cuoc bong da

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 09/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về cuoc bong da

tructiep bong da keo nha cai

Tóm tắt: Bài báo tóm tắt hiện trạng các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương thời trên ba khía cạnh: sự nâng cao không ngừng của ý thức chủ quan, mục tiêu giá trị ngày càng thực dụng và đa dạng, và càng chú trọng nâng cao phẩm chất và năng lực của họ. Nó phân tích các vấn đề về giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương thời từ ba khía cạnh: khuynh hướng một chiều của ý thức môn học, sự lệch lạc trong định hướng giá trị của sinh viên đại học và sự suy giảm tiêu chuẩn đạo đức. Từ bốn phương diện tăng cường giáo dục “hai khóa”, tăng cường xây dựng văn hóa cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo của văn hóa đỏ, tăng cường tu dưỡng tinh thần đồng đội, con đường và biện pháp bảo tồn các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học. được đưa ra.
Từ khóa: sinh viên đại học; chủ nghĩa xã hội; giá trị cốt lõi; định hướng giá trị
Số phân loại thư viện Trung Quốc: G645 Mã đánh dấu tài liệu: A Số bài viết: 1003-949X (2016) -02-0046-03
Sinh viên đại học là nguồn nhân lực vô cùng quý giá, là tương lai của đất nước và là niềm hy vọng của dân tộc. Giá trị là nhận thức, nhận thức và đánh giá của con người đối với sự vật khách quan xung quanh, cũng như thứ tự nhận thức, cảm nhận, đánh giá sự vật khác nhau trong thế giới bên trong, thuộc phạm trù hệ tư tưởng. Tăng cường trau dồi các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương thời và nâng cao phẩm chất chính trị và ý thức đạo đức của sinh viên đại học đương đại có ý nghĩa chiến lược sâu rộng nhằm đảm bảo thực hiện một xã hội khá giả một cách toàn diện và thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Là nơi đào tạo sinh viên đại học, cao đẳng, đồng thời là nơi đi đầu trong công tác tư tưởng. Chất lượng đào tạo nhân tài trong các trường cao đẳng, đại học, đặc biệt là chất lượng chính trị của những người được đào tạo liên quan đến tương lai, vận mệnh của đảng và đất nước. Tăng cường nghiên cứu các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương đại và thúc đẩy việc tu dưỡng, rèn luyện các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa trong sinh viên đại học là những vấn đề quan trọng cần được giải quyết cấp bách trong hệ thống giảng dạy giáo dục đại học nước ta.
1. Thực trạng việc tu dưỡng các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học
Giá trị là nhận thức, nhận thức và đánh giá của con người đối với những sự vật khách quan xung quanh, cũng như thứ tự nhận thức, cảm nhận, đánh giá những sự vật khác nhau trong thế giới nội tâm. Giá trị cốt lõi của một người không chỉ có thể được thể hiện bên trong khi mọi người theo đuổi có ý thức, mà còn là thực tiễn cuộc sống của mọi người. Các giá trị chủ đạo của một xã hội không chỉ là sự phản ánh sinh động các đặc điểm của xã hội này, mà còn là kim chỉ nam cho định hướng giá trị xã hội này. Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội là giá trị chủ đạo của nước ta trong giai đoạn đầu đi lên chủ nghĩa xã hội và giá trị của chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc, là hệ giá trị lành mạnh và khoa học nhất trong thời đại đương đại. Nhìn chung, các giá trị chủ đạo của sinh viên đại học đương thời là tốt, họ tuân theo con đường xã hội chủ nghĩa và lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Các đặc điểm của giá trị của họ có thể được tóm tắt như sau:
(1) Ý thức chủ quan của sinh viên đại học không ngừng tăng lên
Sinh viên đại học đương đại chủ yếu là những người trẻ tuổi khoảng 20. Là một nhóm người trưởng thành, họ thường có cảm giác "trưởng thành" mạnh mẽ hơn: họ có thể lắng nghe những giọng nói khác nhau, nhưng không còn mù quáng nghe theo hướng dẫn của cha mẹ và giáo viên nữa, nhưng có tư duy và quan niệm độc lập của riêng mình đôi khi không hoàn toàn đồng ý với quan niệm của cha mẹ và giáo viên. Họ sống và học tập độc lập hơn, có ý thức chủ thể vững vàng và hệ thống giá trị hoàn chỉnh, suy nghĩ độc lập về hiện thực xã hội và đưa ra phán đoán độc lập. Đặc biệt là dưới ảnh hưởng của văn hóa và các quan niệm tư tưởng phương Tây, dưới sự rửa tội của văn hóa kinh tế thị trường, ngày càng nhiều sinh viên đại học nhận ra tầm quan trọng của "tự đấu tranh" và nỗ lực để thực hiện lý tưởng của họ trong cuộc sống.
