bong da mu

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 09/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da mu

cap nhat ket qua bong da truc tuyen

Tóm tắt: Trong các doanh nghiệp lưới điện, lao động nữ, đặc biệt là nữ người mẫu, nữ chuyên gia, nữ kỹ thuật viên ngày càng đóng vai trò quan trọng. Các tổ chức nữ công cần thực hiện các hoạt động có chiều sâu để tạo ra các xưởng sáng tạo của nữ công nhân, phát huy vai trò gương mẫu tiên tiến của nữ công nhân và chuyên gia nữ, tập trung vào các chính sách và mục tiêu, nhiệm vụ lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 đã đề ra. Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm nâng cao lòng tin của nữ công nhân trong việc đóng góp và truyền cảm hứng cho sự nghiệp của phụ nữ. một cách toàn diện.
  Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự đóng góp của phụ nữ, xưởng đổi mới nhân viên nữ;
Số phân loại thư viện Trung Quốc: A841 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1674-3520 (2015) -05-00-02
I. Giới thiệu
Trong các công ty lưới điện, lao động nữ, đặc biệt là nữ người mẫu, nữ chuyên gia, nữ kỹ thuật viên hậu cần ngày càng đóng vai trò quan trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm rõ rằng "Triển vọng khoa học về phát triển" là tư tưởng chỉ đạo của Đảng, mục tiêu là xây dựng một xã hội khá giả toàn diện và cải cách, mở cửa sâu rộng, và “Năm trong một” là tổng thể của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. trong tình hình chung của công tác Đảng và đất nước, cần phải nhận thức sâu sắc và nắm vững quan điểm phát triển khoa học là tư tưởng chỉ đạo của mọi công việc của đảng và của đất nước. sẽ thực hiện dứt điểm khái niệm phát triển khoa học cho tất cả các khía cạnh của công việc của lao động nữ; vận động và tổ chức lao động nữ có những đóng góp mới vào việc xây dựng một xã hội khá giả một cách toàn diện, tạo ra môi trường đổi mới cho lao động nữ, và hướng dẫn họ xây dựng xã hội khá giả một cách toàn diện Sức mạnh và phong thái của “Một nửa bầu trời” được thể hiện qua những màn đấu trí nảy lửa.
2. Hướng dẫn những tư tưởng cốt lõi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác nữ công
Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã vẽ nên một kế hoạch lớn về đường lối đổi mới sâu rộng toàn diện, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và xây dựng xã hội khá giả toàn diện.
(1) Phù hợp với yêu cầu cơ bản của việc thực hiện quan điểm phát triển khoa học, đi sâu thực hiện Đề án nâng cao chất lượng lao động nữ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác lập “Triển vọng khoa học về phát triển” làm tư tưởng chỉ đạo của đảng trong thời kỳ mới. Lao động nữ phải có ý thức coi việc lập công là yếu tố quan trọng đầu tiên trong việc thực hiện triệt để quan điểm khoa học về phát triển.
Ủy ban Công tác Phụ nữ ủng hộ mạnh mẽ "tình yêu và sự cống hiến" giữa các nhân viên nữ và phấn đấu trở thành một hoạt động "thúc đẩy nền văn minh của phụ nữ". Phát huy hết vai trò là tấm gương, vai trò đầu tàu của nữ cán bộ, chuyên gia nữ, truyền cảm hứng cho nữ nhân viên vững vàng trên cương vị công tác và phấn đấu vươn lên. Tập trung chặt chẽ vào các nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp như phát triển lưới điện, sản xuất và vận hành, xây dựng đội ngũ nhân tài, khuyến khích nữ cán bộ kỹ thuật tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ và tạo ra nhiều kết quả hơn; khuyến khích nữ cán bộ quản lý có nhiều kỹ năng và kỹ năng đạt được thành công ở các vị trí bình thường.
(2) Phù hợp với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động nữ và phát huy hết vai trò của nữ giới “nửa bầu trời”.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 xác định “xây dựng xã hội khá giả về mọi mặt” là mục tiêu chính của toàn đảng và nhân dân cả nước trong những năm tới. Là đơn vị tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội quốc dân, các công ty lưới điện có nghĩa vụ đóng vai trò to lớn hơn nữa trong việc xây dựng một xã hội sung túc, toàn diện như đã đề ra.
Các doanh nghiệp lưới điện chú trọng nâng cao chất lượng lao động nữ đáp ứng yêu cầu phát triển và sản xuất, vận hành lưới điện, tổ chức cho lao động nữ tham gia nhiều hình thức đào tạo như dạy nghề, dạy nghề, hội thảo kỹ thuật, tâm lý. đào tạo tư vấn, với tỷ lệ đào tạo là 100%. Đầu tiên là tăng cường đào tạo kỹ năng công việc để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nhân viên nữ từ “Tôi muốn học” sang “Tôi muốn học”. Thứ hai là hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ nghề, khuyến khích lao động nữ tham gia kỳ thi nâng cao trình độ nghề, nâng cao “sức chiến đấu” và “quyền uy” của các đơn vị. Thứ ba là chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, chuyển đạo đức nghề nghiệp thành hành động thiết thực. Thứ tư là khuyến khích nữ nhân viên tích cực tham gia học tập và thành lập các nhóm “kiểu học tập”, để nữ nhân viên can đảm đảm nhận những công việc tiên phong, đổi mới, thách thức và mạo hiểm, thay vì gò bó mình trong những công việc kinh doanh thông thường và mở rộng quy mô. Một không gian và sân khấu để thể hiện tài năng của bạn.
