ket qua bong da tay ban nha

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về ket qua bong da tay ban nha

7m.cn bong da

Tóm tắt: Nền văn minh lâu đời và huy hoàng của Trung Quốc là của cải quý giá mà dân tộc ta có thể kế thừa và phát triển, đồng thời cũng là cội nguồn của những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội. Là một giảng đường đạo đức nhằm tăng cường xây dựng đạo đức công dân Văn hóa truyền thống Trung Quốc là chất mang quan trọng thúc đẩy các phẩm chất truyền thống của Trung Quốc. “Giảng đường đạo đức” của các trường cao đẳng và đại học là một kênh quan trọng để kế thừa văn hóa dân tộc. Nó có ý nghĩa thiết thực sâu rộng đối với việc nâng cao trình độ văn hóa của sinh viên đại học và củng cố xây dựng tư tưởng, đạo đức.
Từ khóa: cao đẳng và đại học; đạo đức giảng đường; văn hóa truyền thống
Số phân loại thư viện Trung Quốc: G641 Mã đánh dấu tài liệu: A Số bài viết: 1003-949X (2016) -02-0044-02
Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ rõ trong bài phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Trường Đảng Trung ương: “Văn hóa truyền thống Trung Quốc sâu rộng và sâu sắc, học tập và nắm vững tinh hoa của nhiều tư tưởng khác nhau trong đó rất có lợi cho thiết lập một cái nhìn đúng đắn về thế giới, cái nhìn về cuộc sống và các giá trị. ”[1]Với vai trò là vật mang văn hóa và đạo đức truyền thống mới, giảng đường đại học có vai trò quan trọng trong việc nâng cao phẩm chất văn hóa, đạo đức của giáo viên và học sinh, hình thành lý tưởng, niềm tin, tu dưỡng và rèn luyện các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.
1. Tính tất yếu của bài giảng đạo đức đại học nhằm phát huy văn hóa và đức tính truyền thống
(1) Là một quốc gia giàu mạnh về văn hóa, cần hiện thực hóa "Giấc mơ Trung Hoa" về sự trẻ hóa đất nước
Điều quan trọng nhất đối với sự đi lên của một quốc gia và dân tộc là sự đi lên của văn hóa, văn hóa là sức cạnh tranh cốt lõi của đất nước Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ rõ: “Văn hóa là máu của Quốc gia và là ngôi nhà tinh thần của nhân dân. ”Văn hóa Trung Hoa đã truyền qua hàng nghìn năm, có tính ưu việt không gì sánh được so với các nền văn minh khác và là món ăn tinh thần cho sự tồn tại và phát triển của dân tộc Trung Hoa. Nó cần sự kế thừa vĩnh viễn của chúng ta và phát triển. Kế thừa nền văn hóa xuất sắc của dân tộc Trung Hoa là trách nhiệm và sứ mệnh của các trường cao đẳng và đại học, giảng đường đạo đức của các trường cao đẳng và đại học đã đạt được tác dụng thúc đẩy văn hóa dân tộc về mục tiêu và nhiệm vụ. Giáo viên và sinh viên trong các trường cao đẳng và đại học có thể tích hợp hiệu quả văn hóa truyền thống và các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa thông qua các bài điếu văn kinh điển, điều này có lợi cho việc hình thành niềm tin văn hóa cho giáo viên và sinh viên đại học và góp phần thực hiện sự trẻ hóa lớn của quốc gia.
(2) Cần có nền tảng giáo dục đổi mới để nâng cao hiệu quả của giáo dục đạo đức
Lâu nay, giáo dục đạo đức ở các trường cao đẳng, đại học chủ yếu là giáo dục theo kiểu giảng bài, giảng trên sân khấu, sinh viên nghe, nội dung tách biệt với thực tế của sinh viên, sinh viên không hứng thú, tiết học nhàm chán, sinh viên. sự tham gia chưa cao.Giáo dục xây dựng nền mới, là hình thức giáo dục kết hợp chặt chẽ giữa nội dung giáo dục đạo đức với sự tham gia của học sinh, lồng ghép có hiệu quả đạo đức truyền thống với nhu cầu của thời đại, nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức. Về chủ đề của các hoạt động do giảng đường đạo đức đại học thực hiện là “Trăm việc tốt”, “tôn sư trọng đạo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “liêm khiết”, “cống hiến”, v.v. các chủ đề chung nhất, tất cả đều là biểu hiện tập trung của các đức tính truyền thống. Các đức tính truyền thống là linh hồn của văn hóa Trung Quốc. Hòa tan văn hóa và đức tính truyền thống của Trung Quốc vào giáo dục tư tưởng và đạo đức của sinh viên đại học, và phát huy hết sức thẩm thấu mạnh mẽ, ảnh hưởng lâu dài, hình ảnh và nét sinh động của giảng đường đạo đức, gần gũi với sinh viên một cách sinh động và sống động. Đời sống thực tế của sinh viên đề cao sự tham gia tích cực của sinh viên, nêu bật nội hàm đạo đức của lòng nhân ái và tác động tinh tế đến thế giới tinh thần của sinh viên, và nâng cao trình độ giáo dục đạo đức.