(2) Các mục tiêu giá trị ngày càng trở nên thực dụng và đa dạng hơn
Là sinh viên đại học đương đại có ý thức độc lập và tự chủ mạnh mẽ, họ thường có mục tiêu theo đuổi giá trị thực dụng hơn: một mặt, với sự phát triển không ngừng của tuổi tác và kinh nghiệm xã hội không ngừng phong phú, sinh viên đại học đương đại hiểu xã hội hơn, và họ dần dần từ bỏ tuổi thơ Theo đuổi những mục tiêu không thực tế, quan tâm nhiều hơn đến thực tế và hình thành những mục tiêu sống thực dụng hơn dựa trên phẩm chất, năng lực, sở thích cá nhân, v.v ...; mặt khác, mục tiêu giá trị của sinh viên đại học đương đại cũng thực dụng hơn. , điều này cũng thể hiện ở việc họ Theo đuổi nhiều hơn thành công của bản thân, và việc theo đuổi các giá trị cao cấp nhằm thúc đẩy sự hòa hợp xã hội, hiện thực hóa chủ nghĩa cộng sản và phục vụ xã hội loài người đang suy yếu từng ngày.Ngoài ra, trong khi chúng ta chấp nhận trao đổi văn hóa từ tất cả các bên với sự cởi mở, khoan dung và khoan dung, thì văn hóa phương Tây và nhiều giá trị chắc chắn sẽ có tác động. tu dưỡng các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.[1].
(3) Quan tâm nhiều hơn đến việc nâng cao phẩm chất và năng lực của bản thân
Với sự ra đời và không ngừng hoàn thiện của hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của nước tôi, nhận thức về thị trường đã trở nên phổ biến trong nhân dân, và cạnh tranh thị trường ngày càng trở nên gay gắt. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường, giáo dục đại học nước ta ngày càng áp dụng cơ chế thị trường: học phí cao đẳng, đại học được định giá theo nguyên tắc thị trường, sinh viên tốt nghiệp đại học được làm việc theo nguyên tắc thị trường. Có thể nói, kinh tế thị trường có sức lan tỏa và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và mọi thành viên trong xã hội. Là nhóm người nhạy bén và tiên tiến nhất trong xã hội hiện đại, sinh viên đại học nhất định phải chịu tác động của nền kinh tế thị trường, họ biết rằng chỉ bằng cách không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực toàn diện của bản thân, họ mới có thể chiến thắng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt và nhận thức rõ hơn lý tưởng riêng trong cuộc sống và theo đuổi giá trị. Chính vì vậy, ngày càng có nhiều học sinh từ bỏ thói quen “ngoài cửa sổ nghe chuyện ngoài cửa sổ chỉ đọc sách tiên hiền”, chủ động bước ra khỏi “tháp ngà”, tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ và hoạt động kinh tế, quan tâm hơn đến giao tiếp giữa các cá nhân, chú trọng đào tạo kỹ năng nghề nghiệp để hoàn thiện bản thân và thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động về phẩm chất và khả năng của nhân tài.
