêm chính và thân thiện” được đề xuất từ ​​cấp độ cá nhân là chủ thể cơ bản nhất của các giá trị - tiêu chí giá trị cốt lõi của cá nhân công dân, là tiêu chuẩn đạo đức cơ bản mà mọi công dân nước ta cần tuân theo. Với tư cách là một công dân Các giá trị cơ bản là cơ sở của hai "vận động" còn lại. Tuy nhiên, tham nhũng sẽ làm xói mòn sự liêm chính, gây nghi ngờ lẫn nhau, lợi nhuận sẽ kích thích ham muốn của người ta, và những kẻ trục lợi sẽ hoành hành. Khó đạt được mục tiêu yêu nước, cống hiến và thân thiện.
Ba cấp độ mà ba chủ trương dựa trên không chỉ phân biệt với nhau, mà còn liên kết và kết nối với nhau, tạo thành một cấu trúc logic rõ ràng và có lớp.Tuy nhiên, mặc dù “ba chủ trương” thuộc ba cấp độ khác nhau[2], Phản ánh những đòi hỏi về giá trị của các chủ thể khác nhau nhưng đều bao hàm và tác động lẫn nhau, đều liên quan đến chống tham nhũng và chủ trương liêm chính.
2. Chống tham nhũng và chủ trương chính quyền trong sạch là việc cần làm để làm cho những giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa ăn sâu vào lòng dân.
Tham nhũng đã có từ xa xưa. Với công cuộc đổi mới, mở cửa không ngừng sâu rộng và sự nỗ lực đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân thực hành những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện ước mơ dân tộc Trung Hoa trẻ hóa vĩ đại, chống tham nhũng và xây dựng. một chính phủ trong sạch là đặc biệt quan trọng.
(1) Chống tham nhũng và ủng hộ một chính quyền trong sạch có lợi cho việc huy động sự nhiệt tình của quần chúng và có ý thức nuôi dưỡng các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi
Nước có thể cuốn hoặc lật thuyền. Quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, đồng thời là người xây dựng và thúc đẩy chủ nghĩa xã hội, và mọi thứ sẽ bị xóa sổ nếu không có quần chúng nhân dân.Tuy nhiên, sự tồn tại của tham nhũng trực tiếp xâm hại đến lợi ích của quần chúng, làm giảm sút nhiệt tình của quần chúng, làm mất lòng tin của nhân dân, cản trở mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với quần chúng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và vai trò lãnh đạo của đảng.[3]. Đồng thời, nó cũng phá hủy nền tảng giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trong lòng nhân dân.
(2) Thiết lập các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi có thể chống lại sự lây lan của tham nhũng
Thứ nhất, tham nhũng làm tổn hại hình ảnh của đảng và chính phủ, phá hoại công bằng và công bằng xã hội, gây nguy hiểm cho việc củng cố quyền lực chính trị, và gây nguy hiểm cho hoạt động bình thường của xã hội. Bạn cứ thử tưởng tượng, để những quan chức tham nhũng kiểm soát quyền lực nhà nước thì làm sao mà quyền lực của nước ta được củng cố? Làm thế nào để hình ảnh của đảng và chính phủ được thiết lập? Làm thế nào để cạnh tranh dựa trên điều này có thể công bằng và chính đáng? Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta có nguy cơ bị khuất phục. Vì vậy, cần có ý thức chuẩn hóa hành vi chính trị phù hợp với "bình đẳng, công bằng và pháp quyền", có lợi cho việc thúc đẩy sự vận hành bình thường của xã hội, có lợi cho sự tiến bộ suôn sẻ của đảng ta và công việc của đất nước, duy trì công bằng xã hội, cải thiện hình ảnh của đảng và chính phủ, củng cố đất nước Quyền lực chính trị để củng cố vị trí cầm quyền của đảng.
Thứ hai, tham nhũng không có lợi cho sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sẽ mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến nền kinh tế xã hội, phá hoại chiến lược cường quốc, làm giàu của dân tộc, cản trở tốc độ trẻ hóa lớn của dân tộc Trung Quốc, và cản trở việc thực hiện ước mơ trở thành một quốc gia hùng mạnh. Làm cho nền kinh tế phát triển nhanh, thực hiện phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân là mong đợi chung của nhân dân, là mục tiêu lý tưởng và sự lựa chọn giá trị của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cần phải trau dồi các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, tăng cường vai trò và sức mạnh bên trong của các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trong lòng dân, tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, đề cao tính trung thực, để giữ vững trật tự của kinh tế thị trường và tạo điều kiện cho nền kinh tế xã hội vận hành lành mạnh.