(3) Cần có sự thống nhất giữa tri thức và hành động để nâng cao sức sống của các đức tính truyền thống
Quan tâm đến cuộc sống hiện thực và văn hóa phục vụ thực tế luôn là một nét đặc trưng truyền thống của văn hóa Trung Quốc. Cuộc sống theo đuổi văn hóa truyền thống của Trung Quốc là "nghèo khó để tốt cho bản thân và làm lợi cho thiên hạ". Điều hành đất nước bằng cách đức độ, để đối xử với người khác và chính mình. Tư duy triết học về “sự thống nhất giữa con người và tự nhiên, sự thống nhất giữa tri thức và hành động” cho thấy văn hóa và đạo đức truyền thống Trung Quốc luôn coi tính thực tiễn là tiêu chuẩn giá trị quan trọng nhất. Giảng đường đạo đức là một nền tảng thực hành đạo đức nhấn mạnh sự tham gia có ý thức của quần chúng, và là nền tảng để giáo dục lẫn nhau về sự tham gia tự phát của quần chúng. đối với cha mẹ, biết ơn thầy cô và các bạn cùng lớp. Quan tâm hơn và thể hiện tình yêu thương với xã hội. và học sinh sẵn sàng tham gia các hoạt động. Lòng tốt là điều tốt, tích lũy đức nhỏ là đức lớn. Văn hóa và đạo đức truyền thống được tỏa ra một sức sống mới, là nguồn dinh dưỡng văn hóa sâu sắc cho việc tu dưỡng và rèn luyện các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.
(4) Nhu cầu thiết lập sự tự tin trong văn hóa và nâng cao sức mạnh hướng tâm của văn hóa đại học
Văn hóa Trung Hoa có sức gắn kết bền chặt mà các nền văn hóa khác không có được, chính sự gắn kết này đã giúp cho nền văn hóa của chúng ta có bề dày lịch sử và bừng sáng với sức sống mãnh liệt. Đồng chí Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ XII: "Đất nước Trung Quốc có lịch sử văn minh liên tục hơn 5.000 năm, đã tạo ra một nền văn hóa Trung Quốc rộng lớn và sâu sắc, và đã có những đóng góp không thể xóa nhòa cho sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại Sau hàng ngàn năm thăng trầm, chính cuộc đấu tranh phi thường mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, quê hương tươi đẹp mà chúng ta cùng nhau tạo dựng, và tinh thần dân tộc mà chúng ta cùng nhau vun đắp đã gắn kết chặt chẽ 56 dân tộc và hơn 1,3 tỷ người trong đất nước của chúng ta. Điều quan trọng nhất xuyên suốt nó là lý tưởng và niềm tin của chúng ta cùng nhau. "[2]Hội nhập văn hóa kiểu này là yêu cầu cơ bản của công tác chính trị tư tưởng của nhà trường, đồng thời cũng là mục tiêu của những việc tốt hiện nay ở Hà Bắc. Giảng đường đạo đức là một vật mang hữu hiệu để thực hành loại sức mạnh hội nhập văn hóa này. Giảng đường đạo đức hướng đến những đức tính truyền thống như “hiếu thảo”, “biết ơn”, “nhân từ”, “yêu thương” và các giá trị đạo đức khác. nó, làm cho giáo viên và học sinh cảm nhận được nó Bề rộng và chiều sâu của văn hóa truyền thống Trung Quốc và sức mạnh tinh thần được ban tặng bởi các đức tính truyền thống kết hợp sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống với việc tạo ra một nền văn hóa chất lượng cao, nâng cao ý thức của học sinh về bản sắc văn hóa, chơi với chức năng tích hợp của văn hóa, và cung cấp tinh thần cho sự phát triển của giáo dục đại học Động lực và sự gắn kết của các ý tưởng.