2. Các vấn đề liên quan đến việc trau dồi các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học
Từ khi đổi mới và mở cửa, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội nước ta, và tầm quan trọng to lớn của các trường cao đẳng và đại học đối với việc vun đắp các giá trị xã hội chủ nghĩa cho sinh viên đại học, các giá trị chủ đạo của sinh viên đại học đương đại ngày càng trở nên trưởng thành và liên tục cải tiến.Tuy nhiên, là một nước mở cửa, việc vun đắp các giá trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và tác động bởi nhiều nền văn hóa ngoại lai, thậm chí là những giá trị sai trái, chống chủ nghĩa Mác.[2]. Bên cạnh đó, nước ta vẫn đang ở giai đoạn sơ khai của chủ nghĩa xã hội và đang trong thời kỳ chuyển đổi xã hội gay gắt, hệ thống xã hội chủ nghĩa vẫn chưa hoàn thiện nên về mức độ ảnh hưởng lớn đến việc trau dồi các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương thời, dẫn đến khuynh hướng một chiều của ý thức chủ quan của sinh viên đại học đương thời. Sự lệch lạc trong định hướng giá trị của sinh viên đại học và sự suy giảm các tiêu chuẩn đạo đức của họ.
(1) Ý thức chủ quan có khuynh hướng một chiều
Với sự lớn mạnh không ngừng của lứa tuổi sinh viên đại học, trong khi ý thức chủ quan của các em không ngừng tăng lên thì ý thức về bản thân của các em cũng không ngừng bị phân hóa, làm nảy sinh những mâu thuẫn, xung đột giữa cái tôi lý tưởng và cái tôi thực tế: khi có những mâu thuẫn, xung đột giữa cái tôi dân tộc. lợi ích, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Trong xung đột, chúng thể hiện ý thức tự chủ mạnh mẽ hơn. Tính một chiều của ý thức chủ thể này ảnh hưởng đến việc trau dồi các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học ở một mức độ lớn. Thực tiễn đã chỉ ra rằng mặc dù các giá trị chủ đạo của sinh viên đại học đương thời là tốt, nhưng một số sinh viên đại học có sức khỏe tâm thần kém: một số nghi ngờ chủ nghĩa cộng sản và thiếu động lực để vươn lên phía trước; một số quá thực tế và nghĩ rằng lý tưởng cao cả của họ không có tác dụng gì. với họ, một số thì tham lam khoái lạc và ham mê Cuộc đời của những người hâm mộ vàng say sưa, vân vân.Thứ hai, dưới tác động của kinh tế thị trường, văn hóa ngoại lai và các yếu tố khác, một số ít sinh viên đã nảy nở tư tưởng cá nhân, vụ lợi, dẫn đến khuynh hướng một chiều “tự cho mình là trung tâm”, thờ ơ với lợi ích của người khác. , lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia, thiếu tinh thần trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm[3]Thứ ba, trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và áp lực cuộc sống ngày càng cao, một số sinh viên đã nảy sinh tâm lý nóng vội, ham muốn thành công nhanh, kiếm lợi nhanh, chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt và sự phát triển của bản thân. "Là" có thật. " là sự lệch lạc rõ ràng giữa giá trị một phía này và giá trị xã hội chủ nghĩa.(2) Những sai lệch trong định hướng giá trị của sinh viên đại học
Kể từ khi thành lập Trung Quốc Mới, đặc biệt là kể từ khi cải cách và mở cửa, nền kinh tế và xã hội của Trung Quốc đã trải qua những thay đổi nổi tiếng thế giới, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ hiện đại, ở mức độ lớn đã thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường xã hội. Đồng thời, những thay đổi mới chưa từng có đã diễn ra trong các giá trị và tư tưởng của sinh viên đại học.Trước sự thay đổi không ngừng của xã hội, một số sinh viên đại học không kịp thời điều chỉnh tâm lý và đưa ra lựa chọn giá trị chính xác dẫn đến lệch lạc giữa lý tưởng và thực tế.[4]. Ngược lại, những tư tưởng và văn hóa xấu của các nước phương Tây cũng như những thói hư tật xấu trong xã hội lại lợi dụng sự trống trải và làm xói mòn giá trị của sinh viên đại học đương thời, thậm chí sản sinh ra những định hướng giá trị sai lầm. Dưới ảnh hưởng của kiểu định hướng giá trị sai lầm này, khi lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia xung đột và mâu thuẫn, sinh viên đại học có thể lạc lối, lựa chọn sai lầm, và có xu hướng tôn thờ tiền bạc và chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, do thiếu định hướng giá trị đúng đắn, một số sinh viên đại học không phân biệt được đúng sai, đối mặt với khoảng cách giàu nghèo và chế độ tư hữu trong xã hội, họ có thể nghi ngờ và chống lại các mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, từ đó ảnh hưởng đến việc trau dồi và phát triển các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.