(3) Bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ phù hợp với yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng, xã hội
Trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra những chỉ thị rõ ràng về sự nghiệp của phụ nữ và trẻ em, công việc của phụ nữ và việc lựa chọn cán bộ nữ. Trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Điều 7 "Cải thiện sinh kế của người dân và tăng cường xây dựng xã hội trong quản lý đổi mới" đã viết, "Tuân thủ chính sách quốc gia cơ bản về bình đẳng giữa nam và nữ, và bảo vệ các quyền hợp pháp và quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. " Tại Điều 12 “Nâng cao trình độ khoa học về công tác xây dựng đảng một cách toàn diện” chỉ rõ “tăng cường đào tạo, tuyển chọn cán bộ trẻ ưu tú, coi trọng đào tạo, tuyển chọn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”, “ ủng hộ tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức khác. Phát huy tốt vai trò cầu nối, phản ánh tốt hơn tiếng nói của quần chúng nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân. " Chuỗi hội thảo quan trọng này đưa ra các hướng dẫn hành động và yêu cầu cao hơn đối với công tác của tổ chức hội phụ nữ các cấp. Ban Tổ chức Phụ nữ công nhân hiểu sâu sắc và nắm bắt được yêu cầu của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vì sự nghiệp phụ nữ, lấy “làm việc thiết thực, tìm kết quả thiết thực” làm mục đích công tác, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. người lao động, đồng thời không ngừng nâng cao sự gắn kết và sức hút của các tổ chức nữ công, phấn đấu trở thành phụ nữ, “gia đình mẹ” đáng tin cậy nhất của người lao động. Đầu tiên là thực hiện đề án chăm lo cho phụ nữ và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Kêu gọi nữ CNVCLĐ tăng cường học tập kiến ​​thức an toàn, tạo không khí tốt đẹp “học tập nâng cao an toàn, trách nhiệm đảm bảo an toàn, gia đình yêu thương giúp đỡ an toàn”; thông qua nhiều hình thức như website, diễn đàn chuyên sâu công khai các luật và quy định như Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích của Phụ nữ, và việc ban hành Việc thực hiện “Hợp đồng Tập thể Đặc biệt về Bảo vệ Quyền và Lợi ích của Nữ CBCNV” đã tạo điều kiện cho các nữ CBCNV nâng cao nhận thức về pháp luật. bảo vệ; không ngừng tăng cường giáo dục tính liêm chính, tự giác cho nữ nhân viên, phấn đấu nâng cao tính trung thực, đáng tin cậy, liêm chính của nữ nhân viên, phát huy hết khả năng của nữ nhân viên trong phòng, chống tham nhũng và ủng hộ liêm chính Vai trò của giám sát, nhắc nhở; tìm hiểu sâu sắc về điều kiện làm việc, tư tưởng tình cảm của lao động nữ, căn cứ vào phẩm chất tư tưởng, trình độ chuyên môn của họ để thực hiện có mục tiêu nâng cao chất lượng lao động nữ; thực hiện các hoạt động chăm lo thể chất và chăm sóc sức khỏe tinh thần của phụ nữ, chăm lo sức khỏe cho lao động nữ Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, tổ chức cho lao động nữ đi khám bệnh phụ khoa, khám sức khỏe tổng thể, chia buồn với lao động nữ ốm đau, thăm hỏi lao động nữ. Hai là thực hiện các hoạt động rèn luyện thể chất và tinh thần, làm nổi bật nét thanh lịch thời đại của người phụ nữ. Theo tính chất công việc và sở thích của nữ CNVCLĐ, Ban Nữ công khuyến khích nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động của nhiều tổ chức hội như chụp ảnh, viết lách, đánh cầu lông, ... để vận động lối sống khoa học, văn minh, lành mạnh, nâng cao thể chất cho nữ CBCNV; thực hiện các hoạt động nữ đọc sách để khuyến khích nữ CN đọc nhiều hơn, đọc tốt và sử dụng “Nhà sách CBCNV” để cung cấp cho nữ CNV một nơi học tập và tạo không khí “văn học” mạnh mẽ. thu hút ngày càng nhiều lao động nữ yêu đọc, giỏi đọc.
3. Ý tưởng tạo một studio sáng tạo cho nhân viên nữ
(1) Việc thành lập xưởng đổi mới cho lao động nữ là sử dụng tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc để hướng dẫn sự phát triển đổi mới trong công việc của lao động nữ
Báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười tám của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nêu "Lao động vẻ vang và tạo ra khí thế xã hội vĩ đại" và "Coi trọng lao động, tri thức, tài năng và sức sáng tạo, đẩy nhanh việc xây dựng chiến lược phát triển nhân tài. và tạo ra những nhân tài có quy mô lớn, chất lượng cao. Hướng dẫn quan trọng cho “Nhóm”. Mặc dù số lao động nữ có chức danh nghề nghiệp cao, trình độ học vấn cao trong các doanh nghiệp lưới điện vẫn còn khoảng cách lớn so với yêu cầu phát triển lưới điện và phát triển doanh nghiệp, biểu hiện chủ yếu như sau:
Một là thiếu hiểu biết về sự phát triển của lưới điện. Hiện nay, sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển của lưới điện đang trong thời kỳ quan trọng “hai mặt chuyển biến”. , ý thức khủng hoảng của một số nữ nhân viên Ý thức khẩn trương chưa mạnh mẽ và thiếu động lực nội bộ để nâng cao chất lượng của bản thân.

Chúc các bạn đọc tin bong da mu vui vẻ!

bong

Original text