2. Con đường xây dựng giảng đường đạo đức từ góc độ văn hóa truyền thống trong các trường cao đẳng, đại học
Cần phải nói thêm, các bài giảng đạo đức của các trường đại học, cao đẳng cũng có một số vấn đề và thách thức trong việc phát huy văn hóa và đạo đức truyền thống, biểu hiện chủ yếu là: sinh viên thiếu kiến ​​thức văn hóa truyền thống, sự xói mòn lâu dài của văn hóa phương Tây, và sự thờ ơ ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức truyền thống, ảnh hưởng đến đạo đức. Theo các bài toán và thực tiễn của trường chúng ta, tác giả cho rằng con đường giải bài toán như sau Nội dung phương diện:
(1) Kiên trì phát triển liên tục lâu dài là chìa khóa
Các trường cao đẳng, đại học đảm nhận nhiều chức năng như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kế thừa văn hóa, phục vụ xã hội. mức độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.Xu hướng giáo dục và nghiên cứu khoa học hơn công tác tư tưởng, chính trị Là xây dựng đạo đức công dân, đạo đức giảng đường có tính chất lâu dài, cơ bản, đại chúng, đòi hỏi tính lâu dài. kiên trì để đạt được kết quả Không thụ động đối phó với nhiệm vụ cấp trên giao. Một cuộc vận động giáo dục theo kiểu phiến diện, hình thức không có vai trò quan trọng. các hoạt động, cung cấp một địa điểm cố định cho sự kiện, đủ trang thiết bị, đủ kinh phí và một cơ chế đánh giá đạo đức hoàn hảo. học sinh, và đóng một vai trò nổi bật hơn trong việc xây dựng văn minh tinh thần.(2) Kết hợp thực tế và làm nổi bật các hiệu ứng thực tế
Việc giáo dục đạo đức giảng đường phải kết hợp với đặc điểm, đặc điểm của địa phương thì mới đạt hiệu quả thiết thực Lấy hoạt động đạo đức của nhà trường làm gương. hội trường "xây dựng bản thân trực tuyến Kết hợp các hoạt động; Bắt đầu từ tháng 3 năm 2013, nhà trường đã phát động hoạt động tự tu dưỡng trực tuyến mang tên" Đạo Tông "với cấu trúc cốt lõi là" chân chính và liêm khiết ". Đã được Ban Tuyên giáo khẳng định và khen ngợi. các Tỉnh ủy, Thành ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng toàn thể lãnh đạo dự họp. Hoạt động xây dựng “giảng đường đạo đức” của trường tập trung vào việc xây dựng “lễ nghĩa”, “liêm chính”, “hòa hợp” và “thân thiện”, lồng ghép văn hóa truyền thống và tu dưỡng đạo đức vào bảy mắt xích của giảng đường đạo đức, làm nên nét truyền thống của Trung Quốc. đức tính bình dân, phổ biến. cụ thể, bình dân, nhằm thực hiện mục đích tăng cường xây dựng hệ giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa và nâng cao toàn diện việc tu dưỡng tư tưởng, đạo đức của thanh niên học sinh. Đồng thời, kết hợp tích cực giữa hoạt động giảng đạo đức với hoạt động “Tốt đời, đẹp đạo”, nêu bật đặc điểm địa phương, chú trọng xây dựng các mô hình trường học, nâng cao sức hấp dẫn của đạo đức truyền thống, nâng cao học sinh có văn hóa tự tin, tự hào dân tộc. Việc phát huy văn hóa, đạo đức truyền thống tiếp thêm “động lực nội tại”, không ngừng gắn xây dựng đạo đức vào thực tiễn, lấy xây dựng đạo đức học đường để rèn luyện đạo đức công dân, tạo thế mới trong công tác tư tưởng học đường. và công việc chính trị.