(3) Trình độ đạo đức giảm sút
Kể từ khi đổi mới và mở cửa hơn 30 năm, cùng với sự phát triển sâu rộng của nền kinh tế thị trường, các khái niệm thị trường đã ăn sâu vào lòng người dân, và các khái niệm lành mạnh như cạnh tranh bình đẳng, trung thực và đáng tin cậy, tự cường, khó công việc đã được củng cố, đã thúc đẩy đáng kể sự phát triển xã hội và tiến bộ đạo đức, đồng thời thúc đẩy việc tu dưỡng các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương thời. Nhưng đồng thời, trong môi trường thị trường cạnh tranh khốc liệt, một số thương nhân vô lương tâm đã suy đoán, thậm chí làm một số việc tư lợi, chẳng hạn như sự cố "dầu thải", sự cố "bánh hấp màu", "sữa bột bị nhiễm khuẩn". "Sự cố. Những sự cố này không trung thực. Những sự cố không nói về lương tâm không phải là hiếm và ở mức độ lớn phản ánh sự thiếu đạo đức xã hội. Sự thiếu đạo đức này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh viên đại học đương thời và khiến sinh viên đại học đương thời giảm sút" chuẩn mực đạo đức. Một số ít sinh viên đại học đã học những phương tiện vô đạo đức, kiêu ngạo, bóng bẩy, cầu kỳ, vụ lợi, bỏ đi truyền thống tốt đẹp là tự lực cánh sinh và tinh thần kinh doanh gian khổ. .
3. Con đường tu dưỡng các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học
Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế - xã hội không chỉ thúc đẩy sự đổi mới không ngừng về các giá trị của con người mà còn dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa khoái lạc, tôn sùng đồng tiền ở một mức độ nhất định, dẫn đến sự lệch lạc các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương thời. Về mặt khách quan, chúng ta phải tăng cường hiểu biết cho sinh viên đại học. Việc hướng dẫn đúng đắn về các giá trị củng cố việc tu dưỡng và thực hành các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt hơn nhu cầu thực tế của sự phát triển kinh tế và xã hội. Cụ thể, để tăng cường việc vun đắp các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học, chúng ta phải tập trung vào các khía cạnh sau:
(1) Tăng cường giáo dục "hai khóa học" và hình thành định hướng giá trị đúng đắn
Thời đại hiện nay là thời đại của chất lượng giáo dục, sự phát triển kinh tế và xã hội nhanh chóng đã đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới về chất lượng của người lao động. Giá trị, một bộ phận quan trọng của chất lượng người lao động, là một trong những yếu tố quan trọng khả năng cạnh tranh của người lao động. Do đó, giáo dục giá trị nên trở thành một nội dung quan trọng của giáo dục đại học, và các khóa học giáo dục giá trị cũng nên trở thành khóa học cốt lõi của các trường cao đẳng và đại học. Các khóa học về tư tưởng và đạo đức và các khóa học lý thuyết Mác-xít (gọi chung là "hai khóa học"), những khóa học quan trọng mang giá trị giáo dục, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc trau dồi các giá trị của sinh viên đại học đương đại. Tăng cường giáo dục "hai khóa" có thể trau dồi khả năng hiểu và đánh giá các hiện tượng xã hội khác nhau của sinh viên đại học bằng cách sử dụng thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác, đồng thời có thể giúp sinh viên đại học phát triển khả năng phân biệt đúng sai, từ đó hình thành một định hướng giá trị đúng đắn. Đồng thời, tăng cường giáo dục tư tưởng và đạo đức cho sinh viên đại học đương đại có thể giúp sinh viên đại học xác lập mục tiêu lý tưởng đúng đắn, để phát huy tốt hơn năng lượng tích cực của các giá trị đạo đức để thúc đẩy hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, kiềm chế đạo đức không phải là kiềm chế bắt buộc mà phải dựa vào ý thức thực hành của cá nhân. chuẩn mực của sinh viên đại học và hình thành sự tu dưỡng, rèn luyện Bầu không khí văn hóa tinh thần tốt đẹp thực hiện các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