Cuối cùng, tham nhũng có thể dễ dàng làm xói mòn các giá trị của con người. Sự tồn tại của tham nhũng như việc sử dụng quyền lực để trục lợi cá nhân đã ăn mòn công lý và bình đẳng, làm suy yếu lòng yêu nước và tính chuyên nghiệp của người dân, và làm cho mọi người nghiêng ngả, thậm chí bóp méo cách nhìn của họ về cuộc sống, thế giới và các giá trị. Bầu không khí tiêu cực và tham nhũng này thậm chí còn đầu độc thế hệ trẻ, và tình hình hiện nay thật đáng lo ngại. Vì vậy, chúng ta phải tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, giữ vững liêm chính, dùng đạo đức xã hội chủ nghĩa để chống lại các loại tư tưởng hủ bại, dùng các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa để chiếm lĩnh giá trị trong lòng nhân dân, khuyến khích nhân dân có ý thức tuân theo đạo đức xã hội, hình thức. những phong tục tập quán tốt đẹp về xã hội và nhân văn.Chỉ bằng cách xác lập các giá trị và lợi ích đúng đắn thì “Giấc mơ Trung Hoa” về sự trẻ hóa dân tộc mới có thể thực hiện được.
3. Các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho cuộc chiến chống tham nhũng
Có ý thức điều chỉnh hành vi chính trị phù hợp với yêu cầu của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, duy trì trật tự kinh tế thị trường thông qua các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, sử dụng đạo đức xã hội chủ nghĩa để chống lại các tư tưởng hủ bại, để các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa ăn sâu vào lòng người con người, do đó chống lại tất cả các loại ngẫu nhiên từ nguồn Gió và tham nhũng đang sinh sôi và lan rộng.(1) Các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi là nền tảng của việc chống tham nhũng và thoái hóa
Tham nhũng xảy ra vì thiếu các giá trị chính xác. Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã chỉ rõ: “Phải thường xuyên quán triệt chống tham nhũng và giữ gìn liêm chính, phải gióng lên hồi chuông báo động để chống tham nhũng, ngăn chặn sự thoái hóa”.[4]46 Phải vận dụng những giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa để giáo dục đại bộ phận đảng viên, cán bộ, để ý thức về chính quyền trong sạch trở thành chuẩn mực tư tưởng, đạo đức của đa số đảng viên và cán bộ, để ý thức hình thành đường lối bảo vệ tư tưởng và đạo đức chống tham nhũng và giữ vững liêm chính; chúng ta cũng phải sử dụng các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa để hướng dẫn đa số đảng viên và cán bộ xây dựng tư cách là công bộc của dân; ngoài ra, phải lấy làm nòng cốt. các giá trị của chủ nghĩa xã hội thành chuẩn mực giá trị và quy tắc ứng xử để đại bộ phận đảng viên ý thức trung thực, ngay thẳng, chấp hành pháp luật và kỷ luật, hành động thiết thực để bảo vệ danh hiệu vẻ vang của người đảng viên. Chỉ có như vậy, đảng viên và cán bộ mới không thay đổi cái đầu trước cám dỗ và tham nhũng. Đây không chỉ là khâu quan trọng của công tác xây dựng đảng, mà còn là khâu quan trọng của việc xây dựng giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, vì vậy, việc ủng hộ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa là động thái tất yếu để chống tham nhũng, chống thoái hóa.
(2) Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là cơ sở tư tưởng để chống tham nhũng và xây dựng chính quyền trong sạch
Việc xảy ra tham nhũng chủ yếu phụ thuộc vào các giá trị và động cơ tư tưởng của các tác nhân. Hiện nay, tư tưởng và định hướng giá trị của con người ngày càng nhiều và đa dạng, nếu không có hướng dẫn thống nhất về giá trị cho sự khác biệt này, sẽ khó có thể chuẩn hóa hành vi của con người và khó hình thành một trật tự hợp lý. hoạt động xã hội. Tham nhũng có nhiều nguyên nhân, tham nhũng do lệch lạc giá trị là một nguyên nhân rất quan trọng. Tăng cường giáo dục các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa cho đảng viên, cán bộ không chỉ nâng cao phẩm chất tư tưởng, đạo đức của đảng viên, cán bộ, giúp đa số đảng viên, cán bộ xác lập được những giá trị đúng đắn mà còn có tác dụng tinh tế, hướng dẫn. vai trò trong việc thiết lập quan niệm tư tưởng về chống tham nhũng và giữ vững liêm chính. Việc giáo dục các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa có thể không có tác dụng tức thì đối với việc chống tham nhũng và xây dựng chính quyền trong sạch, nhưng nó giúp hình thành một định hướng giá trị ổn định và lâu dài. Nó thâm nhập một cách tinh vi, âm thầm vào địa hạt tư tưởng của đảng viên, cán bộ, từ đó vô tình tác động đến hành vi của họ, giúp họ có ý thức chống lại sự xói mòn của những tư tưởng tha hóa và sửa đổi hành vi chính trị của đảng viên, cán bộ. Không khó để hình dung nếu mỗi cán bộ công chức kiên định giá trị cốt lõi, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc lên hàng đầu, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, trong sạch, tự giác, tuân thủ các quy định của pháp luật. luật pháp, tham nhũng sẽ tự nhiên biến mất.