(3) Tăng cường xây dựng mạng lưới và xây dựng các phương tiện thông tin tuyên truyền nhiều mặt
Tài nguyên mạng đã hình thành kênh kết nối nhiều mặt phục vụ công tác chính trị tư tưởng của các trường cao đẳng, đại học, tốc độ, hiệu quả, thông tin phong phú đã mở ra chân trời mới cho công tác xây dựng tư tưởng, đạo đức, ngày càng được nhân dân quan tâm. Nó cũng là phổ biến nhất trong các sinh viên đại học Phương thức giao tiếp chào đón, giảng đường đạo đức cần đối tượng rộng rãi hơn, số lượng người ở một nơi cố định cần thiết cho các hoạt động tập trung bị hạn chế. tận dụng tối đa lợi thế của tài nguyên mạng, như trường chúng tôi Giảng đường đạo đức tận dụng tối đa ưu điểm của mạng đã thành lập chuyên trang chuyên chia thành tin ảnh, hiển thị sự kiện, thông báo sự kiện, bài giảng đạo đức giới thiệu hội trường, nội dung kinh điển và các hòn đá núi khác. Các phần này giới thiệu chi tiết về giảng đường đạo đức của trường chúng tôi. Sử dụng văn bản và hình ảnh mô tả sinh động, cụ thể để thể hiện nội dung của hoạt động và những việc làm cảm động đối với giáo viên và học sinh. Nội dung kinh điển bao gồm "Three Musts", "Three Character Classics" và "Selected Analects of Analects" trong giảng đường đạo đức. Bản chất và chú thích của các nền văn hóa truyền thống xuất sắc như "Dizigui" và "Tao De Jing trích dẫn nổi tiếng". Đồng thời , một lượng lớn không gian đã được bố trí trong phần tin tức trường học trong phần tin tức khuôn viên trường để giới thiệu sự phát triển của giảng đường đạo đức của trường chúng ta. để phổ biến các đức tính của Trung Quốc và nâng cao chất lượng của giáo viên và học sinh.
(4) Tăng cường xây dựng nhóm và không ngừng nâng cao chất lượng văn hóa của nhóm rao giảng
Hoạt động của giảng đường đạo đức đòi hỏi những người hoạch định, tổ chức, hoằng pháp, người dẫn chương trình xuất sắc, phẩm chất của những người này liên quan trực tiếp đến tác dụng truyền bá văn hóa truyền thống.Nếu người giảng đúng Ý nghĩa của kinh điển truyền thống. chưa hiểu rõ hoặc chưa hiểu rõ thì khi giải thích nghĩa đương nhiên sẽ lệch khỏi nghĩa gốc và bị hiểu nhầm, đó là sự hiểu sai và báng bổ văn hóa truyền thống. chữ cổ, văn xuôi cổ đều phát âm sai ảnh hưởng văn hóa tao nhã ban đầu đã biến thành trò hề khiến người ta dở khóc dở cười Vì vậy, việc bồi dưỡng văn hóa truyền thống chất lượng cao là bảo đảm quan trọng cho bài giảng đạo đức tốt đẹp Văn hóa truyền thống xa rời chúng ta, đặc biệt là The Analects, Tao Te Ching, ... là văn hóa tiền Tần, không dễ để nắm bắt chính xác, nhưng đây là những tinh hoa của văn hóa truyền thống. Chúng ta cần kế thừa và phát huy trong điều kiện lịch sử mới. chúng ta phải tăng cường nghiên cứu văn hóa truyền thống và tiếp tục làm giàu kiến ​​thức liên quan của học viên về lịch sử, văn học cổ, nghệ thuật cổ, địa lý cổ, đạo đức cổ, v.v. và tăng cường đào tạo, biến giảng đường đạo đức trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao văn hóa truyền thống chất lượng giáo viên và học sinh.
Tóm lại, giảng đường đạo đức là một nền tảng quan trọng để các trường đại học truyền bá văn hóa và đạo đức truyền thống, đồng thời cũng có vị trí quan trọng cho việc thực hành các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng văn hóa đạo đức trong các trường đại học. Chúng ta cần tiếp tục nâng cao công tác xây dựng giảng đường đạo đức, có những đóng góp mới vào việc đổi mới và phát triển công tác chính trị tư tưởng trong các trường cao đẳng, đại học.
Đề tài dự án: Bài báo này là kết quả nghiên cứu của Dự án Nghiên cứu Phát triển Xã hội Hà Bắc năm 2015 “Bài giảng Đạo đức Đại học và Phát huy Văn hóa Truyền thống và Mối quan hệ giữa Đạo Mẫu và Đạo Mẫu” do tác giả thực hiện, số hiệu của đề tài là 2015030399.
Ghi chú:
  [1] Tập Cận Bình. Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Trường Đảng Trung ương và lễ khai giảng học kỳ mùa xuân 2013[N].People’s Daily, 2013-03-03 (01-02).
  [2]Tập Cận Bình. Bài phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ XII[N]. People’s Daily, 2013-03-17 (03).
: Journals Xiangchao 2016 No. 2 xc.tif>

Chúc các bạn đọc tin ket qua bong da tay ban nha vui vẻ!

Original text