(2) Tăng cường xây dựng văn hóa khuôn viên trường và tăng cường trau dồi tinh thần làm chủ
Văn hóa cơ sở lấy “sinh viên” làm chính, “khuôn viên” là không gian chính, “giáo dục” làm định hướng chính, “văn hóa tinh thần, văn hóa thể chế, văn hóa ứng xử, văn hóa môi trường” làm nội dung chính, và “khuôn viên trường tinh thần "" Văn minh khuôn viên "như là đặc điểm chính của văn hóa nhóm.Một nền văn hóa tốt trong khuôn viên trường giống như một bàn tay vô hình, ở một mức độ lớn quyết định sự thành công hay thất bại của việc giáo dục và giảng dạy, đồng thời quyết định chất lượng đào tạo nhân tài của chúng ta.[5]. Để coi trọng việc xây dựng văn hóa trường, trước hết phải xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế của nhà trường, làm rõ định hướng giá trị của nhà trường; thứ hai, phải trau dồi, rèn luyện các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội một cách tinh tế. Thông qua nhiều hoạt động văn hóa sau giờ học; thứ ba, chúng ta phải củng cố Trong khi xây dựng đội ngũ giáo viên, chúng ta nên phát huy hết vai trò của giáo viên trong việc “dạy học theo phương pháp nêu gương” để giúp học sinh có cách nhìn nhận đúng đắn về thế giới, cuộc sống và các giá trị. Tất nhiên, với tư cách là cơ quan chính của các trường cao đẳng và đại học, đa số giáo viên và sinh viên nên thiết lập tinh thần làm chủ: giáo dục đại học không chỉ là giáo dục để theo đuổi tương lai cá nhân, không chỉ là giáo dục để thực hiện việc làm, mà còn là sứ mệnh to lớn của việc thúc đẩy tiến bộ và phát triển xã hội của đất nước. Động lực mạnh mẽ về tinh thần và hỗ trợ trí tuệ. Chỉ khi làm rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, xác định được vị trí của mình, và cống hiến hết mình cho quá trình “dạy” và “học” thì đất nước ta mới thịnh vượng và dân tộc ta mới thịnh vượng được.
(3) Tăng cường hướng dẫn văn hóa đỏ và tối ưu hóa bầu không khí văn hóa xã hội
Giai đoạn đại học là giai đoạn then chốt trong việc hình thành các giá trị của sinh viên. Là một sinh viên đại học trẻ, kinh nghiệm xã hội tương đối chưa đủ, cộng với ảnh hưởng của các ý tưởng và quan niệm văn hóa khác nhau trong và ngoài nước, dễ tạo ra những giá trị xấu. Vì vậy, để tăng cường hướng dẫn các giá trị của sinh viên đại học, trước tiên chúng ta phải thực hiện ba công tác tuyên truyền vận động, đó là: ủng hộ "thịnh vượng, dân chủ, văn minh và hài hòa" ở cấp quốc gia, và ủng hộ "tự do, bình đẳng, công bằng, và pháp quyền "ở cấp độ xã hội. Vận động" lòng yêu nước, tận tụy, trung thực và thân thiện "ở cấp độ cá nhân của công dân, để các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi ăn sâu vào lòng người, được nội tại hóa thành ý thức theo đuổi của mọi người và ngoại nhập vào thực tiễn đời sống của nhân dân; thứ hai, là cơ sở hình thành và thăng hoa trên nền tảng văn hóa cách mạng Văn hóa truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, văn hóa đỏ là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.Nền văn hoá đỏ bao quát và sâu sắc, không chỉ chứa đựng lòng yêu nước cao cả, mà còn chứa đựng sức hấp dẫn xã hội mạnh mẽ, và chứa đựng bản lĩnh dân tộc kiên trung, bất khuất.[6]. Trong quá trình giáo dục chính trị tư tưởng ở các trường cao đẳng, đại học thì chức năng giáo dục của văn hóa đỏ mới được phát huy hết, và văn hóa đỏ có thể ăn sâu vào tâm hồn sinh viên đại học đương đại thì nhất định nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. của các giá trị xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy tiến bộ quốc gia và thúc đẩy xã hội phát triển. Động lực mạnh mẽ.