(3) Các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là động thái tất yếu trong công cuộc xây dựng chính quyền trong sạch
Bản chất và mục đích của đảng đủ cho thấy đảng ta hoàn toàn phản đối mọi tệ nạn tham nhũng. Muốn điều hành đất nước, trước hết đảng phải được quản trị, và đảng phải được quản lý một cách nghiêm minh. Đường lối “Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả mới”, nhưng “tình hình đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn còn nhiều cam go”.[4]50. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần lượt từng cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ trở thành tội phạm, điều này đáng để chúng ta xem xét sâu sắc. Nhìn vào thực chất qua hiện tượng, qua sự thoái hóa của cán bộ tham nhũng, chúng ta thấy rằng các vụ án tham nhũng tuy có khác nhau nhưng đều bắt nguồn từ việc thiếu niềm tin chính trị, méo mó giá trị, tinh thần ham hư vinh, mất đạo đức. Những gì các phần tử tham nhũng làm về cơ bản là đối lập với các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Nếu đảng viên, cán bộ còn không thể trong sạch, huống hồ là đại biểu điển hình tiên tiến. Trung thực, thật thà không chỉ là nội dung của xây dựng chính quyền trong sạch mà còn là nội dung quan trọng của xây dựng lề lối làm việc của đảng viên. Cần “chú trọng giáo dục quan niệm quyền lực, tăng cường giáo dục lý tưởng, niềm tin, nâng cao tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ”.[4]711, "Xây dựng nền tảng tư tưởng và đạo đức vững chắc, phòng chống tham nhũng và giữ vững liêm chính"[4]713. Chỉ khi đảng viên, cán bộ xác lập vững chắc các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội thì mới có thể quan sát và xử lý tốt hơn các vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng đảng, lấy củng cố xây dựng chính quyền trong sạch làm nhiệm vụ chính, đẩy mạnh công tác chống. -chính quyền chống tham nhũng và chủ trương đi đôi với thời đại, bảo đảm Đảng Xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn phát triển lành mạnh, đúng hướng.
(4) Các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa là phương thức quan trọng để giải quyết cơ bản các nguyên nhân bên trong của tham nhũng
Người Trung Hoa cổ có câu: “Vạn vật tự thối thì sâu mới lớn” Sở dĩ như vậy bởi vì yếu tố bên trong là cơ sở để vạn vật thay đổi và phát triển, còn yếu tố bên ngoài là điều kiện để vạn vật thay đổi và phát triển. chỉ có thể hoạt động thông qua các yếu tố bên trong. Nhìn chung, sự sinh sôi và lan rộng của tham nhũng có thể do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong thời kỳ mới, giai đoạn mới hiện đại hóa và thực hiện công cuộc trẻ hóa to lớn của dân tộc Trung Quốc, cần tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị với những giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa là nội dung cơ bản, là hành trang cho đảng viên và cán bộ. các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt tư tưởng xã hội bằng các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi. Đạo đức chủ nghĩa có thể chống lại sự xói mòn của chế độ phong kiến ​​và hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa, khắc phục có hiệu quả sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan bên trong có thể gây ra tha hóa trong cán bộ, đảng viên.
người giới thiệu:
  [1]Wang Meng. Logic nội tại và các yêu cầu của ba biện pháp vận động[J]Lý thuyết và Cải cách, 2013 (2): 10.
  [2]Zhou Wei. "Ba người ủng hộ": Tóm tắt khoa học về các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội[N].Nanfang Daily, 2012-11-22 (F02).
  [3]Cao Qianqian. Nghiên cứu về chống tham nhũng và xây dựng chính phủ trong sạch và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa hài hòa[J]Hệ thống pháp luật và xã hội, 2012 (1): 152.
  [4]Biên soạn văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc[G]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Nhân dân, 2012.

Chúc các bạn đọc tin link truc tiep bong da hom nay vui vẻ!

Original text