(4) Tăng cường trau dồi tinh thần đồng đội và hình thành các giá trị thị trường lành mạnh
Hơn 30 năm đổi mới và mở cửa, tốc độ phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của nước ta ngày càng nhanh, hệ thống kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. Cạnh tranh là đặc điểm nổi bật nhất của môi trường kinh tế thị trường. Mức độ thị trường hóa càng cao thì cạnh tranh thường gay gắt hơn. Sinh viên đại học đương đại trưởng thành trong thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay nhìn chung đều có ý thức đấu tranh, hoàn thiện bản thân, ý thức pháp luật và cạnh tranh, nhưng tinh thần đồng đội và ý thức hợp tác của họ đã bị suy yếu ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, sức mạnh cá nhân là có hạn, nếu không phát huy được hết lợi thế của tinh thần đồng đội thì chúng ta khó có thể chiến thắng trong thương trường cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, tăng cường trau dồi tinh thần đồng đội và hình thành các giá trị thị trường lành mạnh là những nội dung quan trọng để sinh viên đại học đương đại trau dồi các giá trị xã hội chủ nghĩa. Tăng cường trau dồi tinh thần đồng đội và hình thành các giá trị thị trường lành mạnh chủ yếu là trau dồi những phẩm chất tốt đẹp của sự đoàn kết và tương trợ, khiêm tốn và thận trọng, hợp tác thực dụng, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, học tập tốt trong sinh viên đại học, để các em hình thành giá trị thị trường lành mạnh hơn.
Tóm lại, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường hiện đại, chúng ta không chỉ phải dạy cho sinh viên đại học đương thời những kiến ​​thức chuyên môn và kỹ năng lao động vững chắc, mà quan trọng hơn là đào tạo cho sinh viên hiểu biết cách ứng xử, giúp họ hình thành đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất tinh thần tốt đẹp, tạo cho họ có phẩm chất đạo đức cao quý, tài năng xuất sắc vừa có phẩm chất, vừa có học thức, vừa có năng lực chính trị liêm khiết, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội để có tài năng chất lượng cao, toàn diện.
Dự án Quỹ: Luận án này được tài trợ bởi dự án Nghiên cứu Xiangxue (Được Ủy thác bởi Quỹ Khoa học Xã hội) ở tỉnh Hồ Nam. Tên dự án: "Nghiên cứu về các truyền thống xuất sắc của trường Xiang để vun đắp các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học". Mã hàng: 14WTC21. Trưởng nhóm dự án: Tie Mingtai.
Ghi chú:
 [1]Roddy. Giáo dục các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cho sinh viên đại học từ quan điểm bản sắc văn hóa[J]Nghiên cứu Giáo dục Tư tưởng, 2014 (2).
 [2]Pan Qing. Khám phá cơ chế xác định để nuôi dưỡng các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cho sinh viên đại học[J]Giáo dục Đại học Trung Quốc, 2013 (6).
 [3]Liu Feng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan và các biện pháp đối phó của việc giáo dục các giá trị xã hội chủ nghĩa cho sinh viên đại học[J]Nghiên cứu về Giáo dục Đại học Tài chính và Kinh tế, 2015 (2).
 [4]Liu Yunlian. Về việc tăng cường giáo dục các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cho sinh viên đại học trong tình hình mới[J]Hướng dẫn Giáo dục Lý thuyết và Định nghĩa, 2014 (5).
 [5]Li Jingbin. Sự lựa chọn con đường của các trường cao đẳng và đại học để trau dồi các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học[J]Diễn đàn Giảng dạy Giáo dục, 2015 (2).
 [6]Cai Guang, Luo Luozhi. Ảnh hưởng của Văn hóa Đỏ lên các giá trị xã hội chủ nghĩa của sinh viên đại học đương đại[J].Qunwen Tiandi, 2011 (16).
: Journals Xiangchao 2016 No. 2 xc.tif>

Chúc các bạn đọc tin cuoc bong da vui vẻ!

bongcuoc

Original text